25. juni 2011

Unngå fallgrubene når du leier bolig

Skrevet av 
Ta deg tid til litt grundig forarbeid før du inngår en leieavtale på hus eller leilighet i Thailand. Da unngår du mange problemer.

AV: DAG A. EKEBERG

Første punkt på programmet er å bestemme om du skal finne deg en eiendom selv, eller gå via megler. Å gå via megler koster i utgangspunktet ikke deg som leietaker noe ekstra. Det er utleier som betaler for tjenesten - ofte tilsvarende en månedsleie pr år. Men vær klar over at prisene på utleie gjerne også derfor er høyere via agenter enn om du leier direkte fra utleier.
Selv om du går via en agent, er det viktig å følge med. I Thailand skal man ifølge loven ha bevilling for å drive eiendomsformidling, men i praksis er det mange agenter som driver uvettig, inkludert en del av de som faktisk er sertifisert. Hvis du går via megler, anbefaler vi å bruke firmaer som drives av vestlige folk og har eksistert en stund.

Sjekk skjøter
Forviss deg om at personen du leier av virkelig er eier av eiendommen. Dette gjør du ved å be om kopi av skjøte for eiendommen og ID-kort eller pass fra eieren. I noen tilfeller kan eieren ha gitt andre personer fullmakt til å drive utleie. Dette introduserer i så fall en ekstra potensiell usikkerhet for deg som leietaker, men hvis du leier fra en som ikke er eier, forviss deg i hvert fall om at fullmakten fra eieren er i orden juridisk sett, og at vedkommende har rett til å underskrive leieavtalen.
Både du og utleier skal ha en kopi av leieavtalen. I disse avtalene skal alle sider være signert av dere begge, og den siste siden skal ha bevitnelse av minst to andre personer.

Husk kvittering
Du må også ha et bevis for innbetalt depositum. Hvis du betaler kontant, gir utleier deg en kvittering. Denne bør også bevitnes. Den beste sikkerheten er hvis du betaler depositum via bankoverføring eller med cashiers check. Da har du et håndfast bevis på depositumets størrelse og at det faktisk er betalt.
Så kommer man til det store problemet, og det er å få tilbake depositumet. I så måte er det viktig at leieavtalen også omhandler dette emnet. En vanlig formulering er at depositumet skal returneres med fratrekk for eventuelle ubetalte regninger og skader på eiendommen utover normal slitasje.

Ta bilder!
Det er i begge parters interesse å ha en inventarlist for eiendommen. Da kan ikke utleier hevde at dine eiendeler var en del av leieavtalen, og du kan ikke stikke av med utleiers møbler. En slik inventarliste bør være med som et vedlegg til leieavtalen, og underskrives av begge parter med vitner. I tillegg bør du som leietaker ta bilder av eiendommen før du skriver avtalen, utendørs og innendørs i alle rom, samt bilder av alle møbler. Disse bildene bør også dateres og signeres av utleier og være en del av leieavtalen, så har du et bevis på hva slags stand eiendommen var i da du overtok leieansvaret. Hvis ikke utleier gir deg depositumet tilbake før du har flyttet ut, bør du også ta de samme bildene en gang til når du flytter ut, så har du dine egne beviser for eiendommens tilstand.

Tre viktige dokumenter:

Det er tre dokumenter du skal ha i hånda etter at du har inngått en leieavtale:

1. Kopi av leieavtalen signert som beskrevet i artikkelen
2. Signert kopi av eierens ID-kort/pass
3. Bevis for innbetalt depositum

Dyr strøm - tregt nett

Den billigste løsningen for deg er å leie hus eller leilighet hvor du har strøm- og vannmåler direkte fra myndighetene. Kostnaden for strøm og vann avhenger av størrelsen på forbruket, men som en tommelfingerregel betaler du drøyt 4 baht for en kilowattime strøm og snaut 20 baht for en kubikkmeter vann.
Men ofte må du betale strøm og vann til utleier, på basis av hans egne målere. Og da kan det bli dyrt.
Thaier bruker mye mer vann enn oss vestlige, så hvis du bor sammen med en familie thaier, så kan vannregningen blir stor. Hvis du bor alene, spiller den liten rolle. Det er strømmen som drar, og da i det alt vesentlige aircondition. Derfor er prisen som utleier tar for strømmen viktig for deg. Mange utleiere tar 6-8 baht pr kilowattime. Det vil si at du betaler bortimot det dobbelte av hva myndighetene krever. For en studioleilighet betyr det at du raskt kaster bort 10-20.000 baht i året. For et hus kan det dreie seg om 20-50.000 baht i året som havner rett i lomma på utleier. Dette faktum kan du bruke i din forhandling om leiepris.
En del steder kan du betale ekstra for å ha tilgang til trådløst internett. Selv om du sjekker at det fungerer før du skriver leieavtalen, kan det godt tenkes at du ikke er fornøyd med hastigheten, spesielt på ettermiddag og kveld. Hvis du planlegger å leie over lengre tid, bør du sjekke at du ifølge avtalen har lov til å installere din egen faste internettforbindelse. Leie av trådløst internett koster ofte i størrelsesorden 500 baht pr måned. For samme pris får du de billigste fastlinjeforbindelsene, men hvis du ønsker en rask linje, spesielt med rask forbindelse ut av Thailand, bør du velge et abonnement til rundt tusen baht eller mer pr måned.

Kampen om depositumet

Hva gjør du hvis du ikke får tilbake depositumet, eller mener du har fått tilbake for lite? Hvis du mener beløpet er verdt å kjempe for, har du følgende muligheter:

1. Ring Forbrukerombudet, som her kalles Consumer Protection Board. De har telefon 1166. De har myndighet til å etterforske forholdene. Hvis ikke det hjelper:

2. Få en advokat til å sende et brev til utleier med advarsel om at du vil ta affære i saken hvis han ikke returnerer depositumet. Hvis ikke det hjelper:

3. Gå til politistasjonen med alle tilgjengelige dokumenter og anmeld utleieren. Dette kan være en tidkrevende affære. Det kan være behagelig å bruke advokat til dette, men du må da vurdere om advokatkostnadene gjør at saken like godt kan henlegges fra din side. Hvis ikke det hjelper:

4. Gå til sivil rettssak mot utleier. Til dette må du bruke thailandsk advokat.

(Thailands Tidende utgave 5/2011)
[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge