1. september 2009

Helomvending gir full skatteforvirring

Skrevet av 
Helt frem til 12. august var nordmenn bosatt i Thailand beskyttet fra den nye kildeskatten på 15%. Men et skriv fra Finansdepartementet lagde helomvending i saken. Kristin Halvorsen må nå forklare sine tidligere uttalelser.

AV: DAG A. EKEBERG

Finansminister Kristin Halvorsen svarte 2. januar i år på et spørsmål fra Høyres stortingsgruppe at bostedsland som Spania, Tyskland, Thailand og Pakistan ikke blir berørt av kildeskatten.
Senest 3. august støttet økonomisk rådgiver Tanja Ustvedt i Ap opp om denne beskrivelsen i eposthenvendelser til foreningene Khon Norway og Emigrant1 i Thailand.

Dobbeltbeskatningen kommer
Men et skriv fra ekspedisjonssjef Thorbjørn Gjølstad i Finansdepartementet 12. august snudde saken på hodet. Nå kreves det at man skal dokumentere at pensjonen er beskattet i Thailand før man kan få fritak for kildeskatten.
Måten som man ifølge Gjølstad kan unngå kildeskatt på er å betale skatt til både Thailand og Norge, og i ettertid søke om fritak for kildeskatten. Dette vil gi dobbeltbeskatning i hvert fall i ett år. Så blir det en kamp mot byråkratiet i Norge for å få refundert kildeskatten i ettertid.
Det heter videre at trukket skatt kan få tilbakevirkende kraft, det vil si at hvis man ikke er blitt trukket skatt i Norge, og heller ikke kan bevise at man har betalt skatt i Thailand, kan man trekkes for tidligere års manglende innbetaling.

Ap beklager uklarhet
Pattaya Tidende tok kontakt med Tanja Ustvedt, økonomisk rådgiver for stortingsgruppa til Ap, og stilte følgende spørsmål:
- Har Ap skiftet syn på saken etter at du sendt din e-post 3. august?
- Informasjonen som er sendt ut, blant annet fra Arbeiderpartiet, har ikke vært klar nok. Det beklager jeg. Dette er kompliserte juridiske spørsmål som involverer tolkning av ulike skatteavtaler. Skatteavtalen mellom Norge og Thailand er forskjellig fra våre avtaler med Spania og Pakistan og dette har ikke vært kommunisert godt nok.
Vi har bedt Ustvedt om forklaring på hvordan avtalen med Thailand er forskjellig fra de to andre avtalene, men har ikke fått noe svar.

Frp: - Stortinget ikke informert
Skatte- og avgiftspolitisk talsmann Gjermund Hagesæter i Frp var klar i sin tale da vi ba ham om kommentar til de motstridende meldinger fra rådgiver Ustvedt og finansminister Halvorsen
- Dette høres ille ut. Jeg kan ikke se at denne informasjonen ble gitt til Stortinget da saken ble behandlet her. Vi får håpe at valget blir slik at vi kan sette en stopper for kildeskatten en gang for alle.
Hagesæter har stilt et skriftlig spørsmål til finansministeren om saken. Han har forlangt svar innen seks dager.

SV-oppklaring før valget?
Sekretær Roger Hågensen i Khon Norway sendte nylig et spørsmål til SV hvor han forlangte et klart ja eller nei på om nordmenn bosatt i Thailand skulle betale kildeskatt. Her er svaret fra Kim-André Åsheim i SV: "Det korte svaret er "nei". Det foreligger en skatteavtale mellom Norge og Thailand. Vi vil likevel gjøre oppmerksom på at det er dokumentasjonskrav her som skattedirektoratet vil redegjøre nærmere for i september. Poenget med lovverket er at ingen skal kunne bli nullskatteytere ved å flytte til utlandet."
Spørsmålet Hågensen stiller seg er om "september" betyr før eller etter stortingsvalget den 14.

Nekter å oversette
Khon Norway har bedt Finansdepartementet om å oversette Gjølstads skriv til engelsk, slik at de kan presentere det for thailandske myndigheter, men har fått avslag fra departementet.
- Skatteavtalen mellom Norge og Thailand er skrevet på engelsk, og det er derfor riktig at et skriv som tolker denne avtalen også forefinnes på engelsk, sier leder i foreningen Oskar Jørgensen. Han kan også fortelle at ambassaden i Bangkok har takket nei til et møte om skatteavtalen. Khon Norway vurderer nå å ta kontakt med thailandske politikere direkte.

Forlanger avklaring før stortingsvalget

Det koker blant nordmenn som allerede hadde store problemer med skatteetaten før de nå innfører 15% kildeskatt.

Problemene med dokumentasjon og bevisføring overfor skatteetaten er ikke av ny dato, men det har fått fornyet interesse med innføring av kildeskatt på pensjon fra og med nyttår. Nordmenn vi har snakket med i Thailand har stort sett dårlig erfaring med kommunikasjonen med skattevesenet. Spesielt Skatt Øst får gjennomgå. Mange venter forgjeves på svar på sine henvendelser.

Borte i ti år, trekkes likevel
Kjell Arne Angell har bodd i Thailand i drøyt 9,5 år. Han har aldri vært i Norge mer enn en måned pr år, og de siste fire årene ikke i det hele tatt. Likevel blir han trukket skatt av sin trygd hvert år. Korrespondanse fra myndighetene sendes til en eiendom han solgte for lenge siden, bortsett fra et krav om restskatt, som på mystisk vis ble sendt til en kamerat han tidligere leide bopæl av.
Terje A. Olsen klager over at han ikke lenger får svar på sine henvendelser til skatteetaten. Han sender nå hver tredje uke et brev til Skatt Øst i et håp om at de skal ta fatt i saken og ikke glemme ham.

Går rettens vei
Roger Hågensen er sekretær i Khon Norway, men for sin egen del sier han at han vil gå rettens vei neste år hvis han blir tillagt kildeskatt.
Hågensen ønsker å vite om det er finansminister Halvorsen eller ekspedisjonssjef Gjølstad som har rett. - En av partene holder oss pensjonister for narr. Dette må avklares før fristen til å stemme i stortingsvalget går ut, sier han.

(Pattaya Tidende utgave 12/2009 - 1. september 2009)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge