1. oktober 2010

- Galt at pensjonister behandles ulikt

Skrevet av 
Krf-politiker og vikarprest om NAV-problemer:

Finn Kristian Marthinsen har reist hjem igjen til Norge etter sitt vikariat som sjømannsprest. Han lover å ta opp problemstillinger omkring kildeskatt og NAV-behandling med sine politikervenner på Stortinget.

- Å komme hit til Sjømannskirken i Pattaya har vært en stor inspirasjon, sier Finn Kristian Marthinsen (64), som har vært vikarprest i sommer, og oppholdt seg her sammen med kona Anne Margrete (65). Marthinsen satt på Stortinget fra 1997 til 2005, og er fortsatt en innflytelsesrik person i Krf.
- Men nå som du er pensjonert, hvilken stilling tar du til de berørte menneskene som bor her i Thailand vedrørende kildeskatten og NAV?
- Når det gjelder kildeskatten mener jeg at alle norske borgere skal betale skatt enten de bor i Norge eller andre land. Unntaket er minstepensjonister. Men det må være likhet for loven. Prinsippet er at ingen skal dobbeltbeskattes, altså både i Norge og Thailand. I den sammenheng må ikke norske skatteregler stille krav om dokumentasjon som ikke blir imøtekommet av offentlige etater i Thailand. Betingelser som stilles, for eksempel om dokumentasjon på skatt betalt her nede, må norske myndigheter på forhånd sikre i skatteavtale med thailandske myndigheter at det gis svar på automatisk.
- Dessuten er jeg blitt fortalt at i noen land gjelder det ingen kildeskatt. Dersom det er tilfelle, vil jeg forespørre meg om begrunnelsen, for å sjekke om nordmenn i utlandet bevisst blir forskjellsbehandlet. Det kan jeg ikke tro.

Møtt mange skjebner
- Det virker også som NAVsystemet trenger en gjennomgang med tanke på sykehusinnleggelser og nødvendig behandling. Jeg har blitt presentert for mange skjebner som jeg nesten ikke tror kan være sanne, sier Marthinsen, og fortsetter:
- De sakene jeg har fått høre om her skal jeg ha med meg i kofferten hjem og tygge litt på, og bringe det frem for mine venner på Stortinget, men jeg vet jo ikke hva som kommer ut av det.

Politiker - hoggestabbe
Marthinsen forteller: - Som prest møter man mange hyggelige mennesker som viser en både respekt og alminnelig folkeskikk. Men da jeg var politiker på Stortinget var det en helt annen skål.
- Hva mener du med det?
- Kanskje har det sammenheng med at jeg som prest i Kirken kommer folk nær i ulike livsfaser, representerer tro, trøst og håp samt formidler Guds kjærlighet og frelse. Det oppleves som omsorg.
- I det politiske liv blir du ofte en hoggestabbe fordi folk er misfornøyd med sin situasjon, og det er politikerens skyld! Derfor kan de tillate seg å sjikanere og bruke grove ord mot politikeren som bare sørger for å mele sin egen kake, som er en løgner og ikke forstår vanlige folks situasjon! Det var særlig på stands at slike kraftsalver ble servert.
Men Marthinsen trivdes likevel:
- Når det er sagt, så må jeg tilføye at jeg trivdes som folkevalgt. Det var i høyeste grad meningsfullt og jeg fikk øve innflytelse som var til gavn for folk, ikke bare i eget fylke, men også generelt.

Skulle vært snekker
Karrieren til Finn Kristian Marthinsen startet i det lille tettstedet Nevlunghavn utenfor Larvik. - Det var et trygt sted å vokse opp, og jeg ble tidlig engasjert av mor og far i kristelig arbeid. Allerede som 12-åring underviste jeg i bibelhistorie for andre barn i menigheten, og jeg lærte tidlig organisasjonsarbeid. Jeg traff Anne Margrete allerede som 15-åring, Nå har vi vært sammen i snart 50 år, og gift i 41år. Vi har fire barn og ni barnebarn, sier Marthinsen.
- Det var møbelsnekker jeg ville bli, men jeg ble altså prest via Menighetsfakultetet i Oslo, og ikke snekker som faren til Jesus. Den første prestejobben til Marthinsen var som feltprest i militæret. Etter det var han kapellan på sjømannskirken i London og fra 1976 sogneprest på Lista. Før han ble innvalgt på Stortinget fra Buskerud, var han i ni år generalsekretær i Blå Kors i Norge.

(AV: -nutte)

(Pattaya Tidende utgave 10/2010 - 1. oktober 2010)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge