1. mai 2015

Ingen løsning i sikte om bekreftelse av NAV-medlemskap

Skrevet av 

UD ønsker seg adgang til NAVs medlemsregister, men NAV jobber kun med å gi adgang til Helfo. Ambassaden i Bangkok er opptatt av problemstillingen, men sier at løsningen ligger hos NAV.

 

Det er ønskelig at sykehus i Thailand skal kunne ringe UDs døgnåpne nødnummer for å få bekreftet at en pasient har krav på dekning fra NAV. UD forteller oss at de har bedt NAV om tilgang til deres medlemsregister. NAV, på sin side, sier at det er Helfo som må bekrefte en pasients helsedekning.

Vi spurte seksjonssjef Hanne Grøstad i Helfo Utland:

– Hvorfor er det ikke nok å vite at en person er medlem av NAV? Får ikke alle medlemmer dekket 3510 kroner pr døgn?

– For at du skal ha helserettigheter som pensjonist i Thailand, må du ha frivillig medlemskap i folketrygden.

– Hvorfor har ikke Helfo adgang til NAVs register?

– Helfo har i dag ikke tilgang til NAVs medlemskapsregister, men det jobbes med saken.

[ annonse ]

– Når Helfo har fått adgang til NAVs register, kan da UD søke om adgang via dere, og vil det være mulig for UDs døgnåpne mannskap å bekrefte helsedekning på det grunnlaget?

– Dersom Helfo får tilgang til NAV medlemskapsregister, vil ikke Helfo ha anledning til å gi adgang til NAVs register til andre virksomheter.

 

Intet tidsaspekt hos NAV

Vi tok kontakt med NAV og spurte:

– NAV sier at det jobbes med at Helfo skal få adgang til registeret. Er det noe tidsaspekt for dette?

– Vi har intet konkret å melde i tidsaspektet for prosessen som er i gang, svarte Håkon N. Sverdrup i NAVs kommunikasjonsstab.

 

Ofte misforståelser

Vi stilte noen spørsmål til ambassaderåd Brita Magnusson.

– Er det mulig å henvende seg til ambassaden og få en skriftlig bevitnelse på at man er medlem av NAV, for å være «føre var» i tilfelle man havner på sykehus?

– Det er kun NAV Internasjonalt som kan bekrefte frivillig medlemskap i folketrygden og ambassaden kan ikke påta seg ansvaret med å utstede bevitnelse av medlemskap til enkeltpersoner.

– Flere av våre lesere har vært av den oppfatning at man har kunnet fått NAV-medlemskapet bekreftet døgnet rundt. Har ambassaden ut-gitt slik informasjon?

– Spørsmålet om bekreftelse døgnet rundt på medlemskap i NAV leder ofte til misforståelser. Ambassaden har forsøkt å være så klar som mulig når det gjelder bekreftelse av medlemskap, og vi har aldri lovet at man kan få en bekreftelse døgnet rundt.

 

Tatt opp med UD flere ganger

– Har ambassaden noe syn på om hvorvidt det er et problem for nordmenn at de kun kan få NAV-medlemskapet bekreftet i åpningstiden?

– Spørsmålet om å få tilgang til NAVs medlemsregister er blitt tatt opp flere ganger fra Utenriksdepartementets side, men man har så langt ikke kommet til en løsning. Det hadde vært ønskelig både fra ambassadens og UDs side, men løsningen ligger hos NAV.

Magnusson legger til: – Unntaksvis kan det nok være et problem med å få medlemskapet bekreftet, noe som ikke er et spesielt problem bare for NAV. Ved innleggelse på sykehus må det innhentes bekreftelse fra forsikringsselskaper om at forsikringen er gyldig i det aktuelle tids-punktet. Ambassaden er klar over at sykehusene vil ha en bekreftelse på medlemskap så fort som mulig og vi prioriterer disse henvendelsene til NAV. Vi er også fornøyd med NAVs saksbehandling og mener at de raskt følger opp ambassadens forespørsler.

(© Thailands Tidende. Utgave 5/2015 – 1. mai 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Thailand i Norge