1. mars 2010

Kildeskatten: Frp krever strakstiltak

Skrevet av 
Frp vil at regjeringen straks utarbeider et enkelt skjema for fritak for kildeskatten. De er opprørt over hva regjeringen gjør for å straffe nordmenn som flytter ut. Tidligere riksadvokat Bjørn Haug kaller det 'uakseptabel behandling av skattytere'.

AV: DAG A. EKEBERG

Frp er opprørt over behandlingen av norske pensjonister:
- Norske myndigheter har som første oppgave å gjøre nordmenns liv enklere og bedre. Dette overordnete prinsippet for all politisk virksomhet har regjeringen arrogant ignorert. Alt for å skaffe verdens rikeste land enda flere skatteinntekter, sier skattepolitisk talsmann Christian Tybring- Gjedde, og fortsetter: - I både Spania og Thailand betaler pensjonister, ikke minst uførepensjonister og minstepensjonister, lite eller ingen skatt. Denne ordningen burde selvsagt også gjelde norske pensjonister bosatt i disse landene. Tybring-Gjedde, som er medlem av Finanskomiteen i Stortinget, fortsetter: - Det virker på meg som om kildeskatten er innført for å straffe alle dem som har valgt å forlate 'verdens beste land å bo i'. Det gjør man åpenbart ikke ustraffet! Istedenfor å straffe norske pensjonister som velger å leve sine liv i varmere land, burde regjeringen være glad for at nordmenn klarer seg selv, uten assistanse fra den norske velferdsstaten.

Krever enkelt skjema
Tybring-Gjedde krever nå at regjeringen straks utarbeider et enkelt skjema som inneholder den informasjonen som norske skattemyndigheter trenger for at norske pensjonister i utlandet skal slippe å betale kildeskatt. - I skatteavtalene sies det at bostedslandets skatteregler skal gjelde, men norske myndigheter har gjort det svært komplisert for norske pensjonister i utlandet å skaffe seg den nødvendige dokumentasjonen. Det er åpenbart at innføringen av kildeskatt for norske pensjonister i utlandet har en rekke uheldige konsekvenser som regjeringen har oversett.

Bjørn Haug: - Uakseptabelt
Tidligere riksadvokat og riksmeklingsmann Bjørn Haug, med seks års bakgrunn fra EFTAdomstolen, sier følgende til foreningen Emigrant1:
- Dette er ikke et spørsmål om rød-grønn kontra konservativ skattepolitikk, men om et elendig lovgivningsarbeid og en helt uakseptabel behandling av skatteyterne. Haug fortsetter: - Gjennomføringsreglene […] legger urimelige byrder på skattyterne i form av omfattende krav til dokumentasjoner […], eller at de blir utsatt for midlertidige skattetrekk som først betales tilbake etter lang tid. Det er å håpe at regelverket blir fylt ut og klargjort etter hvert, men det har foreløpig gått nesten ett år siden en rekke feil og mangler ble påpekt under Stortingsbehandlingen av loven uten at noe synlig er skjedd.

Store mørketall?
Den norske ambassaden anslår at det er 3000 nordmenn som bor i Thailand mer enn halve året, men sekretær Rogar Hågensen i interesseforeningen Khon Norway mener det er flere: - Det er mange som har flyttet hit, uten å melde fra til verken folkeregisteret, skatteetaten eller NAV. Disse får pensjonen innbetalt i sin bank i Norge, og deretter overfører disse via internett eller bruker minibankkort.
Leder i foreningen Oskar Jørgensen mener det er urimelig at nordmenn må skatte til Norge i tre år etter at de emigrerer. - Thaier som flytter til Norge betaler ikke skatt i Thailand i 3-4 år før de begynner å skatte til Norge, sier Jørgensen. - Hvis en skatteavtale skal være gjensidig, må Norge finne seg i å ikke skatte disse thaiene de første årene i Norge.

Skylder på Thailand

Regjeringen mener det er Thailands feil hvis kravene til dokumentasjon for fritak av kildeskatt ikke kan oppfylles, men de har ingen planer om å ta kontakt med Thailand i så måte.

utgave at reglene for fritak fra kildeskatten var umulig å oppfylle. Vi konfronterte statssekretæren Roger Schjerva i Finansdepartementet med denne problemstillingen, han svarte:
- Dersom en pensjon utbetalt fra Norge ikke er undergitt beskatning i Thailand, oppfyller den ikke vilkårene for fritak fra kildeskatt i Norge. Hvis det derimot er slik at pensjonen er undergitt beskatning i Thailand og pensjonisten ikke får dokumentasjon på dette, møter pensjonisten et problem som skyldes skatteforvaltningen i Thailand. Norge kan ikke få gjort noe med dette.
Det er altså regjeringens syn at nordmenn skal betale kildeskatt til Norge fordi Thailand har valgt å ikke beskatte utlendingers pensjoner. På dette punktet er Frp og regjeringspartiene av motsatt oppfatning. Schjerva fortsetter:
- Det oppstår ingen dobbeltbeskatning med hensyn til inntektsskatter når en inntekt som er skattefri i Thailand skattlegges i Norge etter skatteavtalen. Det ville gå ut over skatteavtalens intensjon om den medførte at en inntekt ble skattefri i begge land, sier han.

Vil ikke kontakt Thailand
- Har Finansdepartementet hatt noe kontakt med Thailand siste året angående praktiseringen av den bilaterale skatteavtalen? Er slik kontakt planlagt?
- Finansdepartementet sendte 10. desember 2009 brev til alle Norges skatteavtalepartnere med informasjon om innføringen av kildeskatt på pensjoner. Dette brevet gikk også til Revenue Department i Thailand. Ut over dette har det hittil ikke vært behov for spesiell kontakt med thailandske myndigheter.

(Pattaya Tidende utgave 3/2010 - 1. mars 2010)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Thailand i Norge