1. desember 2009

Harde krav til skattedokumenter

Skrevet av 
Hvis du ikke har dokumentet 'Income Tax Payment Certificate' fra 2008, kan du se langt etter fradrag for kildeskatten. Med thailandsk skattenivå vil de fleste pensjonister uansett havne i nærheten av 15%.

AV: DAG A. EKEBERG

Skatteetaten la tidligere i høst ut informasjon om hvordan nordmenn bosatt i utlandet kunne få fritak for kildeskatten på 15% som innføres fra nyttår. I disse reglene er nordmenn bosatt på Kypros og i Thailand utsatt for en spesialbehandling. De må nemlig bevise at den norske pensjonen er 'oppgitt til beskatning'. Det lages nå en spesifisering av hva som kreves i så måte, som vil bli tilgjengelig under skatteetaten.no. Pattaya Tidende fikk en titt på første versjon, og her er dokumentasjonen som kreves: 1. ‘Certificate of Residence’, under 3 måneder gammel.
2. Egenerklæring som sier at pensjonen vil bli oppgitt til beskatning i Thailand i 2010. 3. Et bevis på at pensjonen for 2008 ble oppgitt til beskatning i Thailand. Dette består av tre dokumenter: - Thailandsk selvangivelse, som har kodenavnene PND 1, 90, 91 og 93. - Dokumentet 'Tax Receipt' som viser utlignet skatt.
- Dokumentet 'Income Tax Payment Certificate' som er det offisielle beviset på utlignet skatt. Dokumentet kalt ”Statement of Acknowledgement of Foreign Income” oppfyller ikke kravet til slik dokumentasjon, får vi opplyst.

Trenger ikke ha betalt skatt
Vi stilte underdirektør i Skattedirektoratet Elisabet Landmark noen spørsmål i sakens anledning:
- Det står i avtalen at pensjonen må være 'oppgitt til beskatning'. Det står ikke noe om at den faktisk skal være beskattet, så vidt vi kan se. Så hva slags hjemmel har dere for å kreve å se dokumentet 'Income Tax Payment Certificate' som er en kvittering på betalt skatt?
- Formuleringen i artikkel 23 nr. 3e er at inntekten skal være ”beskattet i Thailand”. Vi har fortolket dette slik at det er tilstrekkelig at inntekten er oppgitt til beskatning og at det ikke er et krav at det faktisk er utlignet og betalt skatt i Thailand, sier Landmark, og fortsetter: - 'Income Tax Payment Certificate' viser, etter det vi kan se på nettsidene til thailandske myndigheter, både betalt skatt og skattepliktig inntekt. Vi har derfor lagt til grunn at en person kan få utstedt et slikt dokument selv om inntekten er så lav at det ikke blir utlignet noen skatt.

Dobbeltbeskatning
Vi spør videre: - Folk som først ble skattepliktige til Thailand i 2009 vil ikke få innvilget skattefritak i Norge. Det vil si at de i 2010 blir utsatt for dobbeltbeskatning i og med at de betaler skatt til Thailand for 2009 og samtidig blir trukket kildeskatt i Norge. Stemmer dette?
- Vi er klar over at pensjonister som flytter til Thailand i 2009 eller 2010 vil ha vanskeligheter med å skaffe dokumentasjon som viser at de er skattemessig bosatt i Thailand etter skatteavtalen før det er gått en viss tid, svarer Landmark. - Skattedirektoratet har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan kravene til dokumentasjon skal tilpasses for denne gruppen. Dette må vi komme tilbake til. Dette problemet gjelder i hovedsak personer som flytter fra et 'utland' til et annet 'utland'. Personer som flytter fra Norge til utlandet vil som regel være skattemessig bosatt i Norge i de første årene etter utflyttingen og de omfattes da ikke av reglene om kildeskatt.

Vil kontakt Thailand
Landmark fortsetter: - Skattedirektoratet har ikke oversikt over det thailandske systemet for selvangivelse og ligning utover den informasjonen som ligger på nettet. Vi vil derfor vurdere å rette en henvendelse til det thailandske Finansministeriet for å avklare hvilke krav til dokumentasjon som bør stilles av norske skattemyndigheter.

Thai-skatten:

Årlig inntekt i Thailand er beskattet med 10% opptil en halv million baht, 20% fra en halv til en million, 30% opp til fire millioner og 37% over dette, ifølge en thailandsk webside som Skatteetaten henviser til. Det vil si at sluttresultatet for mange nordmenn vil ligge i nærheten av 15% beskatning. De med lavest pensjon kan komme ned på 10% beskatning. Det er nemlig mulighet for forsørgerfradrag, 30.000 baht pr år pr voksen og 15.000 pr barn. Eksempelvis hvis du er gift og forsørger to barn samt din ektefelles foreldre, kan du trekke fra 150.000 baht pr år. Det finnes også andre fradragsmuligheter.

(Pattaya Tidende utgave 15/2009 - 1. desember 2009)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge