1. april 2010

Bangkok skal løse fem problemer

Skrevet av 
Et nytt langsiktig program startes nå i Bangkok for å få bukt med de fem alvorligste problemene for hovedstaden; oversvømmelser, manglende grøntarealer, trafikkaos, søppel og kriminalitet.

AV: DAG A. EKEBERG

Ordføreren i Bangkok, Sukhumbhand Paribatra, har gitt det nye programmet navnet 'Bangkok Fremskritt', Gao Na på thai. Det er satt av 200 milliarder baht over ti år for å finne langsiktige løsninger på byens mange problemer. Ordføreren uttalte til Bangkok Post at det til nå har vært vanlig å vente til problemer oppstår før man forsøker å løse dem, noe som vanligvis kun fører til midlertidige løsninger.

Regnvær = flom
For å hindre oversvømmelser vil administrasjonen doble kapasiteten for å takle avløpsvann i løpet av de fire neste årene. Byen har pr i dag 150 pumpestasjoner og fem store tunneler for avløpsvann som i tillegg til byens 1400 kanaler er med i dreneringssystemet. Dette er ikke nok, og det forventes at problemer med oversvømmelser vil øke på kort sikt.

Fem nye parker
Når det gjelder grøntarealer, utgjør dette pr i dag 3,9 kvadratmeter pr innbygger i Bangkok. De sammenligner dette med Paris (9,8), New York (21,6) og London (33,4). For å få flere grønne lunger i hovedstaden skal det utvikles fem store parker i løpet av de neste tre årene. Hver park vil være på minst 10 rai (16 mål). Ordføreren nevner områdene Bang Khun Thian, Bang Bon og Bang Khae som gode kandidater til forgrønning.

Brotrafikken verst
Ifølge statistikk som ordføreren i Bangkok sitter på, gjennomføres det daglig 15 millioner kjøreturer på byens veinett. Antall kjøretøyer registrert i Bangkok øker for tiden med 52.000 hver måned. For å bøte på trafikkproblemene skal det utvikles alternativ offentlig kommunikasjon som skal ta av for buss- og taxitrafikk. I tillegg skal det fokuseres på problempunkter på veinettet med mye kø. Broene over elven Chao Phraya nevnes spesielt.

Fulle søppeldynger
Bangkok produserer ifølge ordføreren 9000 tonn søppel daglig, en firedel av all søppel i Thailand. 90 prosent av all søppel fra Bangkok graves ned, hovedsakelig i naboprovinsene Chachoengsao og Nakhon Pathom. Men søppelplassene fylles fort opp. Ordføreren vil gå over til forbrenningsanlegg isteden. Moderne anlegg kan ligge i nærheten av bebodde områder uten problemer med lukt og forurensning, og som et pluss blir det også generert elektrisitet i prosessen. Ordføreren vil ha et pilotprosjekt med kapasitet på mellom 300 og 500 tonn pr dag oppe og gå i løpet av tre år. For å løse problemet trengs det 30 milliarder baht for å bygge seks store forbrenningsanlegg med en kapasitet på 1500 tonn hver.

Video og gatelys
Når det gjelder kampen mot kriminalitet i hovedstaden, så skal antall overvåkningskameraer i byen dobles fra 10.000 til 20.000 i løpet av de tre neste årene. 50.000 ekstra gatelys skal også monteres. Et annet prosjekt går ut på å rekruttere 300.000 privatpersoner som informanter overfor myndighetene når det gjelder å være på utkikk etter kriminell virksomhet. Pr i dag er det stort sett sjåfører av motorsykkeltaxier som har denne rollen.

(Pattaya Tidende utgave 4/2010 - 1. april 2010)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge