Oskar Jørgensen ved Baan Sabaijai i Pattaya Oskar Jørgensen ved Baan Sabaijai i Pattaya foto: Dag A. Ekeberg
3. mai 2011

Forvirring om fysioterapi og refusjon

Skrevet av 
I land utenfor EØS får ikke lenger nordmenn automatisk refusjon for fysioterapi.

AV: DAG A. EKEBERG

Forbundsleder i Norsk Revmatikerforbund Svein Dåvøy klager til Helsedepartementet på at de fra 1. januar endrer forskriftene angående dekning av fysioterapibehandling i utlandet. Han sier i et innlegg i bladet Tromsø at det for eksempel i Thailand, Tyrkia og Montenegro finnes meget gode tilbud for slik behandling, og at han ikke ser logikken i at det nå kun skal være innenfor EØS-området man kan få støtte til behandlingen. Spesielt gjelder dette siden det jo gjerne er det gode klimaet revmatikere er ute etter, og ikke de kalde vintrene i Europa. Dåvøy sier at det årlig er 7000 nordmenn som oppsøker varmt klima av helseårsaker. Reisen dekker de selv, men har til nå fått dekket utgiftene til behandling.

Får refundert likevel?
Oskar Jørgensen, som driver helsestedet Baan Sabaijai i Pattaya, har fått signaler fra Helfo om at nordmenn fortsatt vil kunne få refundert fysioterapi i Thailand hvis de har legeerklæring. Men forskjellen nå blir at man må legge ut pengene på forhånd, og søke om refusjon etterpå, noe som vanligvis tar flere måneder. Jørgensen sier at erfaringsmessig er det avhengig av saksbehandler hvor enkelt det er å få refusjon - han har opplevd mye ulik tolkning av regelverket.

Åpner for misbruk
En annen endring blir ifølge Jørgensen at man heretter kan få behandling hvor som helst, og få refusjon bare man har kvittering - når man først har en legeerklæring:
- Det vil si at man kan gå til et hvilket som helst massasjeinstitutt i Thailand, få en kvittering, og få refusjon på dette, sier han.
Jørgensen skjønner ikke hvordan den nye ordningen kan være en forbedring: - Tidligere var myndighetene veldig strenge på hvor man kunne få behandling, og vi på Baan Sabaijai måtte gjennom en lengre prosess for å bli godkjent, for øvrig det eneste stedet utenfor EU som var godkjent av norske myndigheter. Nå kan man altså få massasje hvor som helst.

Bortkastet investering?
- Jeg er også en smule irritert på at myndighetene ikke har informert oss. Jeg investerte for et par år siden nærmere to millioner baht i et fysioterapisenter. Når nå myndighetene endrer denne ordningen, blir det et helt annet grunnlag for denne forretningsdriften, og de har ikke en gang giddet å informere oss, sier Jørgensen, som for tiden er opptatt med å bygge et nytt behandlingssenter i provinsen Nakhon Panom som skal være ferdig i mars.
- Selv om det er mange massasjeinstitutter i Pattaya, så er det stort sett bare sykehusene som er våre konkurrenter på det nordmenn forbinder med fysioterapi, sier han.

Helfo: - Må ha autorisasjon

Regiondirektør Bernhard Geicke i Helfo har ansvaret for å gjennomføre den nye ordningen. Han sier at langtidsboende i Thailand fortsatt kan få støtte til fysioterapi:
- Personer bosatt utenfor EØS med pliktig eller frivillig medlemskap i folketrygden i Norge kan få støtte på visse vilkår. Turister kan ikke lenger få støtte.
- Hva er de nye kriteriene?
- Man kan få utført behandling, men må betale dette selv. Deretter må man søke om refusjon fra Helfo. Det er et krav at det foreligger henvisning. Utført behandling må være refusjonsberettiget.
- Det ryktes at man fra nyttår kan få refundert behandling selv om stedene ikke er forhåndsgodkjent av norske myndigheter. Betyr det at man kan få seg en kvittering fra et av de mange massasjeinstitutter i Thailand og få refusjon så lenge man har en legeerklæring?
- Man kan få refusjon for fysikalsk behandling som det gis refusjon for i Norge. Dette gjelder kun nødvendig behandling som er medisinsk begrunnet. Det gis i utgangspunktet kun refusjon til behandlinger utført av autorisert tjenesteyter med henvisning fra autorisert lege.
- Hvordan finner man en autorisert tjenesteyter og autorisert lege i Thailand?
- Behandleren må være autorisert av de nasjonale helsemyndighetene i Thailand. Vi vil anbefale at man forholder seg til legene som jobber ut fra anerkjente sykehus i Thailand og høre på deres råd når det gjelder hvem som er ansvarlige behandlere, enten dette gjelder leger eller andre kategorier.

(Thailands Tidende utgave 1/2011)
[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge