1. april 2010

Thaier sliter med visum til Norge

Skrevet av 
De siste årene har nærmere en av åtte thaier fått avslag på visumsøknad til Norge. Fjoråret var et unntak grunnet åpningen av direkteruten til Thai Airways. Land som Sudan, Angola og Libanon har lavere avslagsprosent enn Thailand.

AV: TERJE ENGØ, DAG A. EKEBERG

Personer som ikke bor i EU/EØS-området trenger et visum for å besøke Norge. Det vanligste er det såkalte besøksvisumet, eller ‘schengenvisum’, som er gyldig i tre måneder. Norske utenriksstasjoner mottok i fjor totalt 108.604 søknader om besøksvisum. 8229 personer fikk avslag. Det gir en avslagsprosent på 7,6. I så måte lå Thailand i fjor temmelig nøyaktig på gjennomsnittet. Fjoråret var imidlertid et unormalt år for Thailand på grunn av åpningen av Thai Airways direkterute Oslo- Bangkok. Vanligvis ligger avslagsprosenten for Thailand på rundt 12 prosent. Det er også vanligvis omkring 5.000 thaier som søker om visum til Norge pr år, ikke over 8.000 som i fjor. De aller fleste av de ca. 3.000 ekstra thaiene i fjor reiste i perioden fra juni til september.
Mange velstående thaier benyttet anledningen til å ta en tur til Norge rett etter at Thai Airways hadde brukt mye tid og penger på å markedsføre direkteruten til Oslo som åpnet 15. juni.

Årsaker til avslag
For å få besøksvisum enten som turist, for å besøke kjente eller gjøre forretninger, kreves det en garantist. Ambassaden skal også vurdere sannsynligheten for at søkeren blir værende i Norge etter at visumet har utløpt. Ved noen av utenriksstasjonene er det enkelt å gjette årsakene til de høye avslagsprosentene. Det er grunn til å tro at en del av avslagene gjort ved ambassadene i både Abuja (Nigeria) og Pristina (Kosovo) er fordi saksbehandlerne har antatt at søkerne vil forsøke å bli værende i Norge, skaffe seg ulovlig arbeid eller delta i prostitusjon. Når det gjelder Islamabad (Pakistan), så kan den store avslagsprosenten skyldes både faren for at søker ikke returnerer til Pakistan og manglende garantier. Man er nødt til å gjette, siden UDIs statistikk ikke oppgir årsaken til avslag.

Thaier en høyrisikogruppe?
Svært mange av søkerne fra Thailand har norske garantister, enten dette er kjærester, ektefeller og venner av norske borgere, eller slektninger av thaier bosatt i Norge. Men når en ser på hvilke land som har atskillig lavere avslagsprosent, som for eksempel Russland, Libanon, Sudan, Angola og Indonesia, er det tydelig at thailandske besøkende blir vurdert som en gruppe med høy risiko for å bryte vilkårene for visumet.

Thailand tredje størst
I fjor sto Russland for hele 41,5 prosent av alle innvilgede visumsøknader. Kun èn prosent av russere fikk avslag. Thailand var det tredje største landet når det gjaldt innvilgede søknader. Hele 7,4 prosent av alle besøkende til Norge med visum i fjor kom fra Thailand. Kina med sine tre utenriksstasjoner stor for 11,1 prosent av de besøkende. I et normalt år skal nok Ukraina inn på tredjeplass foran Thailand på denne statistikken.

Fire hovedgrunner til avslag

Attaché Øyvind Lorenzen ved ambassaden i Bangkok svarer på spørsmål om avslagsprosenten:
- Hva er de vanligste årsakene til avslag?
- Svake returforutsetninger, ikke etablert forhold, besøk til fjern familie, eller tvil om formålet med besøket.
- De fleste søkere hos dere har vel garantister i form av venner eller kjærester. Så hvorfor er avslagsprosenten såpass høy?
- Det er mange vurderinger som må gjøres og vilkår som må være oppfylt. Garanti er en av mange momenter
- Vet dere hvor stor andel av de som får avslag som forsøker på nytt og får innvilget visum?
- Nei det vet jeg ikke. En del av de avslagene som gis på grunn av ikke etablert forhold fører ofte til at visum innvilges ved neste søknad når det er dokumentert at forholdet er etablert over tid.
- Er det ting med hensyn til søknadsprosedyre eller regler som tilsier at det fremover kan bli færre som får avslag?
- Nei, det er det ikke, svarer Øyvind Lorenzen kort og greit.

Elektronisk søknad og nye regler

I oktober i fjor åpnet ambassaden i Bangkok for muligheten til å levere søknad for schengenvisum elektronisk. De fleste søknader kommer nå inn på denne måten, og attache Øyvind Lorenzen sier at behandlingen tar maksimalt fem arbeidsdager. Dette er regnet fra det tidspunktet søkeren møter opp på intervju og har levert alle relevante dokumenter. De som søker på papir vil få svar i løpet av 15 dager.
Et nytt regelverk for schengenlandene som trer i kraft 5. april sier nettopp at en søknad skal behandles i løpet av maksimalt 15 dager. Likeledes blir det da et felles søknadsskjema for alle landene, og felles standard for søknadsbehandling, inkludert krav om standard på service og krav om at et avslag skal begrunnes og skal kunne påklages.
Apropos service i søkeprosessen, så skal ambassaden i Bangkok fra sommeren av etter planen sette ut håndteringen av søknader og dokumentasjon. 31. mars var søknadsfristen for firmaer som ønsker å bli ambassadens høyre hånd og ansikt utad mot søkerne.
'Community Code on Visas' heter EU-forordningen som ifølge UDI i Norge vil få navnet 'visumforordningen'. Den inneholder både regler for behandling av søknader og for hva som skal til for å få visum. Dette betyr at Schengenlandene fortsetter utviklingen mot en felles visumpolitikk.
Korrekte søknadsskjema vil også være tilgjengelige på visumsidene udi.no når avtalen trer i kraft. En viktig regel ved søk om schengenvisum er at søknaden skal leveres tidligst tre måneder før det planlagte oppholdet begynner.

(Pattaya Tidende utgave 4/2010 - 1. april 2010)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Thailand i Norge