1. juni 2010

Thailands økonomi overraskende sterk

Skrevet av 
Den thailandske økonomien er sterkere enn det mange tror, og er avhengig av mye annet enn turisme. Turismen utgjør omlag seks prosent av BNP i Thailand.

AV: STIG M. SOLBERG/NETTAVISEN

Man skulle kanskje tro at den thailandske valutaen ville svekke seg mot andre lands valutaer etter voldshandlingene i Bangkok. Den ustabile situasjonen førte til en stor nedgang i antall ankomne turister, og det betyr at årets mål om 15 millioner turister totalt er usikkert.

Thailands BNP reduseres
Ifølge eksperter fra Kasikorn Research Centre kan årets politiske kaos redusere Thailands BNP med mellom 0,5 til 2,3 prosentpoeng. Det betyr en nedgang i BNP på mellom 53 og 230 milliarder baht. Nestleder Thanit Sorat i styret for Federation of Thai Industries, sier til Bangkok Post at det beregnede tapet for forretningsdrivende i det hardt rammede Ratchaprasong-området i Bangkok sentrum er på 37 milliarder baht.

Råsterk baht
Samtidig styrker altså bahten seg mot norske kroner, og det merkbart. 26. mai var kursen 5,02 ifølge Norges Bank. Ved årsskiftet var kursen 5,81. Det betyr at bahten har styrket seg med 14 prosent.

Hvordan kan dette skje?
Vi har snakket med tre eksperter og alle er inne på det samme: Den thailandske økonomien er sterkere enn det mange tror. Det er også en myte at den thailandske økonomien er helt avhengig av turisme. Viktig eksportartikler for Thailand, i tillegg til turismen, er tekstiler, skotøy, sjømat, ris, gummi, smykker, biler og elektriske artikler. USA er den største handelspartneren til Thailand, tett fulgt av Japan og Kina. Drøyt 10 prosent av thailandsk eksport går til USA.

- Vil styrke seg enda mer
- Bahten har styrket seg i lang tid, og vil etter mitt syn fortsette å gjøre det, sier global valutastrateg Paul Mackel i storbanken HSBC, som fra hovedkontoret i London holder øye med en rekke valutaer. - Thailands økonomi er sterk. Husk også at den politiske uroen vi har sett i det siste er mer normalen enn unntaket for Thailand sett i lengre perspektiv. Situasjonen må bli mye verre enn dette om det skal få betydning for landets totale økonomi, sier Mackel.

Mange kupp i Thailand
Mackel peker på at siden Thailand fikk et parlamentarisk system for 78 år siden har landet vært gjennom 18 kupp og en rekke store demonstrasjoner. Han trekker frem hendelsene i 1973, 1976 og studentopprøret i 1992:
- At thaiene er vant med uro er hovedgrunnen til at innenlandsk kapital ikke flykter. Selv om turistnæringen sliter i perioder med uro, betyr ikke dette noe for Thailands handelsoverskudd. Tvert imot, utsettelser av store infrastrukturprosjekter, spesielt i Bangkok, gjør handelsoverskuddet større grunnet mindre import av råvarer.

Thaier sender valuta hjem
Mackel peker på at en stor kontingent thailendere jobber i utlandet.
- Det store og økende antall thailendere som jobber i utlandet og som får sin lønn i utenlandsk valuta bidrar til den sterke etterspørselen etter baht, sier Mackel.
Andre årsaker til sterk baht er at valutaen ikke er særlig utsatt for spekulasjon, samt de store valutareservene til Bank of Thailand.

Sterk BNP-vekst
Valutaanalytiker Shakeb Syed i Handelsbanken er enig med Mackel i at thailandsk økonomien er sterk: - Nå er ikke jeg Thailandekspert, så jeg skal være forsiktig i uttalelsene mine. Men det som er helt klart er at Thailand, som en fremvoksende økonomi, har en mye større vekst enn Europa og USA, sier Shakeb.
Han peker på at forventet BNPvekst i Thailand i år er på hele 6,2 prosent. Til sammenligning er SSBs prognose for årets BNP-vekst i Norge 1,5 prosent.
- Dersom den politiske uroen gir et fall i thailandsk BNP på ett prosentpoeng vil veksten fremdeles være over fem prosent, sier han. Syed er enig med Mackel i at problemene i turistindustrien ikke vil ha dramatisk betydning: - Den fundamentale økonomien i Thailand vil fortsette å være sterk, sier han, og peker på at valutaene i fremvoksende økonomier er i vinden, noe som igjen betyr sterk valuta, som for eksempel i land som Brasil og Kina.

Bahten svak historisk sett
Valutaanalytiker Maren Romstad i DnB NOR er heller ikke ekspert på thailandsk valuta, men ser positive underliggende faktorer.
- Dette er ikke en valuta vi normalt følger, men slik jeg ser det, er de underliggende faktorene for bahten positive. Det er ventet solid vekst i år og sentralbanken er ventet å begynne å sette opp rentene i løpet av andre halvår. Thailand har også et solid overskudd i utenriksøkonomien, sier hun.
- Ellers er det jo verdt å merke seg at bahten faktisk er svak mot kronen i et historisk perspektiv. Fra 1990 til 1995 var kursen ofte i størrelsesorden 4 baht pr krone, minner Romstad oss om.

(Pattaya Tidende utgave 6/2010 - 1. juni 2010)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge