1. november 2009

Dtac-sjefen: Norge ingen trussel mot rikets sikkerhet

Skrevet av 
Dtac-sjef Tore Johnsen kom nylig med noen hjertesukk i Bangkok Post før den store budrunden for 3G mobillisenser. Han sier til Pattaya Tidende at all fokuseringen på rikets sikkerhet nå virker merkelig.

AV: DAG A. EKEBERG

Neste generasjons mobilnett, såkalt 3G, står på trappene i Thailand. Men det har vært forsinkelser, og statsminister Abhisit har vært på banen i media og uttalt at han ønsker at bedrifter som er heleid av thailandske aktører skal ha en sjanse til å konkurrere mot pengesterke utenlandske investorer.
De to største mobilselskapene i Thailand i dag har begge utenlandske eierinteresser. Det nest største firmaet er Telenor-eide Dtac, hvor administrerende direktør Tore Johnsen i et intervju i Bangkok Post i midten av oktober kom med noen hjertesukk i denne saken. Johnsen sa at Thailand vil kunne få problemer med å trekke til seg utenlandske investorer hvis de ikke behandler alle aktører likt. Han uttalte også at det er lite sannsynlig at mange nye utenlandske aktører vil bli med i budrunden på de fire 3G-lisensene som blir tilgjengelig. Grunnen er ifølge Johnsen at regelverket for mobile tjenester i Thailand er komplisert. Likeledes er reglene for budprosessen foreløpig uavklart og den fremtidige rollen til de to offentlige instansene TOT og CAT er ikke godt definert. Han mener også at de som allerede opererer 2G-lisenser har et stort fortrinn overfor nye aktører.

Norge ingen trussel
Johnsen kommenterte også uttalelser fra den tredje største operatøren, det 100% thai-eide True Move, som har sagt at det er problematisk for rikets sikkerhet at Dtac er deleid av Telenor, som har den norske stat som aksjeeier. Johnsen svarte at den norske staten er en passiv eier, og at lille Norge med 4 millioner mennesker ikke er noen trussel mot rikets sikkerhet i Thailand.
Utenlandske aktører har i dag en fremtredende plass i det thailandske mobilmarkedet. I tillegg til Telenor, så er staten Singapore eier i det største selskapet, AIS. Singapore kom inn på eiersiden etter at tidligere statsminister Thaksin solgte en større aksjepost da han møtte kritikk for eierskapet under sin regjeringstid.

Merkelig fokus på sikkerhet
Overfor Pattaya Tidende spesifiserer Johansen hva han mener om diskusjonen om rikets sikkerhet, som han sier ble offer for noen unøyaktigheter i intervjuet med Bangkok Post:
- Med alle negative uttalelser angående "security" og utenlandske investorer, vil ikke dette øke interessen blant investorer for å komme til Thailand. Det er fortsatt et stykke frem til at det er like forhold for alle aktører på telekom-området i Thailand. Johnsen sier også at det sikkerhetsmessig ikke er noen forskjell på 2G og 3G og at det derfor er merkelig at dette spørsmålet får slik fokus nå.
Om offentlige instansers rolle sier Johansen: Den fremtidige rollen til CAT og TOT må avklares. Alle konsesjoner avsluttes i perioden 2013 – 2018, da en vesentlig del av inntektene til TOT og CAT vil forsvinne. Han spesifiserte også at Telenor er listet og drevet som et vanlig privat selskap, selv om staten eier snaut 54% av aksjene.

(Pattaya Tidende utgave 14/2009 - 1. november 2009)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge