1. oktober 2010

Leserinnlegg: De e’ så løye med de

Skrevet av 
Skattedebatten fortsetter:

“ Vi som er nektet skattemessig bosted i Thailand for årene før 2010 må på ny forlange vår rett ”

Jeg vet ikke om ovennevnte uttrykk fra Stavanger er så lett å oversette til andre dialekter, men dette har altså med kildeskatt å gjøre. Og, for å fortsette på stavangermål; kanskje e’kje skattekontorene bare løgne. Kanskje e di bare vrange? 1. januar 2004 skjerpet norske myndigheter kravene til det å være skattemessig utflyttet fra Norge. Bakgrunnen var at noen mente det var veldig urimelig å hindre så mange utflyttede nordmenn fra å bidra til fellesgodene i Norge som de ikke får del i.

I den da nye skatteloven, i paragraf 2.1, kreves det at man ikke skal disponere bolig i Norge, og at man må ha bodd i det andre landet i mer enn tre år. Skatteloven poengterer imidlertid at dette interne norske regelverk bare kommer til anvendelse hvis eventuelle skatteavtaler ikke er til hinder for det.

I artikkelen 'Om skattemessig bosted i Norge ved inn- og utflytting' fra Skatteetaten 19. januar 2005 heter det: 'Om en person som er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett, også er skattemessig bosatt i oppholdslandet etter det landets interne rett, skal bostedsspørsmålet avgjøres etter bestemmelsene i skatteavtalen mellom Norge og det annet land.'

For oss som ikke 'har så lett for det', betyr dette at hvis Thailand mener vi er bosatt her, og Norge mener vi er bosatt der, så skal skatteavtalens ordlyd avgjøre det skattemessige bosted. Om vi har boliger i Norge og har bodd i Thailand mindre enn 3 år, så er ikke det et argument for det skattemessige bosted. Det avgjørende punktet er at begge land vil ha oss som skatteytere og at det da er skatteavtalens ordlyd som skal være tungen på vektskålen. Derfor er spørsmålet: Skal vi så betale skatt til Norge, hvis vi er skattemessig utflyttet derfra?

Et annet skriv fra Skatteetaten, kalt 'Skatt, avgift og Folkeregister' sier følgende: 'En person som er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett, men bosatt i et annet land etter skatteavtalen, er som regel bare skattepliktig i Norge for lønnsinntekt som er opptjent i Norge, fast eiendom eller næringsinntekt i Norge og aksjeutbytte fra norske selskaper.' Vanlige pensjonister utflyttet til Thailand, skal altså derfor ikke betale skatt til Norge for pensjonen sin. Norske skattemyndigheter har ikke hjemlet det i intern norsk skattelovgivning. Dette er helt uavhengig av måten norske myndigheter leser skatteavtaler på. De har simpelthen fraskrevet seg muligheten til å beskatte disse pensjonene.

Men Eva og Adam var ikke bare i Paradis. I 2010 endret regjeringen den interne norske skattelovgivning slik at den muliggjør beskatning av utflyttede pensjonister. Vi fikk Kildeskatt. Forutsetningen for en slik beskatning er imidlertid at den ikke er i strid med inngåtte skatteavtaler.

Kampen mot kildeskatten må forsterkes. Argumentene våre er veldig mye bedre enn Skattedirektoratets. Vi som er nektet skattemessig bosted i Thailand for årene før 2010 må på ny forlange vår rett overfor skattevesenet. Vi trenger også støtte fra dere som har fått ordnet deres skatt for disse årene. Tenk om bl.a. våre tre konkurrerende organisasjoner her i Pattaya kunne samarbeidet om dette? Kunne dette være den første sak der et slikt samarbeid virkelig lyktes? De e' så løye me de, men viss me e' enige så får med de nok te!

Terje Sørensen, Pattaya

(Pattaya Tidende utgave 10/2010 - 1. oktober 2010)

 

Lest 2819 ganger Sist redigert 12. mai 2012 - 11:25

Likte du denne artikkelen? Lik Thailands Tidende på Facebook:

annonser:

forsiden

Utgave 3-2017 (1. mars):
Abonner på gratis e-avis for å lese denne utgaven

Siste rubrikkannonser

Utleieprosjekt i Hua Hin
( / Til salgs)

Utleieprosjekt i Hua Hin

Honda City, Jomtien
( / Til salgs)

Honda City, Jomtien

Vil leie leilighet i Pattaya
( / Tjenester)

noimage

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Toyota Avanza 1.5 S 2007
( / Til salgs)

Toyota Avanza 1.5 S 2007