7. desember 2011

Ordning med tilbakebetaling av skatt også i år

Skrevet av 

30. november bestemte skattemyndighetene at fjorårets ordning om at nordmenn bosatt i Thailand kunne få refundert trukket kildeskatt - for å bruke pengene til å betale skatt i Thailand - skulle utvides til også å gjelde 2011. Det vil si at man ved hjelp av en egenerklæring om at man akter å betale skatt i Thailand kan få refundert beløpet innen fristen for å betale skatt i Thailand, som er 31. mars 2012.

Opprinnelig var dette en overgangsordning som skulle gjelde kun for 2010, men i et brev sendt foreningen Khon Norway fra lovrådgiver Johanne Rian går det nå frem at Finansdepartementet har gått inn for en utvidelse av ordningen, men kun for ett år.

Her kan du lese om ordningen og kravene til dokumentasjon:

www.skatteetaten.no/no/Artikler/Tilbakeb...r-bosatt-i-Thailand/

I brevet fra Finansdepartementet til Skattedirektoratets Elisabeth Landmark omhandles også utveksling av skatteopplysninger mellom de to land, og det står at man 'ber norske skattemyndigheter særskilt påse at det utveksles opplysninger om hvilke skattytere som har fått refundert den norske forskuddstrekket'.

Nylig avgått formann i foreningen Khon Norway, Kjetil Martinsen, sier at dette vedtaket er et resultat av et godt stykke arbeid fra styret i foreningen.

- Vi ønsker å takke Johanne Rian for den forståelse hun har utvist i denne sak og håper at dette kan bli en permanent ordning for alle utenlandsboende pensjonister og uføre, sier Martinsen, som nylig overlot formannsvervet til et interimstyre.

(Skrevet av: Dag A. Ekeberg)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Bang Sarey Nordic Resort
( / Hus til leie)

Bang Sarey Nordic Resort

2-roms Pratamnak Soi 4
( / Leilighet til leie)

2-roms Pratamnak Soi 4

View Talay 5c
( / Leilighet selges)

View Talay 5c

Thailand i Norge