7. februar 2009

Betent møte med 'øvrigheten'

Skrevet av 
At nordmenn som bor utenfor EØS-området er stemoderlig behandlet er det ingen som bestrider. En gang i året får nordmenn i Thailand utløp for sine følelser. Og norsk forvaltning lyttet og lovet forbedring.

Seks representanter fra Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) sin utlandsavdeling samt fem fra ambassaden i Bangkok var til stede på møtet 26. januar på Jomtien Garden. Det var hele 300 deltakere på møtet, de fleste var norske fastboende i Thailand. Flere av spørsmålene fra salen gjaldt behandlingen som thailandske visumsøkere får. Det dreier seg i stor grad om thailandske damer som blir intervjuet av andre damer som jobber på ambassaden. Og det verserer historier om nedlatende holdning til søkerne og veldig direkte spørsmålsstilling.

Dårlig behandlet
Ambassadør Merete Brattested erkjente at dårlig behandling av thailandske visumsøkere er et problem, men at det den siste tiden er blitt jobbet hardt for å løse problemet. De gjennomfører kurser og samtaler med de ansatte på ambassaden. Hun tror at mange av historiene er av eldre årgang, og at situasjonen nå faktisk er mye bedre. Det ble for halvannet år siden innført telefoner slik at ikke alle tilstedeværende på ambassadens venterom kan høre hva som blir svart fra personellet når man intervjues. - Men vi er nødt til å stille kritiske spørsmål til søkerne, det er ingen vei utenom, sa ambassadøren, som sier at en av hovedgrunnene til problemene er plassproblemer på ambassaden.

Fem år til med originaler
Når det gjaldt kontakten mot trygdemyndighetene hjemme i Norge var det mange som klagde over at søknader må sendes i posten med originalkvitteringer. Dette er tungvint for folk som bor i Thailand, og det lokale postvesenet er heller ikke kjent for å være ufeilbarlige. Det ble foreslått at man sender som rekommandert, eventuelt bruker et internasjonalt budbringerfirma. Det ble sagt fra NAV at norsk forvaltnings målsetning er at man innen fem år kan sende slik søknader via e-post. Det ble hevdet fra NAVs side at saksbehandlingstiden nå er fire måneder og på vei ned.

Ventet i to år
Berit Andreassen er leder for forvaltningsenheten i NAV. Hun kunne innrømme at det ville bli en hektisk uke her i Thailand. Men de var innstilt på å svare på alle spørsmål og hjelpe alle så godt de kan. Hun hadde mesteparten av en notisblokk full med navn og fødselsnummer da vi tok kontakt. Da var hun nettopp i samtale med Arne Tømmervoll, som har holdt på i to år for å få refundert sine utgifter, og ennå ikke mottatt noen penger. Tømmervoll er mildt sagt oppgitt over tidsforbruket, og det faktum at det er vanskelig å få kontakt pr telefon. Han tar det likevel med bemerkelsesverdig godt humør, og avslutter samtalen med Andreassen med et smil, og med et løfte fra NAVs side om å sjekke saken så fort de kommer hjem igjen.

Dårlig norsk på telefon
Mange folk har hevdet at det er lange ventetider for å komme igjennom på telefon til NAV, og at når man først kommer gjennom så møter man noen som snakker dårlig norsk.
- Vi er de første til å innrømme at ventetiden er for lang på våre telefoner, sier Andreassen, som kan informere om at det vil bli opprettet et nytt kundesenter for NAV om ikke lenge. Når det gjelder staben og norskkunnskapene, så ser hun ikke dette som noe problem, snarere tvert i mot. - Vi har over 30 nasjonaliteter representert hos oss, og de representerer mange fagområder og er meget kompetente, sier hun. - De har også lokalkunnskaper om mange land i verden.
Det har vært en thailandsk ansatt der tidligere, men ikke nå lenger.
- Vi må gi være nye landsmenn en sjanse, sier Andreassen, som oppfordrer folk til å ta kontakt via e-post hvis det er for vanskelig med telefonbruk. (dae)

Tips om refusjon

Send inn søknad om refusjon etter sykehusopphold innen 6 måneder På nav.no finner du søknadsskjema for ordinær og utvidet stønad
- Du får ingen refusjon hvis det var et planlagt sykehusopphold
- Man får dekket inntil NOK 2800 pr døgn
- Du må sende originale kvitteringer i posten for å få refusjon
- Ta kopi av originalene før du sender dem fra deg
- De som har rett til medisiner på blå resept kan få stønad til medisiner kjøpt i Ved opphold med varighet under 6 måneder har man ikke rett til stønad.
- Hvis du har problemer med å komme igjennom på telefon, eller det er Thailand, men må sende med medisinens emballasje
Derfor er det viktig å ha reiseforsikring under kortere opphold. vanskelig å forstå de som svarer, kan du sende e-post til NAV via nav.no.

Søk pass nå!

Når du søker om nytt pass etter 28. juni må du til Bangkok. Dette fordi det skal være fingeravtrykk i passet i henhold til det nye biometriprosjektet. Det vil si at hvis det snart er på tide å fornye passet, og du vil slippe en Bangkok-tur, så bør du søke før 28. juni på konsulatet her i Pattaya. Det er nemlig ikke noe krav at passet skal ha gått ut før du søker om nytt.
Men du slipper to turer til Bangkok også etter denne datoen. Du kan nemlig oppgi at du ønsker å hente det nye passet på konsulatet i Pattaya.

Ingen nedgang i turismen

Ambassaden har ikke merket noen nedgang i antall turister til Thailand etter problemene i verdensøkonomien og den politiske uroen i Thailand. Det kommer ca. 120.000 nordmenn til Thailand på årsbasis, og det virker som dette tallet ikke skal gå ned i år. Av disse er kun 1600 registrert som fastboende, men ambassaden erkjenner at det nok er kun en mindre andel av de fastboende som registrerer seg.

Tips om visum

Når du søker om visum for en samboer til Norge er det viktig å dokumentere forholdet og at dere har hatt samme adresse i minst to år. Felles leiekontrakt eller felles bankkonto kan brukes som bevis.
- Regelen om at man skal ha bodd sammen i minst to år gjelder ikke hvis man har, eller venter, felles barn.
- Under ti prosent av thaier får visum til Norge fordi de har god inntekt og sterk tilknytning til Thailand. De er for eksempel forretningsdrivende som reiser til Norge ofte.
- De resterende over nitti prosent er nødt til å ha en sponsor som garanterer for oppholdet for å få visum. En slik garantist må i 2009 ha en minimum bruttoinntekt på NOK 215.200.
- Det er mange som forsøker å forfalske dokumenter, men det er i de fleste tilfeller lett å gjennomskue, og fører automatrisk til avslag.
- Når det gjelder avslag, så er de forsøkt skrevet slik at man skal få noen tips om hvordan man kan lykkes bedre neste gang.

Hva er NAV?

Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006 som et resultat av en betydelig reform i norsk forvaltning. Sosialtjenesten i kommunene og etaten vil sammen utgjøre Arbeidsog velferdsforvaltningen (NAV).

Snart reform

2011 er året som det etter planen skal skje store endringer på pensjonsfronten. Alderspensjon er først ut, fulgt av uføre- og etterlattepensjon. Men allerede fra og med i år er det åpnet for å føre bedre kontroll med pensjonsutbetalingene.

(Pattaya Tidende utgave 3/2009 - 7. februar 2009)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge