Norske myndigheter med offensiv mot massasjeinstitutter. Norske myndigheter med offensiv mot massasjeinstitutter. Illustrasjonsfoto: Tara Angkor Hotel
1. juni 2016

Massører føler seg mistenkeliggjort

Skrevet av 

Thaimassører i Norge føler seg mistenkeliggjort og overkjørt av myndighetene. Ca. femti massasjeinstitutter har hatt besøk av myndigheter det siste året, opplyser Forening for Thaimassører i Norge.

 

Oppimot femti norske thaimassasjeinstitutter har det siste året hatt besøk av Arbeidstilsynet og Politiet. Skatteetaten har også vært og snust på bransjen. Som oftest har etatene kommet på besøk uten tilbud om tolk, vel vitende om at de personene de skulle snakke med gjerne har begrensede kunnskaper i norsk og engelsk.

– Vi har hjulpet noen av våre medlemmer med slike problemer, men det er ikke så mye vi kan gjøre, dessverre, sier daglig leder Tore Skifjeld i Forening for Thaimassører i Norge (Thaimf). – Myndighetene er suverene og formelig kjører over de som prøver å skape sin egen arbeidsplass.

Skifjeld presiserer at Arbeidsmiljøloven ikke gir påbud om verneombud i bedrifter med færre enn ti ansatte. Likevel har mange små massasjeinstitutter med én eller en liten håndfull ansatte fått påpekt at de mangler verneombud.

 

Momsfritak

Foreningen Thaimf ble primært stiftet for at massører som utfører thaimassasje skulle få unntak fra plikt til å betale merverdiavgift. I henhold til Lov om Merverdiavgift er ikke utøvere som arbeider med helsefremmende virksomhet pålagt momsplikt. For å slippe momsplikt kreves det at både massørene og klinikken er medlem i en godkjent utøverforening.

[ annonse ]

Ifølge Skifjeld er godkjente massører heller ikke pålagt å føre personallister. Dette er noe av det Arbeidstilsynet på feilaktig grunnlag har krevd av mange klinikker.

 

– Tror alle driver ulovlig

– Vår bransje er dessverre veldig mistenkeliggjort, og vi opplever å bli diskriminert på flere områder. Myndighetene tror tydeligvis at alle i vår bransje driver ulovlig, og pålegger dem det ene etter det andre.

Skifjeld sier at thaimassasje er blitt veldig populært og stadig flere starter opp. Han innrømmer at det nok er en del som ikke kjenner norske lover og regler godt nok.

 

Seksuelle tjenester

– Når det gjelder seksuelle tjenester er det nulltoleranse for dette i Thaimf. Det er fastsatt i våre regler at det ikke aksepteres. Men dette var et større problem for en del år tilbake. De fleste thaimassører ønsker å være seriøse, sier Skifjeld til Thailands Tidende.

Skifjeld regner med at det i Norge nå er cirka 200 klinikker som tilbyr thaimassasje. Thaimf har 130 massører som medlemmer  og er den største rene thaimassasjeforening i Norge.

 

Bedt om møte

– Vi kommer til å be om et møte med de ulike etater for å forsøke å kartlegge hva som kan gjøres for å oppnå bedre status og respekt for vårt yrke, samt få et bedre samarbeid med myndighetene, sier Skifjeld.

For å kvalifisere som medlem i foreningen kreves det dokumentert minst 150 timer opplæring innen massasje (i Norge eller Thailand) samt minst ett års dokumentert erfaring. Man må også ha ansvarsforsikring for å kvalifisere. Denne forsikringen dekker eventuelle skader som massasjekundene blir utsatt for.

---------------------------

 

La ned massasjeklinikk etter tilsyn

Den thailandske kvinnen som drev klinikken Thai Aroma i Jens Bjelkes gate i Oslo ga opp etter at hun fikk tilsyn fra myndighetene. Påleggene ble tydeligvis for mange. Vi har gått gjennom Arbeidstilsynets tilsynsrapport og sett hvilke pålegg som ble gitt.

 

Den 14. mars, en mandag kveld, kom en seniorinspektør fra Arbeidstilsynet samt flere polititjenestemenn på en uanmeldt inspeksjon til massasjeklinikken Thai Aroma. Tilstede var innehaveren og to massører – som i rapporten defineres som arbeidstakere.

Ifølge Arbeidstilsynets rapport kunne arbeidsgiver fremvise arbeidskontrakter og timeregistrering, men det var imidlertid utydelig for Arbeidstilsynet om daglig leder hadde HMS-opplæring. Det var også uavklart om det ble utbetalt godtgjørelse for overtid (ifølge Arbeidsmiljøloven har en arbeidstaker rett på minimum 40 prosent overtidstillegg. Red. anm.)

 

Feil med lokalene

Klinikken hadde verken spiserom eller garderobe, ble det hevdet. Det var tre massasjerom med lave trebenker som ikke kunne høydereguleres. Arbeidstilsynet vurderte at behandlingsbenkene ikke kunne anses som akseptabelt arbeidsutstyr, ut fra kra om ergonomisk forsvarlige forhold for ansatte som arbeider med massasje. Lokalene hadde heller ikke nødutgang.

Daglig leder orienterte Arbeidstilsynet om at virksomheten skulle flytte til nye lokaler i slutten av mars. I den forbindelse ble det gitt veiledning vedrørende kravet til spiserom, garderobe og nødutgang. Det ble også gitt veiledning om at det på en arbeidsplass skal skilles mellom skranke/kundebetjening og personalrom/spiserom.

 

Ingen tolk tilstede

Det står ikke noe i rapporten om at det ble tilbudt hjelp av tolk, selv om det ut fra rapporten kan virke som om kommunikasjonen ikke har vært klar og tydelig. Da Thailands Tidende kommuniserte med innehaveren (som ønsker å være anonym, red. anm.) ønsket hun at det foregikk på engelsk, men hennes engelsk er ikke nødvendigvis på et nivå hvor hun har kunnet kommunisere med Arbeidstilsynet på en tilfredsstillende måte.

 

Mange pålegg

Etter tilsynet ble det gitt skriftlig varsel om pålegg. Innehaver måtte innen cirka tre uker legge frem kopi av arbeidsplan, opplysninger om hvordan arbeidsplanen er drøftet med tillitsvalgte og om hvordan arbeidsplanen er gjort tilgengelig for arbeidstakere. Det ble også gitt pålegg om tiltak for å sikre kontroll med arbeidstiden. Tiltak skulle utarbeides i samarbeid med verneombud. Arbeidstilsynet skulle ha oversikt over tiltak og beskrivelse av hvordan verneombud hadde medvirket.

Thai Aroma ble også pålagt å betalt overtidstillegg på minst 40 prosent. Det skulle fremlegges bekreftelse på avtalt overtidstillegg og dokumentasjon som viser at overtidstillegg blir utbetalt.

 

HMS-plan

Det ble gitt pålegg om å iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å redusere risikoforholdene i virksomheten. Tiltakene skulle bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Verneombud må medvirke i utarbeidelsen av tiltakene. For å tilfredsstille dette pålegget måtte kopi av HMS-plan med frist for gjennomføring av tiltak sendes til tilsynet innen 16.mai.

Det ble også gitt pålegg til arbeidsgiver om å gjennomgå opplæring i helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid. En kopi av kurs eller kompetansebevis som anga innhold og omfang av opplæringen måtte også fremlegges innen 16. mai.

Videre måtte det innen 16. mai sendes bilde og beskrivelse av spiserom, beskrivelse av etablert løsning for garderober, og beskrivelse av hvordan leietaker og dennes arbeidstakere hadde medvirket.

 

2000 kr per dag i tvangsmulkt

Etter varsel om pålegg, ble det 22. april gitt varsel om tvangsmulkt på 2000 kroner per dag da det ikke var sendt inn arbeidsplan. Dagen før sendte innehaveren ved hjelp fra Oslo Regnskapskontor en email hvor det var ble lagt ved kopi av gjennomført HMS kurs. Samtidig skrev hun at hun med virkning fra 25. mars hadde stengt butikken og nedlagt all drift da leiekontrakten var utløpt. Hun vil slette firmaet som verken har drift eller ansatte.

 

Ønsker ikke å uttale seg

Thailands Tidende har hatt kontakt med den thailandske kvinnen som startet Thai Aroma. Vi har også sendt henvendelser til to andre thailandske kvinner som har hatt Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten på felles tilsyn. Ingen ønsker å si noe, mest sannsynlig siden de har bakgrunn fra et land hvor du ikke legger deg ut med myndighetene.

Felles for sakene Thailands Tidende har innhentet tilsynsrapporter på, er at det er små bedrifter med en, to eller kanskje tre ansatte i tillegg til daglig leder. I ulike nyhetssaker det siste året skinner det tydelig gjennom at tilsynene gjerne skyldes generell mistanke om salg av seksuelle tjenester og ansatte uten arbeids- og/eller oppholdstillatelse. Tilfeller av slike lovbrudd har blitt avdekket, men synes å være et fåtall.

------------------------------------------------------

 

Thaimassasje i Norge

Her er en oversikt over klinikker hvor det arbeider medlemmer av Forening for Thaimassører i Norge. Noen er små klinikker hvor det jobber kun én person, andre er større klinikker med fem eller flere massører tilknyttet. Det finnes ifølge foreningen rundt 200 klinikker som gir thaimassasje i Norge. Antallet massører er høyere.

 

Oslo:

Asena Thai Aroma

Ban Thai Spa Massasje Ltd

Best Thaimassasje

Bjerra29 Thaimassasje

Charothicha Saengkaew Massasje

Chayanint Eides Thai Naturterapeut

Chiangmai Thaimassasje

Gamrai Thaimassasje

Hongcharen Thaimassasje

Jalønsi Aroma

Jasmine Aroma Therapy

Jatuporn Saengprom Karlsen

Jum Massasje

Lamnao Spa&massasje

Lilawadi Thaimassasje

Majorstua Royal Spa

Majorstua Thaimassasje

Malai Nohr

Men Sreika

Noad Thai AS

Phoungpet Kannikar Phrommulm

Phuket Thai Spa & Import AS

Poi Thaimassasje

Pornthip Vela Thaimassasje

Prayad Suporn

Rayong AS

Rosteds Thaimassasje

Ruanthai Helse& Velvære

Samran Banjai Massasje

Saoban Massasje

Siriwan Aroma & Spa

Smil Thai Massasje

Somying Thaimassasje

Studio Saiyairak

Tavanchay AS

Thai Sawasdee Aroma Massasje

Wandee Nicha AS

 

Akershus:

Krabi Thaimassasje, Sandvika

Lampoon Thaimassasje og Spa, Billingstad

Nang Kitkhom Massasje, Sofiemyr

Tia Massasje og Velvære, Ytre Enebakk

Wandee Pomtam Thai Aroma Massasje, Strømmen

Yuree Provis, Blystadlia

 

Østfold:

Sarpsborg Thaimassasje, Sarpsborg

Sompond Thaimassasje, Sarpsborg

Thongthip Thaimassasje, Sarpsborg

Oppland:

Baan Thai,, Lillehammer

Kanchana Oden, Vinstra

Malai Thai Massasje, Gran

Sabai Thaimassage, Lena

 

Buskerud:

Anong Themer, Drammen

Ban Samon Thai, Drammen

Boonrai, Lierskogen

Chaba, Drammen

Hong Spa, Mjøndalen

Jainok Peangpen, Slemmestad

Ning`s Thaimassasje, Åmot

Peace Aroma Terapi & Spa, Drammen

Phatum Spa& Massasje, Drammen

Refresh Klinikken, Drammen

Sakon Thaimassasje AS, Drammen

Yins Massasje, Kongsberg

 

Vestfold:

Krittiyanee’s Thaimassasje, Tønsberg

Thai Trad Massasje, Tønsberg

Tolvsrød Massasjestudio, Tolvsrød

 

Telemark:

Karma Thaimassasje & Spa AS, Skien

 

Aust-Agder:

Helle Spa, Rysstad

 

Vest-Agder:

Jasmin Massasje, Kristiansand

Mois Thaimassasje, Kristiansand

Techiny massasje, Kristiansand

 

Rogaland:

Enjoy Massasje Nathani Soisanu, Haugesund

Ooy Thaimassasje, Sandnes

Orathai Massasje, Haugesund

Pha Thai Spa, Hafsfjord, Rogaland

Saensurin Thai Massasje, Sandnes

Smil Thai Massasje, Haugesund

Sonnet Noad Thai, Sandnes

Sunshine Thai Massasje, Stavanger

Wikanya, Sandnes

 

Hordaland:

Buasiree Thaimassasje, Laksevåg

Cato’s massasje & healing, Bergen

Footstep Thai Massasje, Bergen

Jasmine Urter Massasje & Steam, Bergen

Mallika Thaimassasje & Spa, Kokstad

Panitta Thaimassasje, Bergen

Sawasdee, Bergen

Ta Ta Thaimassasje, Bergen

Yupha Terapi Massasje, Bergen

 

Møre og Romsdal:

Wichitta Massasje, Kristiansund

 

Sør-Trøndelag:

Jennee’s Thaimassasje, Trondheim

Svane Thai massasje & Spa AS, Trondheim

Thai Klinikk, Trondheim

 

Nord-Trøndelag:

Nittayas, Namsos

 

Troms:

Essens Dagspa, Tromsø

(© Thailands Tidende. Utgave 6/2016 – 1. juni 2016)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Thailand i Norge