NAV antok kjempelønn for ektefelle
2. januar 2012

NAV antok kjempelønn for ektefelle

Skrevet av 

Roger Larsen fikk 6000 baht mindre pr måned

Den måneden Roger Larsen fylte 67 år fikk han plutselig drøyt tusen kroner mindre i pensjon. NAV ‘antok’ nemlig at Larsens kone hadde 900.000 baht i lønn i Thailand. - Helt utrolig, sier Larsen.

AV: DAG A. EKEBERG

- NAV har visst lenge at jeg skulle fylle 67 år og bli alderspensjonist, så hvorfor ventet de til uka før med å sende meg varsel, spør Larsen, som har gått på avtalefestet pensjon (AFP) siden han fylte 62. Larsen har etter mye om og men fått dokumentert at kona Pathumporn ikke har noen inntekter, og skrevet en klage på vedtaket, men det går vanligvis mange måneder før feilen blir rettet opp, ifølge ham. I den perioden må ekteparet leve med 6000 baht mindre pr måned. - Dette kunne enkelt vært unngått, sier Larsen oppgitt.
Larsen vet ikke hvem han har med å gjøre i NAV, korrespondansen er ikke undertegnet, ikke en gang med forbokstaver. - Hver gang jeg henvender meg dit får jeg en ny person på tråden, på et nytt sted i Norge. Jeg blir kasteball i det tunge NAV-systemet, og ingen tar ansvar for saken, sier Larsen
- Da jeg jobbet som konsulent i Kystverket i sin tid måtte jeg undertegne alle svar på løyve om lakseoppdrett med ‘etter fullmakt’, fullt navn og stilling. I dagens Norge er det tydeligvis nok å undertegne kun med ‘NAV Pensjon’.
Vedtaket fra NAV var datert en uke før Larsens bursdag, men kom til Thailand 2 uker etterpå. Det var ifølge Larsen sendt fra Norge som B-post.

Vanskelig å skaffe bevis
Da Larsen fikk det forsinkede brevet fra NAV ville han raskt sette i gang prosessen med å bevise at kona ikke hadde lønnsinntekt. Men det var ikke så enkelt. Etter mange telefonsamtaler ble hun anbefalt å møte opp på det lokale Revenue Office i Jomtien utenfor Pattaya. Men det holdt ikke med ett besøk. Det ble etter hvert mange turer før de hadde alle de rette dokumentene. Og deretter en ukes ventetid for å få utskrevet bekreftelsen - som selvsagt kom på thai.
Dermed var neste punkt på programmet å få til en sertifisert oversettelse til norsk. Det ga Larsen etter hvert opp, og satset på en oversettelse til engelsk. Larsen kontaktet mange kontorer, og ble gitt mange ublu priser og lange tidsfrister før han endelig fant en oversetter som kunne ta jobben for 1500 baht. Nå håper han at NAV vil akseptere den engelske oversettelsen.

Superlønn
Ekteparet Larsen bodde tidligere i Norge, men flyttet til Thailand i 2008. Pathumporn har norsk statsborgerskap, og de har begge levert selvangivelse til Norge hvert år, og det går frem at kona ikke har hatt inntekter etter at de flyttet til Thailand. Likevel ‘antar’ nå NAV at hun har en lønn tilsvarende to ganger grunnbeløpet i Folketrygden (‘G’), som tilsvarer 158.432 kroner, eller snaut 900.000 baht. Det faktum at lønnsmottakere i Thailand sjelden tjener mer enn 15-20 prosent av dette beløpet har tydeligvis ikke vært med i beregningen til NAV.
- NAV har trådt over vanlig folkeskikk og enhver form for byråkratisk sedvane her. Hvor har de denne ‘antakelsen’ om at min kone har 2G i lønn fra? Det er helt uakseptabelt å iverksette et vedtak som dette uten innhente saksopplysninger, sier Larsen.
Roger Larsen er fra Bergen og jobbet som seniorkonsulent og overingeniør i Statoil på Sandsli da han fikk AFP. Før dette var han blant annet skipsoffiser i nesten 20 år. Pathumporn er 40 år. De giftet seg i 1998, og hun arbeidet i Norge i 10 år frem til 2008, da paret flyttet til Thailand.

Måtte selge huset
Larsen er en av mange nordmenn som er blitt offer for politikernes skattekrumspring. Da han emigrerte i 2008, fikk han beskjed om at han måtte selge huset sitt i Norge for å kunne få skattefritak etter tre år i Thailand. Så kom kildeskatten, og det ble ikke noe skattefritak likevel. Men huset var jo solgt, og det var det ikke noe å få gjort med.
- Jeg kom ikke så verst ut av salget, så jeg klager ikke på prisen, men det er ikke sikkert at vi hadde solgt huset hvis vi ikke hadde blitt pålagt dette av likningsmyndighetene. Det var jo en retrettmulighet hvis vi hadde ombestemt oss og ville flytte tilbake til Norge.


NAV: - Kan ta 6 måneder

Vi henvendte oss til NAVs presseavdeling med denne saken. Vi spurte blant annet om hvorfor det ble antatt at Pathumporn hadde lønn i Thailand, hvorfor akkurat 2G og hvorfor de ikke kunne opplyst om dette vedtaket litt tidligere.
Vi fikk som svar at de ikke kunne kommentere denne enkeltsaken. De kunne imidlertid si at de var pålagt å behandle klagen til Larsen innen 6 måneder. Vi spurte også:
- Er det normal prosedyre at kommende pensjonister varsles om sin pensjon kun en uke før de fyller 67 år?
- Overgangen fra AFP til alderspensjon går automatisk. Det blir generert brev til bruker samtidig som den automatiske overgangen blir utført. Bruker vil derfor motta brev tett opp til det faktiske tidspunktet.
- Er det vanlig at slike vedtak kun undertegnes med ‘NAV Pensjon’ uten saksbehandlers navn/tittel? Og i så fall hvorfor?
- En stor mengde vedtak om alderspensjon blir generert automatisk i selvbetjeningsløsningen for pensjon og signeres ikke. Det samme prinsippet er lagt til grunn også for vedtak utført av saksbehandler. Det innebærer at alle brev fra NAV Pensjon derfor blir sendt ut uten navn på saksbehandler eller signatur.

Vil ikke kommentere
Vi tok også kontakt med Arbeidsdepartementet, hvor NAV er underlagt. Vi ba om en kommentar fra politisk hold, men også der fikk vi svar om at de ikke kunne kommentere enkeltsaker, men at NAV var rette instans for å kommentere saksbehandling.
Seniorrådgiver Guttorm Aagnes opplyste imidlertid følgende om manglende underskrifter på vedtak:
- I dag behandles mange vedtak maskinelt, og det ville da være uhensiktsmessig å oppgi en enkelt saksbehandler som ansvarlig for vedtakene. Men det er selvfølgelig viktig at brukerne får tydelig informasjon om hvilket organ som har fattet vedtaket og hvor man skal henvende seg for å få veiledning eller sende en eventuell klage.

(Thailands Tidende utgave 1/2012 - 1. januar 2012)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Thailand i Norge