1. februar 2010

Mye nytt å melde fra ambassaden

Skrevet av 
Det er kommet mange nye regler i 2010. Strengere krav og økt aktivitet på de fleste områder for en travel ambassade.

AV: DAG A. EKEBERG

Den norske ambassaden i Bangkok reiser rundt og informerer i disse dager. Cha-am og Pattaya har hatt sine møter, Phuket og Udonthani kommer i februar (se kunngjøring side 26).
Det er mange endringer på trappene. Fra 1. mars må man inn til ambassaden i Bangkok når man trenger nytt pass. Der skal man da inn i en 'kiosk' for avbilding og fingeravtrykk. Etter ca. 14 dager er det nye passet klart.
Dette er et ledd i innføringen av biometri i norske pass, selv om selve omleggingen ifølge ambassaden mest sannsynlig skjer først i 2011.

Strengere krav til økonomi
Det kom en ny utlendingslov i Norge fra nyttår. Barn over 7 år skal heretter intervjues ved ambassaden før de får visum til Norge, for å forsøke å hindre at barn flyttes mot sin vilje. Ellers er kravene til økonomisk status økt for de som skal ta med seg utlendinger til Norge. Det må vises både tidligere og fremtidig inntektsgrunnlag, samt at man må bevise at man ikke har mottatt sosialstønad siste 12 måneder. Dette har bydd på problemer i januar, sier Steinar Moe ved ambassaden. NAV har plikt til å utstede bevis på at man ikke har mottatt sosialstønad, men noen av saksbehandlerne der virker ikke å være informert om plikten.
På den positive siden er det nå blitt slik at minstepensjon er tilstrekkelig inntekt for å ta med seg utlendinger til Norge.

Søknadsprosessen outsources
Det er gode muligheter for at alt arbeid med visumsøknad blir outsourcet i løpet av året, etter at EU/EØS har åpnet for dette fra 1.
januar. Frankrike har som første ambassade i Thailand allerede startet, og Danmark er rett bak. De bruker et privat firma til å forberede visumsøknader til ambassaden. Man kan da håpe på lengre åpningstider, bedre service og mindre kø.
Ambassaden i Bangkok søkte om å bli pilotprosjekt, og fikk nylig innvilget dette fra utenriksdepartementet. Målet er å være i gang senest 30. juni i år, og de utelukker ikke at det blir et samarbeid med Sverige og Danmark. Nettsøknader skal sannsynligvis i løpet av annet halvår 2010 inkludere alle type søknader, ikke bare Schengenvisum.

Få dødsulykker blant nordmenn
I årene 2008 og 2009 var det tilsammen ni nordmenn som omkom i Thailand som følge av trafikkulykker. Drukningsulykker var det fem av. Totalt døde 106 nordmenn i Thailand i løpet av disse to årene, viser statistikk fra konsul Birgit Brantenberg ved ambassaden.
Antall dødsfall har ligget konstant på rundt 50 pr år de siste tre årene. Sykesaker har imidlertid øket. Ambassaden ga garanti til sykehusopphold for 420 personer i fjor, mot 256 i 2007, en økning på 64 prosent.
Fengslinger har det vært en liten økning i, fra 19 i 2007, 21 i 2008 til 26 i 2009. Det er for tiden to langtidsdømte nordmenn som soner i Thailand.

Dobling i ettårs visum
Ambassaden har hatt nesten en dobling på to år av antall henvendelser for å få berkeftet pensjonsutbetalinger fra Norge. Disse brukes når man søker om ettårs oppholdstillatelse i Thailand. I 2007 var det 297 henvendelser mens det i fjor var 559. Det er også flere som gifter seg. Det ble utstedt 784 ekteskapsattester i fjor, en økning på 25 prosent på to år. Søknad om å få registrert allerede inngåtte ekteskap i Norge er fordoblet på to år, fra 43 til 84 henvendelser.
Det var ifølge konsul Stig Vagt-Andersen 157 deltakere på ambassadens informasjonsmøte på Jomtien 22. januar. Et øsende regnvær - helt uvanlig for januar - startet en halvtime før møtet, og kan ha redusert deltakelsen noe.

Thaiene valfartet til Norge

Det var hele 72 prosent flere thaier som besøkte Norge i 2009 enn året før. Og hele økningen skjedde i løpet av de første 4-5 månedene etter at Thai Airways åpnet sin direkterute i juni i fjor. I september var det for eksempel ca. fire ganger så mange innvilgede visum som i 2008, ifølge tall fra Steinar Moe ved ambassaden i Bangkok.I november og desember var tallet tilbake på 2008-nivå. Så de 8.051 visumsøknadene som ble innvilget til thaier i 2009 vil muligens stå som rekord en del år fremover. I 2008 var det innvilget 4.676 visum av Schengentypen. 12 prosent av søknadene ble avslått i 2008 mens tallet for i fjor var kun drøyt 7 prosent. Det tyder på at det var velstående thaier som benyttet anledningen til å besøke Norge etter Thai Airways omfattende markedsføring av den nye ruten. (dae)

(Pattaya Tidende utgave 2/2010 - 1. februar 2010)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Nyoppusset leilighet - Pattaya
( / Leilighet selges)

Nyoppusset leilighet - Pattaya

Pool Villa sentralt Hua Hin
( / Til salgs)

Pool Villa sentralt Hua Hin

Condo 1 soverom Jomtien
( / Leilighet til leie)

Condo 1 soverom Jomtien

Thailand i Norge