1. juli 2010

VG frikjent 'under tvil'

Skrevet av 
Pressens faglige utvalg har frikjent VG for brudd på god presseskikk i to artikler de skrev om Baan Sabaijai i Pattaya i januar.

AV: DAG A. EKEBERG

27. mai behandlet Pressens faglige utvalg (PFU) 15 saker hvor privatpersoner, organisasjoner og firmaer følte seg dårlig behandlet av medieorganer. Fem av klagerne fikk medhold, sju fikk ikke medhold, mens tre av sakene førte til det som PFU kaller 'frifinnelse etter en samlet vurdering'. Saken til Oskar Jørgensen endte opp i sistnevnte gruppe. Det vil i praksis si at PFU hadde innsigelser mot måten VG behandlet Oskar Jørgensen og rehabiliteringssenteret Baan Sabaijai på, men at de etter en totalvurdering valgte å 'frikjenne' VG.

- 100 prosent sikker
- Saksbehandleren fortalte meg at dette var den lengste saken han hadde vært borti, forteller Oskar Jørgensen. Han fortsetter: - Jeg er veldig overrasket over utfallet. Jeg, og mange med meg, var 100 prosent sikre på å få medhold i denne klagen. Jørgensen sier om PFU: - Dette er jo på en måte pressen som passer på sine egne. Det er 4 personer fra pressen i PFU, og et mindretall på 3 personer utenfra.
- Hva gjør du nå?
- Det er jo ingen ankemuligheter i PFU. Vi har snakket om å gå til rettssak mot VG, men jeg er sliten av å slåss mot mine fiender, så jeg vet ikke om jeg orker noen rettssak. Jørgensen har ikke særlig lyst til å uttale seg mer om saken. Når det nå er blitt en avgjørelse i PFU vil han helst at hele saken går vekk: - Men det er det vel lite håp om, sier han.

Nektet å bli avbildet
Jørgensen klagde blant annet på bildebruken i VG: - Jeg nektet fotograf Robert Eik å ta bilder av meg. Han tok likevel et bilde, bakfra med telelinse, og jeg er jo lett gjenkjennelig med min hestehale.
PFU mente følgende om bildebruken: 'Utvalget anser ikke at avisen gjennom bildebruken isolert sett har knyttet klageren til noe som skulle tilsi brudd på Vær Varsomplakatens punkt 4.7, om identifisering ved omtale av klanderverdige eller straffbare forhold.'
- Det beklagelige er at et riksdekkende medium har latt seg bruke av utelukkende den ene part i noe som framstår som en konkurranse mellom to konkurrenter, sier Jørgensen i klagen. Han er også bekymret for effekten artikkelen hadde for de funksjonshemmede: - Artikkelen var skadelidende for alle de funksjonshemmede som trenger offentlig kommunal støtte for å kunne få et opphold i Thailand.

VG nekter all skyld
VG tilbakeviste klagen på alle punkter. De påpekte at Jørgensen på forhånd ble konfrontert med alt innhold i reportasjene, og gitt alle muligheter til å komme med samtidige kommentarer. VG opplyser at den spesielle journalistiske interessen for Baan Sabaijai hadde sammenheng med en bekymringsmelding fra en kommune som i stor utstrekning har kjøpt klientplasser ved Baan Sabaijai.
PFU mener VG hadde rett til å sette søkelys på Jørgensen og Baan Sabaijai, sett på bakgrunn av de offentlige midler Baan Sabaijai blir tilført og den bekymringsmelding som var utgangspunktet for disse reportasjene, men sier også dette: 'Utvalget vil generelt understreke viktigheten av kildebredde i en slik sammenheng. Særlig må dette gjelde når kilder kan ha konkurrerende økonomiske motiver.'

Misvisende om Visa-kort
PFU kommer Jørgensen i møte når det gjelder artikkel nummer to, med tittel 'Tappet Visa-kort til lam mann'. De uttaler følgende: 'Etter utvalgets mening gikk avisen langt i å skape et misvisende inntrykk av at klageren hadde gjort seg skyldig i noe kriminelt. Utvalget konstaterer imidlertid at klageren også i denne sammenheng fikk komme samtidig til orde med sin forklaring på hendelsen, knyttet til at den funksjonshemmede beboeren skyldte institusjonen penger og selv ikke kunne oppsøke minibank for uttak. Det framgår likevel at klageren i ettertid har beklaget det - Jeg er sliten av å slåss mot mine hele.'

(Pattaya Tidende utgave 7/2010 - 1. juli 2010)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge