2. januar 2012

Få thailandske prostituerte i Norge

Skrevet av 
Etter at det ble innført forbud mot kjøp av seksuelle tjenester i Norge, har det skjedd store endringer i prostitusjonsmiljøet. I Oslo har det blitt en reduksjon i antallet gateprostituerte. Antallet thailandske prostituerte har også blitt redusert.

AV: TERJE ENGØ

Det er fortsatt massasjeinstitutter i Oslo hvor thailandske kvinner tilbyr mer enn tradisjonell massasje. Men det kan se ut som om mye av den prostitusjonen som drives av thailandske kvinner har blitt forflyttet til restauranter og barer. Også på ulike nettsteder som promoterer prostituerte er det færre thailandske kvinner enn før.

Stort fokus i 2005
I 2005 var det mye fokus på prostitusjon i Norge. I første rekke som følge av at enkelte gater i Oslo, og enkelte andre byer, ble fulle av godt synlige nigerianske kvinner. Prostitusjon var ikke ukjent før det. Enkelte barer og restauranter i Oslo var kjente tilholdssteder for prostituerte fra stort sett hele verden. Et ukjent antall thailandske kvinner jobbet på massasjeinstitutter hvor ekstra tjenester ble ytt. Andre jobbet fra private leiligheter og annonserte sine tjenester på nettsider og i blader som Kontakt.
Det har ankommet ca. 11.000 thailandske borgere til Norge siden århundreskiftet. Det er anslått at det pr i dag oppholder seg ca. 7000 thailandske kvinner i Norge. I 2005 hadde Pro-senteret i Oslo kontakt med 148 thailandske kvinner som solgte sex. De fleste hadde kommet til Norge som ektefeller. De 148 utgjorde nok også flertallet. Vi er også kjent med at en del thailandske prostituerte med adresse Danmark i perioder har jobbet i Norge, samt at enkelte av de thailandske prostituerte i Norge har garantert for turistvisum for jenter som har prostituert seg i Norge.

Skulle hjelpe de prostituerte
Etter at forbudet mot kjøp av sex trådte i kraft 1. januar 2009 har mye av muligheten til å annonsere tjenester og muligheten til å drive prostitusjon fra leiligheter forsvunnet. Det har også blitt mer komplisert i tilknytning til massasjeinstitutt. Det har vært en reduksjon i antall prostituerte, også thailandske. Men lite er kjent med hensyn til antall. Sannsynligvis er det de som har vært minst utsatt for press fra hallik som har redusert sin aktivitet mest. Hensikten med sexkjøploven var primært å hjelpe de som ble utsatt for tvang (trafficking). Foreløpig er det ingen dokumentasjon på at så har skjedd.

Over 3000 prostituerte
I desember 2009, ett år etter at forbudet mot kjøp av sex trådte i kraft, kom Fagbevegelsens Forskningsinstitutt (Fafo) med en undersøkelse hvor det ble anslått at det var 2149 kvinner som i løpet av et år solgte sex på innemarkedet, og at det var 1157 gateprostituerte.
Fafo-forskerne har talt opp og kryssjekket antall sexannonser, for å få oversikt over innemarkedet.. For gateprostitusjon har Fafo basert seg på tallene fra de sosiale tiltakene i Norges største byer, og kommet fram til at det er 1157 prostituerte som selger sex fra gaten.
I 2005 kom for øvrig en forskningsrapport om thailandske kvinner fra sosialantropolog Ellen Kristvik ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Rapporten ‘Sterke hovud og sterke hjarte - thailandske kvinner på den norske sexmarknaden’ skildret hvordan de fleste thailandske prostituerte kom hit med en drøm om et bedre liv gjennom et forhold med en norsk mann. Først etter det forholdet brøt sammen søkte de seg til prostitusjonsmarkedet.
– De fleste har lovlig opphold i Norge etter å ha vært gift i tre år med en norsk mann eller har fått opphold på humanitært grunnlag fordi mennene de har vært gift med har misbrukt dem sa Kristvik til Dagsavisen.
Ifølge rapporten var det 1. januar 2004 bosatt 5.910 thaier i Norge. 4.999 var kvinner og 911 var menn. Mer enn halvparten av mennene (556) var under 20 år. Den thailandske befolkningen i Norge dreier seg først og fremst om kvinner som er her som ektefeller til norske menn, fastlås det.
Samme dato, 1. januar 2004, var det bosatt 1013 thailandske kvinner i Oslo, og 651 i Akershus. En annen undersøkelse hadde fastlått at det i 2003 var 177 prostituerte asiater i Oslo. Prosentret var i kontakt med 153 asiatiske kvinner i løpet av 2004. 148 av disse kom som tidligere nevnt fra Thailand. Det fastslås at selv om thailandske kvinner utgjorde den største gruppen av prostituerte i 2003, var det ikke noe som tydet på at de fleste thailandske kvinner solgte seksuelle tjenester. Tallene som ble presentert i 2009 er svært høye sammenlignet med de som er presentert tidligere. Det er ikke usannsynlig at også mange prostituerte i løpet av året har operert med ulike navn i annonsene, og derfor er blitt talt flere ganger. I tallene inngår også mange prostituerte med base i Danmark som også kan ha blitt telt flere ganger.

Mest frilansere
Med referanse til Pro-senteret i Oslo blir det opplyst at de fleste thailandske prostituerte var frilansere. Det var mistanke om at noen kunne vært hentet til Norge for spesifikt å drive prostitusjon. Men dette gjaldt tydeligvis svært få.
Det som synes tydelig er at de aller fleste thailandske prostituerte er konsentrert i Oslo. Et realistisk anslag er derfor at det var i overkant av 200 thailandske prostituerte i Norge i 2004-2005. Nå er tallet mest sannsynlig lavere. På nettstedene som tilbyr seksuelle tjenester mer eller mindre åpent er det færre thailandske kvinner enn før loven mot kjøp av sex trådte i kraft.
Det er også tydelig at kundegrunnlaget er noe lavere. Det har resultert i at det nå i større grad tilbys mer bisarre tjenester.
Sannsynligvis er det nå under 200 prostituerte thailandske kvinner i Norge, som utgjør under tre prosent. En bør også regne med at en ganske stor andel er jenter på ferie i Norge eller såkalte ‘reisende’ med bosted i Danmark. Det realistiske tallet er derfor antakelig rundt to prosent.

(Thailands Tidende utgave 1/2012 - 1. januar 2012)
[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge