1. november 2013

En tredjedel sliter med rusmisbruk

Skrevet av 

Barnerapporten:

Spørreundersøkelsen som er utført i forbindelse med rapporten «Thai-norske barn i fokus», viser en tydelig underrapportering av rus, hevder prosjektleder Astrid Veum Mydland.


«Vi vet at en tredjedel av familiene jeg har møtt sliter med rus. I gruppen hvor jeg har hatt dybdeintervjuer er denne andelen enda høyere. Fordi rus ofte er underrapportert generelt, tror jeg med sikkerhet vi kan si at problemet i alle fall ikke er mindre enn det som kommer frem i undersøkelsen her», heter det i rapporten. Sjømannskirken er bekymret for barna i disse familiene. Barnas helse og utvikling står i fare når de lever i en familie hvor rus preger hverdagen, forklarer Mydland i rapporten.

Mydland har flere ønsker om tiltak for å forbedre situasjonen. Blant annet vil hun innlemme rus som et tema i foreldreopplæring i form av kursing. Der vil ansvaret som foreldre være hovedmotivasjonen for å tenke gjennom rus.

Generelle kurs eller temakvelder om rusforebygging, vil etter Mydlands mening mest sannsynlig ikke være svært attraktivt for folk flest. De er derimot svært opptatt av helse og helseforebyggende tiltak, så tema som «Hvordan kan jeg ta vare på helsen min i Thailand?» kan berøre tema som alkoholbruk.

Forsikringsselskap, leger mm kan også brukes for å informere om faren for alkoholskader.

Hun viser til at Rogaland A-senter og andre rusinstitusjoner har kurs om hvordan en kan ha motiverende samtaler med mennesker som sliter med rus. Å ha personell i Sjømannskirken som kan ta slike strategiske samtaler, er viktig, ikke minst i familier hvor det er barn.

[ annonse ]

Ifølge rapporten finnes det mange private rusbehandlingsinstitusjoner av høy kvalitet i Thailand og flere steder der de har veiledning for pårørende og ettervern. Å betale for et behandlingsopplegg selv, er svært kostbart.

 

Rusbehandling lokalt i Thailand

– Kanskje Norge burde sett på muligheten for å godkjenne lokale rusbehandlingstilbud i Thailand der nordmenn kan få støtte til rusbehandling gjennom NAV Internasjonalt, antyder Mydland.

For barna og pårørende vil et slikt tilbud bety at de får et behandlingstilbud på et språk de kan forstå, samt at familien ikke trenger å flytte til Norge for rusbehandling. Ved tilbakefall, finnes det rask hjelp å få lokalt. Økonomisk er det ikke sikkert at et behandlingstilbud i Thailand er dyrere enn i Norge.

Det finnes i dag en skandinavisk AA-gruppe (Anonyme Alkoholikere – en åpen selvhjelpsgruppe for alkoholikere) som møtes regelmessig på Sjømannskirken og som er en god støtte for mange. Pårørende har ikke noe tilbud i dag i form av Al-Anon.

I rapporten fokuseres det ikke bare på nordmenn bosatt i Thailand, men den generelle situasjonen i Thailand. Landet beskrives som et sted med svært stor tilgjengelighet av alkohol, også for mindreårige. Det legges også vekt på at alkoholproblemer ikke blir sett på som et alvorlig problem så lenge det ikke går ut over økonomisk forsørgerevne.

(Thailands Tidende utgave 9/2013 – 1. november 2013)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge