21. februar 2009

Får kun halv pensjon

Skrevet av 
Hans Sønder protesterer mot urimelige danske pensjonsregler. Men hittil har politikerne hjemme nektet å lytte. – Vi er et B-lag, sier Sønder.

AV: BJARNE MADSEN

Når en dansk pensjonist bosetter seg i Spania kan han ta sin fulle pensjon samt rett til lege- og sykehusbehandling med seg. Hvis pensjonisten bosetter seg i Thailand, er det ensbetydende med et farvel både til cirka halvparten av pensjonen og til lege og sykehus.
Samtidig er det nødvendig å tegne en privat sykeforsikring for en stor del av den pensjon som blir tilbake etter at Danmark til og med har trukket cirka 40 prosent i skatt. I mange tilfeller vil sykeforsikringen løpe opp i omkring 35.000 baht pr år med dekning for det mest basale. Det er helt urimelig, mener en stor gruppe nåværende og kommende danske pensjonister i Thailand. - Danmark deler pensjonister opp i A- og B-lag. Jeg kan ikke forstå at det skal gjøres forskjell avhengig av hvor man velger å leve sine siste år. Og jeg kan ikke forstå at ingen politikere tilsynelatende ønsker å ta en stilling til problemet, sier Hans Sønder.
Han er 69 år, bor i Pattaya og er en av frontkjemperne for å få den danske lovgivning endret slik at det skal bli like betingelser for alle pensjonister.

Avtaler med mange land
Kjernen i den danske pensjonistprotesten er at pensjonsutbetalingen kuttes ned til grunnbeløpet hvis man bor i Thailand - og flere andre land. Sånn er det nemlig ikke hvis man i stedet bor i et EU-land, et EØS-land eller i et av en lang rekke land som Danmark har laget spesielle avtaler med. Her følger pensjonstilleggene med. Og de utgjør tett på halvparten av en normal dansk pensjon. Thailand er ikke på den listen, så her gjelder den tøffe regelen: Kun pensjonens grunnbeløp.
Samtidig får man selv dekke utgifter til lege- og sykehusbehandling samt medisin, hvis man velger Thailand. I de mange andre land dekkes disse utgifter av Danmark.
- Dette virker i høy grad urimelig. Spesielt i betraktning av at Danmark fortsatt trekker åtte prosent sykebidrag i skatten før pensjonen sendes til Thailand. Dermed tar Danmark seg jo betalt for noe som aldri blir levert, sier Hans Sønder. Sammen med en håndfull andre har Hans Sønder evnet å skape debatt om pensjonsreglene. Ikke minst på det godt besøkte webforum ”Dansk- Thai Website”, hvor bølgene går høyt.Kontaktet ombudsmannen - Jeg har selv i mange år forsøkt å kjempe for rettferdighet på dette området. Noen førtidspensjonister rammes også av de underlige reglene, men det er især folkepensjonistene det går utover. Loven fungerer simpelthen ikke for oss i utlandet som i forveien har mistet vår danske stemmerett. Så kort og godt er det noe galt med loven, sier dansken i Pattaya. Både han og andre forsøker nettopp i øyeblikket å kontakte politikerne hjemme. Folketingsmedlemmene har mottatt flere henvendelser, og avsenderne venter nå på svar. Og ikke minst på at noen av politikerne får øynene opp for urimelighetene. - Jeg har også skrevet til Folketingets ombudsmann og håper å høre fra ham. I øyeblikket forsøker jeg å finne en pensjonist i Danmark som kan få gratis rettshjelp til å føre en sak mot den danske stat. Som pensjonist i Pattaya har jeg ikke midler eller mulighet for det, sier Hans Sønder.

Tidligere uførepensjonist
Selv har han vært i den groteske situasjon å gå fra å være pensjonist med pensjonstillegg til å være pensjonist uten pensjonstillegg. Hans Sønder var tidligere uførepensjonist og fikk utbetalt pensjon fra sitt gamle firma. Da han nådde folkepensjonsalderen bortfalt denne pensjonen naturligvis til fordel for folketrygd. Men samme dag falt hans leveomkostninger ifølge Danmark på magisk vis til omkring halvparten. I dag får han nemlig leve for halv pensjon, fordi alle tillegg er vekk.

Nordmenn bedre stilt

- Når det gjelder pensjonister i Norge så har vi heldigvis et helt annet regelverk enn det danskene har, forteller Terje Sørensen i interesseforeningen ‘Khon Norway’ i Pattaya. - Norge har en egen skatteavtale med Thailand. Denne bygger på at pensjonene skal bostedsbeskattes, dvs. beskattes av myndighetene i det landet der man bor. Man må søke norske myndighet om å skatte til andre land enn Norge, og det finnes et regelverk i denne forbindelse. Norge har skatteavtale med andre land også, eksempelvis Pakistan og Spania.
Innenfor Norden har imidlertid Norge såkalte kildeskattavtaler med de andre nordiske land. Dette innebærer at det landet som utbetaler pensjonen eller trygden trekker skatt før mottager får pengene. - Danmark har tydeligvis en slik praksis her i Thailand, sier Sørensen. Utflyttede nordmenn kan velge å bli frivillig medlem av Folketrygden, men må da betale en trygdeavgift på hele 9,1%. Dette punktet oppfattes som urimelig siden pensjonister i Norge slipper med å betale 3 % og får full dekning hvis man havner på sykehus.
- Dekningsbeløpet for frivillige medlemmer i Folketrygden i Thailand er bare 2800 kroner pr døgn, noe som ikke er til særlig hjelp hvis man blir alvorlig syk, avslutter Sørensen.

(Pattaya Tidende utgave 4/2009 - 21. februar 2009)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Nyoppusset leilighet - Pattaya
( / Leilighet selges)

Nyoppusset leilighet - Pattaya

Pool Villa sentralt Hua Hin
( / Til salgs)

Pool Villa sentralt Hua Hin

Condo 1 soverom Jomtien
( / Leilighet til leie)

Condo 1 soverom Jomtien

Thailand i Norge