Forretningsidé: Adopsjon for å få økt trygd illustrasjonsfoto: Terje Engø
29. mars 2012

Forretningsidé: Adopsjon for å få økt trygd

Skrevet av 

Nordmenn håper å få skattefordeler og økt trygd og pensjon ved å adoptere sin thailandske kones barn.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) mottar 10-12 henvendelser pr år fra norske menn bosatt i Thailand som har adoptert - eller ønsker å adoptere - sin thailandske kones barn. Dette skrev VG 26. mars etter å ha gått gjennom postjournalene med kommunikasjon mellom Bufdir, NAV Internasjonalt og Utlendingsdirektoratet.

I et brev til NAV skriver Morten Stephansen, avdelingsdirektør for adopsjon i Bufdir, følgende: "Vi har inntrykk av at det avgjørende i disse sakene er om en thailandsk adopsjon vil bli anerkjent i Norge. De det gjelder er opptatt av om adopsjonen vil utløse rett til barnetrygd eller øvrige trygdeytelser".

Stephansen tror de fleste er klar over at de ikke kan få barnetrygd for barn som ikke er bosatt i Norge, men sier at folk lurer på om de kan få økning av andre trygdeytelser, som pensjon, uførestønad eller rett til forsørgertillegg hvis adopsjonen skulle bli gyldig i Norge. Skattemessig, hvis de det gjelder betaler skatt i Norge, kan det også tenkes de får rett til forsørgerfradrag, sier Stephansen til VG.

Samtlige som ønsker å stebarnsadoptere i Thailand vil ikke få adopsjonen godkjent i Norge senere. Bufdir møtte nemlig thailandske adopsjonsmyndigheter i november 2010. Der kom det fram at rettsvirkningene av en stebarnsadopsjon etter thailandsk lov medfører at barnas mor mister foreldreansvar for barnet, og det kan ha alvorlige konsekvenser for henne hvis det skulle komme til et samlivsbrudd.

Bufdir har sett flere eksempler på at en steforelder har fått adoptere ektefellens barn kort tid etter at ekteskapet ble inngått, før forholdet har fått vist sin stabilitet, og før det har utviklet seg et sterkt forhold mellom steforelder og barnet. NAV bekrefter at ingen som har gjennomført stebarnsadopsjon i Thailand vil få tilsendt barnetrygd fra Norge. - Det gis ikke barnetrygd i slike tilfeller, da barnetrygd, etter hovedregelen, utbetales for barn som er bosatt i Norge, uttaler Kari Waaler, kontorsjef i NAV, til VG.

(Thailands Tidende Nett)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge