Statssekretær Jan-Erik Støstad Statssekretær Jan-Erik Støstad foto: Ilja C. Hendel
2. september 2012

Vurderer kutt i ytelser og pensjon

Skrevet av 

Regjeringen utreder nå utbetalinger til nordmenn i utlandet. Det bekreftes at størrelsen på alders- og uførepensjon er et av punktene som vurderes. Utspillet har vakt stor harme i Thailand.


Jan-Erik Støstad (Ap), statssekretær i Arbeidsdepartementet, ble intervjuet i Aftenposten 4. august i forbindelse med en serie avisen hadde om kostnadene ved innvandring. Det viser seg at det er en sterk økning i utbetalinger av ulike stønader og pensjoner til innvandrere som har reist tilbake til sine hjemland. Polakker utgjør den største kontingenten.

Støstad kunne fortelle at Regjeringen hadde startet ”en grundig gjennomgang for å se på mulighetene for å endre regelverket”. Støstad minnet også i intervjuet om at det utbetales en god del norske trygdeytelser, særlig pensjoner, til personer utenfor EØS. Thailand ble spesielt nevnt i artikkelen.

- Her er det helt opp til norske myndigheter å bestemme hvilke regler som skal gjelde, sa Støstad til Aftenposten.

Arbeidsdepartementet (AD) utreder nå problemstillingen, og skal ha en innstilling i saken ved nyttår.

 

Støstad bekrefter

[ annonse ]

Thailands Tidende stilte noen spørsmål til Jan-Erik Støstad i sakens anledning. Han bekrefter at arbeidsgruppen skal se på ytelser til både innvandrere og etniske nordmenn. Når det gjelder mandatet, sier Støstad:

- En arbeidsgruppe under AD foretar nå en helhetlig gjennomgang av gjeldende regelverk for medlemskap i folketrygden og eksport av alle ytelser fra folketrygden.

Han sier videre: - Gruppen skal se på det aktuelle regelverket for de ulike pensjonsytelsene, som alderspensjon og uførepensjon, midlertidige ytelser som sykepenger og dagpenger, samt øvrige former for kontantytelser.

Når det gjelder det forhold, som Brochmann-utvalget påpekte, at kjøpekraften for nordmenn er større i for eksempel Thailand enn i Norge, sier Støstad:

- Kjøpekraftjustering er bare ett av mange emner arbeidsgruppen ser på.

Støstad bekrefter at alle er inkludert i utredningen: - Gruppen skal se på regelverket for eksport både til EØS-land, andre land som Norge har inngått trygdeavtale med og land uten slik avtale.

 

Reaksjoner i Thailand

Det har vært mange reaksjoner på uttalelsene til Støstad i det norske miljøet i Thailand. En person skrev til oss: “Meld meg inn i Grunnlovspartiet! Jeg har nå bodd over fire år i Thailand og har opplevd kutt etter kutt, stadig nye beregningsregler for pensjonspoeng. Min uførepensjon strakk ikke til for å delta på min datters bryllup eller min mors begravelse. Hvis jeg skulle klare å spare opp til flybillett helt til Norge vil jeg bli sosialklient, men dette strider mot min integritet. Brochmann-utvalget uttalte at vi kunne klare oss på en tredjedel av nåværende uførepensjon. Dette som norske politikere gjør nå er i strid med internasjonalt inngåtte avtaler.”

En annen skrev på Facebook: “Er man nordmann i utlandet har man ikke krav på å få dekket hjemreise. Er man utlending i Norge, har man krav på å få dekket reisa hjem og 15-20.000 kroner til å starte på nytt. Jeg tror vi snart må forandre litt på spillereglene i dette landet.”

 

Høyre og Frp i debatten

Tallene har gjort at Høyre vil gjennomgå EØS-reglene for å finne muligheter til å begrense eksporten. Torbjørn Røe Isaksen (H), som sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité, har blant annet luftet forslag om kommunal kontantstøtte med boplikt, skriver Aftenposten.

Overfor NTB sa Frp-nestleder Per Sandberg at partiets programkomité vil vurdere forslag om å kun utbetale barnetrygd og kontantstøtte til de som betaler skatt til Norge.

Støstad minnet om at Brochmann-utvalget i fjor mente at en bør dreie støtten i retning av subsidiering av tjenester i Norge, men mener det å endre reglene vil rokke ved selve kjernen i EØS-samarbeidet.

 

Sterk økning i EU-land

Brochmann-utvalget, som la frem sin rapport i fjor, viste at 43 prosent av stønadseksporten fra Norge er knyttet til etniske nordmenn som

flytter utenlands, primært til Thailand og Spania. Men i perioden 2004-2008 økte stønadseksporten til EU-land i sentral- og Øst-Europa til mer enn det dobbelte, rapporterte Dagens Næringsliv nylig.

(Thailands Tidende utgave 7/2012 - 1. september 2012)

Lederartikkel: Skal pensjonistene tvinges hjem igjen?


 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge