Noen av møtelederne på Jomtien Garden Hotel fredag 27. januar, fra venstre Birgit Brantenberg (ambassaden), Martin Andresen (NAV), Petra Bitnes (NAV), Martin Rutherford (Helfo) og Puja Anand (Helfo) Noen av møtelederne på Jomtien Garden Hotel fredag 27. januar, fra venstre Birgit Brantenberg (ambassaden), Martin Andresen (NAV), Petra Bitnes (NAV), Martin Rutherford (Helfo) og Puja Anand (Helfo)
29. januar 2012

Mange til stede på ambassadens folkemøter

Skrevet av 

Ambassaden, NAV og Helfo er ferdig med sine folkemøter i Thailand. Mange nordmenn møtte opp på møtene, nærmere bestemt ca. 160 i Cha-am, 80 i Udon, 60 i Phuket og drøyt 200 i Pattaya.

Ambassaden fortalte at det skal være mulig på ambassadens hjemmeside å laste ned de ulike presentasjonene som ble gjort, men i skrivende stund ligger det ikke noe der. (30. januar: Presentasjonene ligger nå ute: www.emb-norway.or.th/Norsk/Kunngjoringer...-bosatte-i-Thailand/ red.)

I Pattaya ble det mye oppmerksomhet rundt ønsket om at medlemmer i NAV Internasjonalt skal kunne få utstedt et helsetrygdkort som bevis på medlemskapet hvis de havner på sykehus. Denne saken skrev Thailands Tidende om i forrige utgave (og det kommer mer i neste). Puja Anand fra Helfo Utland kunne fortelle at dette er noe de jobber med, og det har vært tilsvarende ønsker fra nordmenn i mange land. Pr i dag går det også an å be om en slik bekreftelse på NAV-medlemskapet, men man får da kun utskrevet et vanlig A4-ark.

Et spørsmål fra salen i Pattaya gikk på hvordan man kan bevise samboerskap i Thailand. En enke etter en nordmann kan ha krav på gjenlevendepensjon selv om de ikke var gift, så lenge de har barn sammen. Men kravet er at de har vært samboere. I Norge kan man registrere samboerskap, men det er ikke noe system for det i Thailand. Birgit Brantenberg fra ambassaden foreslo at en mulig løsning er hvis begge samboere hadde sine navn i husboken der de bor. Utlendinger i Thailand kan søke om å få husbok, den er gul, ikke blå som for thaier.

En annen person hadde brukt tid og krefter på å få registrert ekteskapet sitt med en thailandsk dame i det norske folkeregisteret, men da han skulle dokumentere ekteskapet overfor NAV var ikke det tilstrekkelig, og han måtte gjennom samme papirmølla en gang til. NAV kunne bekrefte at det er tilfelle, men lovet at de skulle se på muligheter for samordning med Folkeregisteret.

For øvrig kunne NAV fortelle at situasjonen nå var mye bedre på sentralbordet enn for noen år siden. Da kunne man risikere å vente lang tid før man kom gjennom på telefon, nå behandles 70 prosent av alle samtaler i løpet av 30 sekunder, kunne de opplyse.

Det var også flere som stilte spørsmål rundt det med å bruke e-post istedenfor brevpost i kommunikasjonen med NAV. NAV sa at de av personverngrunner ikke har lov til å benytte e-post, men anbefalte det som kalles "selvbetjeningsløsningen", hvor man fyller ut spørreskjemaer via NAVs hjemmeside og er lovet svar normalt innen 48 timer. Selvbetjeningsløsning er tilgjengelig på en del saksområdet, og vil bli tilgjengelig på alle områder innen 2-3 år.

For øvrig sender nå MinID ut PIN-koder også til nordmenn som bor i utlandet, ble det opplyst.

(skrevet av Dag A. Ekeberg)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Thailand i Norge