Kjell Asmundvaag (58) med sin familie i Chaiaphum Kjell Asmundvaag (58) med sin familie i Chaiaphum Foto: Stig M. Solberg
1. november 2010

- Frivillig medlemskap i NAV var en stor tabbe!

Skrevet av 

- En stor tabbe, sier Kjell Asmundvaag (58) i Chaiaphum om frivillig medlemskap i folketrygden. En representant for NAV bekrefter at han ikke har krav på støtte for operasjoner.

 

AV: STIG M. SOLBERG (NETTAVISEN), DAG A. EKEBERG

 

Kjell Asmundvaag ble uføretrygdet etter en nakkeskade i Norge. Med lite håp om operasjon bestemte han å flytte til Thailand og varmt klima.

- Noe av det første jeg forhørte meg om var medlemskap i folketrygden, sier han. Etter å ha fått råd fra trygdesjefen på trygdekontoret i Lillehammer var han i liten tvil om at han ville beholde medlemskapet:

- Alle jeg snakket med sa det ville være galskap å ikke opprettholde det, sier Asmundvaag. Valget angrer han bittert på i dag.

Kjell Asmundvaag bor i en landsby nordøst i Thailand, nærmere bestemt Nong Bua Khok i Chaiyaphum. Her har han etablert seg med sin nye thailandske familie.

[ annonse ]

- Brukte sparepengene

Men idyllen har begynt å sprekke etter at Asmundvaag ble syk.

- Jeg hadde med meg en grei slant sparepenger da jeg kom hit, sier Asmundvaag. Pengene fikk imidlertid ben å gå på da han ble utsatt for en ulykke:

- For fem år siden falt jeg og slo nakken. Jeg ble lam i venstre arm. Liggende i flat stilling ble jeg kjørt til Bangkok. Én time etter ankomst til Bumrungrad satt Asmundvaag i stolen foran den thailandske legespesialisten. Ifølge legen var operasjon eneste løsning. Røntgenbildene ble sendt elektronisk til Norge. De norske legekontaktene til Asmundvaag svarte at dersom helsen hans var god nok var operasjon den beste løsningen. Dagen etter var han operert.

- Ikke fått en krone

Operasjonen kostet 90.000 kroner, penger han selv la ut, da han var sikker på at medlemskapet i folketrygden ville dekke operasjonen.

- Jeg har ikke fått én krone returnert, sier Asmundvaag og fremlegger en bunke med brev. Det er korrespondansen han har hatt med NAV gjennom flere år.

- Jeg har sendt brev på brev, noen ganger har jeg fått svar, som oftest ikke. Penger har jeg ikke fått, sier han, men han hadde fortsatt noen sparepenger.

Det var da legen oppdaget at Asmundvaag hadde en cyste i prostata. Rett etter kom kildeskatten.

- Jeg fikk problemer med prostataen for halvannet år siden. Dermed ble det nye turer til Bangkok. Kostnadene løp. Og da kildeskatten ble innført tidligere i år begynte problemene å melde seg.

- Snakker ikke norsk i NAV

Asmundvaags pensjon på cirka 246.000 kroner årlig var i utgangspunktet nok til å dekke faste og variable kostnader. Etter at kildeskatten kom, må Asmundvaag vri og vende på bahten.

- Sparepengene har jeg i hovedsak brukt på helserelaterte utgifter til meg og familien. Nå er sparekontoen tom, og jeg har ikke penger til å betale for det en prostataoperasjon vil koste, sier han.

- Jeg er sjokkert over den behandlingen jeg får fra NAV og Helfo. Til tross for at jeg er medlem av norsk folketrygd får jeg null hjelp. Jeg har sendt mange brev uten å få svar. Og å kommunisere med dem er nesten umulig, sier Asmundvaag, og forteller at han har måttet forholde seg til et utall av saksbehandlere.

- Hvis jeg er så heldig å komme gjennom på telefonen møter jeg som oftest noen som knapt snakker norsk, sier han oppgitt.

Betalt inn millionbeløp

- Hvor mye har du betalt i medlemskapsavgift siden du flyttet hit?

- Et forsiktig anslag viser at medlemsavgiften, som er 9,1 prosent av pensjonen, har kostet meg 1,4 millioner baht de ti siste årene.

- Tenk om jeg må flytte hjem til Norge med hele familien. Tenk på hva det vil koste det norske samfunnet. Med min pensjon ville vi blitt avhengig av boligstøtte, sosialstøtte og mere til - for ikke å snakke om helseutgifter til både meg og familien, sier Asmundvaag.

NAV-sjef: Har ikke krav

Ifølge seksjonssjef for Region Utland i Helseøkonomiforvaltningen Sigrun M. Aasan er det et sprik mellom mange emigranters forventninger til folketrygden og hva man faktisk har krav på:

- Når det gjelder Asmundvaag så har han fått dekket det han har krav på i henhold til regelverket.

- Hva har Asmundvaag krav på?

- Som frivillig medlem har Asmundvaag rett til ordinær stønad fra folketrygden. I hovedsak betyr det at han har krav på dekning av utgifter til ambulanse, opphold på sykehus inntil 3000 kroner per liggedøgn samt legemidler, sier Aasan, og understreker at reglene er bestemt av Stortinget.

- Betyr det at Kjells nakkeoperasjon, som var akutt og måtte utføres i Thailand, ikke dekkes?

- Det stemmer.

- Da er vel ikke frivillig medlemskap i folketrygden mye verdt?

- Den vurderingen får bli opp til hver enkelt. Han vil få dekket planlagte operasjoner dersom han reiser hjem til Norge, og vel og merke betaler reisen selv.

- Emigranter må altså reise hjem for egen regning og så risikere å vente i helsekø?

- Det er riktig, svarer Aasan.

NAV anbefaler privat polise

- Er dette en god løsning for en familiefar som bor i Thailand?

- Det er jo ikke det, derfor er vi veldig opptatt av å informere pensjonister i land som Thailand at det kan være en god idé for dem å tegne en privat forsikring, sier Aasan.

- Hva er da poenget med medlemskap i folketrygden?

- Dersom du skulle returnere til Norge etter flere år i utlandet uten å ha vært medlem av folketrygden har du ikke krav på helseytelser i Norge. Da må du i så fall betale all behandling selv, sier Aasan, og viser til regelen om at nordmenn som har meldt seg ut av folketrygden må ha bodd i Norge i minst tre av de siste fem årene for å kvalifisere til hjelp fra det norske helsesystemet.

- Ingen enestående sak

Arthur Sandberg er leder i den norske interesseforeningen Emigrant1, som har medlemmer i mange land. Han er bosatt i Pattaya, og sier at det er mange som har problemer med NAV:

- Kjell Asmundvaags tilfelle er ikke enestående. Dette er nemlig den vanlige måten NAV-sirkuset behandler nordmenn som har valgt bosted utenfor EU/ EØS-gjerdet på. Vi har kjent til Kjells historie i lang tid - og vi har mange lignende historier i våre arkiver. Vi har gang på gang prøvd å få slike historier på trykk i hovedstadsavisene og andre store medier i Norge, uten å lykkes. Hovedsaken i denne sammenheng er at eldre og uføre som bor utenfor EU/EØS-området personlig står ansvarlig for sin helse - selv om de er medlemmer i NAV.

Sandberg nevner at ambassaden anbefaler nordmenn i Thailand å tegne private forsikringer:

- Vi får nå 'nedsatt' trygdeavgiften fra 9,1 prosent til 5,3 prosent, men det forutsetter at man betaler den nye kildeskatten på 15 prosent, dermed blir det altså 20,3 prosent å betale til Norge.

- Det største problemet med NAV-forsikringen kan oppstå hvis man blir alvorlig syk i Thailand og ikke kan reise til Norge. Det vanlig er hjerteproblemer som krever øyeblikkelig medisinsk innsats - hvor leger ikke anbefaler flyreiser på grunn av risikoen det innebærer for å få blodpropp. Med bare NAVforsikring kan man risikere å stå på bar bakke, sier Sandberg

 

Lokalt sykehus: - Bekreftelsen tar 1-2 dager

Svenske Fredrik Juuso jobber som koordinator i Internasjonal Avdeling på Bangkok Pattaya Hospital. Han forteller om rutinene de har med hensyn til norske pasienter som har medlemskap i NAV via Helfo Utland:

- Hvis en lege hos oss anbefaler innleggelse, så kontakter vi den norske ambassaden i Bangkok. De i sin tur tar seg av kontakten videre til NAV i Norge. Den dokumentasjonen vi sender til ambassaden er pasientens pass, Helfo-blankett og legerapport.

Juuso sier at det vanligvis tar 1-2 dager å få bekreftelse på medlemskap tilbake fra ambassaden. Bekreftelsen kommer i form av en garanti på maksimalt 3000 kroner pr døgn. Juuso fortsetter:

- Når pasienten utskrives sender vi så en faktura til ambassaden i Bangkok. Om kostnadene overskrider den ovennevnte grensen må pasienten betale det mellomliggende selv.

Disse prosedyrene gjelder innleggelse - såkalt in-patient. Når det gjelder dagbesøk hos lege, såkalt out-patient, må norske pasienter legge ut penger selv, og kreve refusjon fra NAV i ettertid. Juuso sier at mange nordmenn klager på at refusjonen tar lang tid, av og til opp til seks måneder.

 

NAV: - Bevisst politikk å ansette innvandrere

Mange klager over at NAVs personell ikke snakker forståelig norsk. Men det er faktisk bevisst politikk fra NAVs side å ansette innvandrere. Berit Andreassen, leder for forvaltningsavdelingen i NAV, uttalte til Pattaya Tidende 7. februar i fjor at hun ikke så på den flerkulturelle sammensetningen i NAV som et problem, snarere tvert imot. Hun nevnte at NAV hadde 30 nasjonaliteter representert i staben, og sa: - De representerer mange fagområder og er meget kompetente. De har også lokalkunnskap om mange land i verden.

Andreassen sa videre at det var viktig å gi våre nye landsmenn en sjanse, og oppfordrer folk til å ta kontakt via e-post hvis det er for vanskelig med telefonbruk.

 

Johnsen: - Uproblematisk

26. oktober uttalte finansminister Sigbjørn Johnsen seg om denne saken til Nettavisen. Han sa at folketrygdloven og skatteloven er uavhengige av hverandre, og han så derfor ikke skattenivået for nordmenn i utlandet som urimelig. Han sa også at det var helt uproblematisk for regjeringen hvis nordmenn i Thailand blir tvunget til å flytte hjem som følge av at pensjon etter skatt blir lavere enn kravet for oppholdstillatelse i Thailand.

 

Bruke offentlige sykehus?

Offentlige sykehus i Thailand tar imot utlendinger, og de får gjerne litt bedre oppmerksomhet enn thaiene. Og prisene er ganske lave. Men offentlige sykehus har lange køer og generelt sett gammelt utstyr. Legene selv kan gjerne være like dyktige som på private sykehus, men de sliter altså med rammebetingelsene. Så da er det opp til den enkelte å vurdere hva slags behandling du mener du trenger, og hvorvidt det kan gjøres på et offentlig sykehus. For Pattaya-beboere er det store militærsykehuset i Sattahip, oppkalt etter Dronning Sirikit, et godt alternativ. Likeledes blir Pattayas nye offentlige sykhus i Soi Buakhao åpnet neste år.

 

Tilbud på helsesjekk

Den beste forsikringen er å sjekke helsen en gang i året. Private sykehus tilbyr pakkeløsninger, og har gjerne rabatt i lavsesongen. Pattaya Tidende fant i juni i fjor priser i størrelsesorden 5-10.000 baht.

 

Priseksempel: Det koster å bli gammel

Bupa er et britisk forsikringsselskap som har en egen avdeling i Thailand og har hatt agenter i Pattaya lenge. Bupa har mange ulike forsikringsplaner, men for å være sikret enerom på et godt sykehus og adekvat dekning av utgifter ved en operasjon er den dyreste planen mest aktuell. Den heter Platinum Plan, og du kan velge deg en maksimumsdekning pr sykdom på 1, 2 eller 5 millioner baht. Bupa sier at planen som dekker inntil 5 millioner baht er myntet på folk som reiser utenfor Thailand og risikerer å bli innlagt på sykehus i andre land. For Thailand er en grense på 2 millioner tilstrekkelig, ifølge Bupa.

De dekker inntil 10.000 baht pr natt. Det er nok til å bo på enerom med greit ettersyn, men altså mindre enn det NAV gir, som med dagens kurs ligger rundt 15.000 baht pr natt.

Men i motsetning til NAV så dekkes kostnader ved operasjoner, vel og merke hvis det dreier seg om en ny sykdom og ikke et eksisterende problem.

Bupa oppgir i sitt materiell ikke premien etter fylte 65 år, men da vi spurte fikk vi beskjed om at premien øker med ca. 10 prosent årlig etter dette. Hvis vi sier nøyaktig ti prosent pr år, blir tallene som i tabellen.

Bupa har en bestemmelse som sier at hvis du blir kunde før fylte 60 år har du rett på forsikring ut livet. Kjøper du forsikring etter fylte 60 år, får du dekning kun frem til fylte 70 år. Det finnes mange andre forsikringsselskaper. Undersøk selv!

(Pattaya Tidende utgave 11/2010 - 1. november 2010)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge