1. september 2009

Thailand vil ha mer skatt på eiendom

Skrevet av 
Thailand har pr i dag en eiendomsskatt, men den er forsvinnende liten, tilfeldig bestemt og ikke alltid innkrevet. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med, og vil foreslå nye regler i parlamentet. De ønsker at eiere av boligeiendommer skal betale 0,1% av ligningsverdien i skatt hvert år, mens forretningseiendom skal skattlegges med 0,5%. Jordbruksland skal slippe med 0,05%.

Et vanlig bolighus i bebygde strøk har ofte en ligningsverdi på 1-2 millioner baht, så skatten blir da i så fall 1000-2000 baht pr år. Dette virker ikke som en høy verdi, men forslaget har allerede møtt motstand blant lokalpolitikere, som ifølge Bangkok Post er engstelige for at en slik innkreving blir upopulær og vil føre til at regjeringspartiet mister mange seter i parlamentet ved neste valg.

For å gjøre det mindre attraktivt å spekulere i land, ønsker også regjeringen at eiere av land som ligger brakk skal måtte betale 0,5% eiendomsskatt de første tre årene. Deretter skal summen økes med 0,5% hvert år så lenge området ligger brakk, inntil skatten er på maksimumsnivå, som er satt til 3%. Hovedargumentet fra regjeringen for å innføre eiendomsskatten er å øke inntektene til lokale distrikter slik at de blir mindre avhengig av overføringer fra sentrale myndigheter. (dae)

(Pattaya Tidende utgave 12/2009 - 1. september 2009)

 

[ annonser ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Langtidsutleie av bil
( / Tjenester)

Langtidsutleie av bil

Bil kjøpes
( / Ønskes kjøpt)

Bil kjøpes

Kjempetilbud Jomtien
( / Leilighet selges)

Kjempetilbud Jomtien

Thailand i Norge