1. september 2010

Norsk forretningsmann avventer dom

Skrevet av 
Rettssaken mot en kontroversiell norsk forretningsmann i Pattaya sluttet fredag 27. august. Han ble arrestert på en restaurant i september i fjor med heroin og et våpen.

AV: HELGE HEYERDAHL

Advokatene til 40-åringen er optimistiske, og mener de har bevist at heroinen må ha vært plantet på nordmannen av andre personer. Våpenbesittelsen har nordmannen tilstått, men sier at han hadde tillatelse til å bære det. Etter fem dager i retten trakk dommeren seg tilbake for å vurdere saken, og kommer med en dom den 23. september. Dette er første rettsinstans, og det er mulighet for både aktoratet og den tiltalte til å anke to ganger. For at skyldspørsmålet skal omstøtes må det fremkomme nye bevis i forhold til tiltalen som lyder på våpen- og heroinbesittelse.

Jobb i Pattaya-politiet
Vi spurte tiltalte på rettens siste dag om hans syn på om bevisene er sterke nok:
- Ja, det er jeg overbevist om. Bare vitnemålet fra politimannen i dag, som bekreftet min posisjon i politiet, var knallsterkt. Om jeg ikke frikjennes vil det være veldig rart. Aktoratets sak har bygget mye på om jeg hadde en reell stilling i politiet eller ikke. De mente jeg drev min egen lille mafia, med sterke politikontakter i Pattayapolitiet som medhjelpere. Men vitnemålet i dag bekreftet at jeg har vært tilknyttet dem i seks år.

Heller dom enn tilståelse
- Har du noen gang vært så langt nede på cella at du har vurdert å tilstå for å få en dom og en dato å forholde deg til?
- Nei. Om jeg hadde hatt valget mellom å sitte fengslet her i for eksempel 10 år i påvente av en riktig dom, og å innrømme skyld feilaktig og bli sendt hjem til Norge etter 2-3 år, hadde jeg valgt det første hver gang. Å skulle godkjenne at jeg har hatt noe med narkotika å gjøre? Aldri i livet! Jeg har aldri i mitt liv holdt narkotika i hendene.

Anke kan ta to år
Den siktedes forsvarer Nitiwat Pattanasarn ('Ken') er fortsatt like optimistisk på rettens siste dag som ved starten fem rettsdager tidligere:
- Etter min mening har vi en sterk sak. Vi har 15 dager på oss til å skrive en konklusjon og overlevere til dommeren. Så er det bare å vente på rettens avgjørelse. Vi er blitt godt behandlet i retten, og jeg har stor tro på en rettferdig rettssak. Dommen avgjøres av dommer og meddommere. Det er ikke fremmet noe krav om lengde på dom, men om siktede frikjennes og saken ankes kan det gå opptil to år før saken kommer opp igjen. Disse to årene må i utgangspunktet tilbringes i varetekt, men det er mulig å søke om løslatelse mot kausjon.
Aktor uttalte følgende til Pattaya Tidende: - Jeg er fornøyd med hvordan det gikk i retten, men kan ikke kommentere om vi vil anke en eventuell frinnelse før en dom foreligger.

(Pattaya Tidende utgave 9/2010 - 1. september 2010)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge