1. juli 2010

Til kamp mot norsk byråkrati

Skrevet av 
Foreningen APTRT hjelper nordmenn i kampen mot norsk byråkrati, for eksempel i forhold til refusjon av penger etter sykehusopphold. Men de jobber i motvind. Nå startes en underskriftskampanje rettet mot NAV og norske politikere.

AV: DAG A. EKEBERG

Det er nå tre foreninger i Pattaya som jobber på vegne av nordmenn bosatt i Thailand. Disse er Khon Norway, Emigrant1, og foreningen med det mystiske navnet APTRT. Formann Børge Rolfsen i sistnevnte organisasjon forteller at foreningen ble startet i 2006, og ble opprinnelig etablert for å jobbe for økte satser for refusjon etter sykehusopphold i Thailand. Disse satsene har for øvrig økt siden 2006, og er nå 3000 kroner pr døgn.
- Vi tar for oss alle typer av problemer nordmenn måtte få overfor ulike norske myndigheter. Eksempelvis har vi hatt nordmenn som er blitt bedt av NAV om å reise hjem for behandling, men sykdom har gjort dette umulig. I noen tilfeller har pasienten fått spesialbevilgning fra NAV til å dekke operasjoner her i Thailand, forteller Rolfsen.

Underskriftskampanje
APTRT holdt 28. mai et ekstraordinært medlemsmøte. En av sakene på programmet gjaldt å lage et opprop med underskriftskampanje mot NAV. Ideen ble unnfanget av Tarjei Lodden og Oddvar Wangberg, og fikk raskt tilslutning fra APTRT. - Vi oppfordrer nordmenn, enten de er medlemmer i ulike organisasjoner eller ei, til å delta og bli hørt i denne saken, sier Rolfsen. Han kan fortelle at de allerede har fått positive signaler fra gruppen 'Kampen for en verdig alderdom' med 1200 medlemmer.
Børge Rolfsen påpeker at APTRT uansett er på god talefot med NAV, og har hjulpet mange medlemmer som har hatt problemer med dette byråkratiet. Likeledes jobber de mot politiske miljøer i Norge.
- Men har det kommet noe konkret ut av dette? Det å forandre de politiske innstillinger er vel både vanskelig og tidkrevende?
- Jeg skal snart møte med en gruppe utnevnt av Stortinget. De skal se på problemene for oss som bor utenfor EU, og jeg håper at denne gruppen kan påvirke disse politikerne, sier Rolfsen.

Sak mot kildeskatt
- Vi har vært involvert i saken med kildeskatten også. På dette feltet er det jo også to andre foreninger her som arbeider aktivt. Vi veileder medlemmer om hvordan de skal gå fram både med hensyn til skattefritak og spørsmål om kildeskatten. For tiden kjører vi en sak overfor sivilombudsmannen på vegne av en person her i Thailand vedrørende kildeskatten.
- I Pattaya er det tre foreninger som jobber med samme sak. Er det nødvendig med så mange?
- Både ja og nei. Vi trenger mangfoldet for å styrke de sakene hvor vi blir urettferdig behandlet av politikere eller NAV, og da er det greit at det er mange som er med og påvirker. Men når det er sagt ønsker vi å samarbeide med alle foreninger, vi jobber jo stort sett med de samme sakene.

Rederiansatt fikk hjelp etter lang ventetid

APTRT hjelper nordmenn i knipe, og her er et eksempel på en av sakene:
En nordmann som var ansatt i et norsk rederi flyttet til Thailand. Hans lokale skattekontor ga ham etter hvert beskjed om at han nå hadde vært bosatt i Thailand i over tre år og derfor ikke var skattepliktig til Norge lenger, og at han dermed også ville miste rettighetene i Norge. Verken arbeidstaker eller arbeidsgiver skjønte noe av dette, og NAV kunne heller ikke gi noen fornuftige svar på hva han skulle gjøre for ikke å miste sine rettigheter. Via en kontaktperson i NAV Internasjonal fikk APTRT til slutt beskjed om at det var NAV Tønsberg som håndterte slike saker. Arbeidsgiveren fikk endelig veiledning i hvordan de skulle forholde seg for å gi nordmannen sine fortsatte rettigheter i hjemlandet.

Forskjell på EU og Thailand

Det er feil å tro at du fortsatt er medlem av folketrygden i Norge når du flytter til et EU/EØS-land. Du er isteden medlem av folketrygden i det land du har flyttet til.
Du har da de samme rettigheter som landets egne borgere. Og reiser du til Norge på ferie skal du ha med helsetrygdekortet fra det land du er bosatt i. Nordmenn i Thailand derimot, har gjennom medlemskapet i NAV Internasjonal de samme rettigheter i Norge som om de bodde permanent i Norge.

Hva er APTRT?

APTRT er en forkortelse for Arbeidsgruppe for Pensjonister og Trygdedes Rettigheter i Thailand. De holder vanligvis informasjonsmøte en gang i måneden, med opphold i sommermånedene. Det er årsmøte med generalforsamling en gang i året.
APTRT fokuserer på hva man har av rettigheter overfor myndighetene. Mesteparten av arbeidet hittil har vært rettet mot NAV International og NAV Helsetjenesteforvaltning vedrørende refusjon av utlegg, men man informer også om andre rettigheter man har overfor myndigheter i Norge. Her er noen av hovedmålene:
* Få økt godtgjørelsen på 3.000 kroner pr døgn på sykehus, samt å få økt godtgjørelsen ved legekonsultasjon.
* Få til en raskere refusjon av utlegg.
* Få en medlemskontingent i NAV som er mer i samsvar med det som betales i Norge og EU/EØS.
* Endre på kravene for å bli medlem i NAV Utland.
* Rettigheter til barn og etterlatte mht. pensjon og statsborgerskap.
* Få mulighet til å bekrefte medlemskap i NAV 24 timer i døgnet.
* Få bekreftelse på at henvendelser er mottatt inkludert antatt saksbehandlings tid.
* Hva man trenger av dokumentasjon overfor skattemyndighetene i Norge for å slippe skatt til Norge i henhold til skatteavtalen mellom Norge og Thailand.

Børge Rolfsen, leder APTRT:

Født i 1942. Jobbet som avdelingsingeniør på Rikshospitalet i 42 år, mottaker av Norges Vels Fortjenestemedalje. Var med å etablere behandling for nyresyke og andre sykdommer hvor blodet måtte renses, jobbet også innen transplantasjonsvirksomhet. Var servicesjef og deltaker i prosessen med å bygge nytt rikshospital. Aktivt organisasjonsmenneske, arrangør av kongresser og kasserer/styremedlem i YS-foreningen i 10 år.

(Pattaya Tidende utgave 7/2010 - 1. juli 2010)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge