1. januar 2010

Full forvirring om kildeskatt

Skrevet av 
Mange pensjonister i Thailand vet fortsatt ikke at de vil bli trukket kildeskatt. En ny dom i Høyesterett gir nok et tap for Skatteetaten. Norske foreninger fortsetter kampen mot den upopulære skatten.

AV: DAG A. EKEBERG
Interesseorganisasjonen Khon Norway jobber for tiden med å informere nordmenn i Thailand om den nye kildeskatten.
- Jeg ser med gru frem til den første utbetaling av pensjon i januar, når mange pensjonister oppdager at pensjonen deres er avkortet med 15 prosent. Det er fremdeles mange pensjonister her i Thailand som ikke har fått informasjon om den nye kildeskatten, sier sekretær i foreningen Roger Hågensen Han mener at Skatteetaten opererer i strid med norsk lov når de innfører kildeskatten, og henviser til to høyesterettsdommer, en senest i desember, hvor en nordmann, Niels Gregers Stolt-Nielsen, bosatt i London fikk refundert skatt som var trukket i Norge. En annen dom som er mye sitert er den såkalte Sølvik-dommen, som også førte til refundert skatt fra Skatt Øst.

Forbannet over Jagland-saken
- Forbannelsen over de norske politikerne er ikke blitt mindre etter Jagland-saken, sier Hågensen. – Over to millioner kroner i inntekt og frynsegoder og ingen skatt å betale. Du kan selv tenke deg hva minstepensjonister mener om dette. Khon Norway mener det er gunstig for alle parter at nordmenn har muligheten til å bosette seg for eksempel i Thailand:
- Vi mener det bør lages et regnskap for utflyttede pensjonister, som vil vise at AS Norge er tjent med denne utflyttingen og sparer penger på utgifter til hjemmehjelp, sykehus/sykehjem og bostøtte.

'Oppgitt til beskatning'?
Khon Norway vil i tiden fremover jobbe aktivt for å få utsatt eller omgjort kildeskatten. Leder i foreningen Oskar Jørgensen skal ha møter med Skatteetaten og det såkalte Brockman-utvalget, som etter planen skal besøke Thailand. Han henviser til forrige utgave av Pattaya Tidende, hvor underdirektør i Skatteetaten Elisabet Landmark sier at norsk pensjon må være 'oppgitt til beskatning', og sier: - Vi stiller spørsmålet om hvorfor det ikke henvises til et thailandsk skattedokument kalt 'Acknowledgment of Foreign Income' Dette dokumentet viser til inntekt opptjent i utlandet og oppgitt til thailandske skattemyndigheter for beskatning i Thailand.
Jørgensen er misfornøyd med mange saksbehandlere hjemme i Norge: - De beskriver det de kjenner til, nemlig skattesystemet i Norge og EØS. Ut over det begynner de å 'synse'.

Lite hyggelig fra Johnsen
Finansminister Sigbjørn Johnsen har kommet med et svar på brev fra sekretær i Khon Norway, Roger Hågensen. Tonen i brevet kan vanskelig karakteriseres som annet enn belærende. Han skriver at mange av spørsmålene til Hågensen er besvart tidligere, og at Hågensen også ved tidligere anledninger har fått grundige utredninger i sakens anledning, underforstått at Khon Norway ikke har forstått tidligere korrespondanse. I det korte brevet heter det at hvis nordmenn i Thailand ønsker å reduserer forskuddstrekket på 15 prosent må 'skatteyter dokumentere at skattemyndigheter i Thailand er kjent med den løpende, norske pensjonen og dens skatteplikt der, slik at også fremtidig, løpende beskatning der kan forventes.'

Høyre vil stille spørsmål
Hågensen henvendte seg nylig til Høyre med følgende spørsmål: Er det en mulighet for at dere og Frp kan samarbeide om å få utsatt kildeskatten til den er skikkelig konsekvensutredet?
Høyres skattepolitiske talsmann Gunnar A. Gundersen svarer følgende:
- FrP og Høyre har ingen problemer med å samarbeide i denne saken, men det hjelper dessverre så lite. Vi har ikke en posisjon som gjør at vi kan påvirke regjeringen om ikke regjeringen selv tar tak i dette.
Gundersen, som er samfylking med finansministeren, sier imidlertid at det absolutt kan være aktuelt å reise problemstillingen gjennom et nytt spørsmål utpå nyåret.

Nor Alliansen er oppgitt
En annen forening som jobber på dette området er Nor Alliansen. Lederen her, Jakup Skamsar, er oppgitt over Skatteetaten: - Nor Alliansen er kjent med at Skatteetaten endrer sine hjemmesider angående den såkalte kildeskatten uten å opplyse om endringene i form av revisjonsdato og/eller revisjonsnummer. Dette er ikke akseptabelt.
Han sier videre: - Nor Alliansen er av den oppfatning at Norge urettmessig avkorter opparbeidede pensjons- og trygderettigheter avhengig av hvor i verden man bosetter seg. Dette gjelder både norske og utenlandske statsborgere.
Ved sine siste utspill overfor pensjonister og trygdede i Thailand viser Norge at de tar seg til rette i forhold til skatteavtalen mellom Thailand og Norge av 2003. Det er vanskelig å se at Norge overholder paragraf 26 i denne avtalen.

(Pattaya Tidende utgave 1/2010 - 1. januar 2010)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Nyoppusset leilighet - Pattaya
( / Leilighet selges)

Nyoppusset leilighet - Pattaya

Pool Villa sentralt Hua Hin
( / Til salgs)

Pool Villa sentralt Hua Hin

Condo 1 soverom Jomtien
( / Leilighet til leie)

Condo 1 soverom Jomtien

Thailand i Norge