Beate Røhmen Beate Røhmen (Foto: Privat)
1. april 2013

Utviklingshemmet får ikke terapi

Skrevet av 

 

Beate Røhmen med Downs syndrom fikk dekket fysioterapi i Thailand i seks år. Plutselig sa Helfo stopp, men det tok sju måneder før de opplyste om dette. I den tiden har utgiftene løpt. Beates far, tidligere forbundsleder i NFU, er opprørt.


Beate Christin Røhmen (47) har Downs syndrom. Hun har en kromosomfeil som rammer drøyt en promille av nyfødte barn. Hun har bodd i Thailand de siste 12 årene, fordi klimaet er gunstig for henne. Hun bodde hos nå avdøde Harald Tverråen, og senere Baan Sabaijai, etter at stedet i Soi Thappraya 15 ble kjøpt av Proff Norway. Virksomheten har flyttet til That Phanom i Isan, og det er der Beate bor nå. Hun har hatt jevnlig fysioterapi de siste seks årene, etter anbefaling fra lege på Bangkok Hospital. Nå er refusjon av utgiftene til fysioterapien imidlertid avslått av Helfo.

– Dette opprører meg veldig, sier Beates far, Harald Røhmen. – Avslaget begrunnes i at hun har Downs syndrom. Det er utrolig at slike holdninger fortsatt finnes blant den norske forvaltningen.

Harald Røhmen (74) har en karriere på 40 år bak seg i det norske luftforsvaret. Han ble pensjonert fra forsvaret for 14 år siden, og driver nå privat forretningsvirksomhet.

– De kan bare ikke opprettholde et slikt vedtak, sier Røhmen, som var leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i perioden 1981-88. – Folk med Downs syndrom skal ikke ha samme rettigheter som andre nordmenn?

– Har dere råd til å finansiere denne behandlingen hvis det ikke blir refundert?

[ annonse ]

– Nei det har vi dessverre ikke.

Røhmen forklarer at Beate er overvektig. Hun har hatt hjerteoperasjon. I eldre tider var det ikke vanlig at folk med Downs syndrom ble såpass gamle. Det er blant annet overvekten som gjør at hun trenger fysioterapi.

 

Uryddige forhold i NAV

NAV stoppet refusjonen allerede i november 2011, ifølge Oskar Jørgensen ved Baan Sabaijai. I perioden frem til og med mai 2012 skylder de nå 47.517 kroner, som er det beløpet som ble brukt på fysioterapi i den perioden. Det er Baan Sabaijai som har lagt ut pengene for disse utgiftene.

Avslaget, som dukket opp i januar 2013, gjaldt fra og med juni 2012. Det er ytterligere kostnader som har påløpt i perioden fra juni 2012 til avslaget kom i januar 2013.

Jørgensen viser oss avslaget, som bemerker at prisnivået ligger høyere enn vanlig i Thailand, at kvitteringen viser at betalingen er gjort med norske kontanter, og at beløpet korresponderer nøyaktig med norsk honorartakst som er NOK 364.

– Det var Helfo selv som foreslo beløpet, sier Jørgensen opprørt. – Helfo sitter altså på refusjonssøknader i hele syv måneder, for deretter å avslå alle sammen. Det er utrolig.

 

Ansatt advokat

Jørgensens norske advokat har vært i samtaler med Helfo, uten å komme noen vei. Jørgensen sier at det hele skyldes at det har kommet en ny saksbehandler inn hos Helfo. Han sier at saken selvsagt er anket.

– Tror du anken blir tatt til følge?

– Det er jeg veldig usikker på. Alt tar så grusomt lang tid hos Helfo. De burde sendt oss melding med en gang de bestemte seg for å slutte å refundere disse utgiftene.

Jørgensen opplyser videre: – Vi har bevisst latt være å fakturere utgifter til svømming og ultralyd, for å holde utgiftene nede. Det var det ingen som ga oss noen takk for.

 

Helfo: – Egen risiko

Seksjonssjef Hanne Grøstad ved Helfo Utland sier at det er pasienten som bærer risiko for økonomisk tap utenfor EØS.

– Ved behandling i land utenfor EØS/Sveits betaler vedkommende helseutgiftene sine først selv, for deretter å søke om stønad. Dette innebærer at vedkommende selv bærer den økonomiske risikoen, uttaler Grøstad. Hun fortsetter: – Vi ser behov for å presisere at det ikke er slik at når du har søkt refusjon og fått den innvilget, så løper den videre hver måned.

– Har det vært en endring hos dere med hensyn til praksis for refusjon av terapi for folk med diagnosen Downs syndrom?

– Det har ikke skjedd noen endring når det gjelder dette, svarer Grøstad. Hun uttaler videre: – Ved fysioterapi er det et vilkår for refusjon at den det gjelder har en diagnose som gir rett til fysioterapi. Det må foreligge en henvisning fra en behandlende lege med diagnose, hvilke undersøkelser som er gjort, og hva som er behandlingens hensikt. Behandlingen må være av vesentlig betydning for personens sykdom og funksjonsevne.

Som kommentar til den lange behandlingstiden, sier Grøstad: – Kravet skal behandles senest fire måneder etter at det er mottatt hos Helfo Utland. Blir det utsettelser på dette, skal den som har søkt informeres om det.

 

Slik får du refusjon:

Medlemmer av folketrygden som trenger helsetjenester utenfor EØS-området må betale selv og deretter søke om refusjon fra Helfo. Originalkvitteringer kreves. Maksimumsbeløpet for innleggelse på sykehus er fNOK 3300 pr døgn. Stønad til legemidler og poliklinisk behandling gis etter norske takster. Følgende dokumentasjon må vedlegges (dokumentasjon må være på engelsk):

* Fullstendig utfylt kravskjema.

* Originalregninger som angir diagnose, utført behandling/undersøkelse,

behandlingsdato og hvem som er behandlet.

* Bevis på at regningene er betalt.

* Henvisning fra lege der dette kreves.

* Resept og utfylt skjema for medisiner når det søkes om refusjon av utgifter til viktige legemidler.

(Thailands Tidende utgave 4/2013 –  1. april 2013)

 

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge