annonse:
1. november 2009

Enke trekkes 30% i skatt

Skrevet av 
Foreningen Khon Norway har skrevet et brev til underdirektør Elisabet Landmark i Skattedirektoratet på vegne av en thailandsk enke etter en nordmann. Enken har rett til å motta etterlattepensjon fra Norge, men blir nå trukket 30% skatt på pensjonen, som er av størrelse 11.702 kroner. Sekretær i foreningen Roger Hågensen sier i brevet at det er urimelig og uriktig at enken skal trekkes 30%, det stemmer ikke overens med skatteavtalen med Thailand.

- Mange innvandrere vet om alle rettigheter de har før de kommer til Norge, mens norske utvandrere får minimalt med informasjon. Her svikter de norske myndighetene utflyttede nordmenn og deres nye familier, sier Hågensen, som legger til at mange av disse enkene aldri har vært i Norge, og ikke kjenner til skatteavtalen mellom Norge og Thailand.

I svaret enken fikk fra NAV Pensjon heter det at NAV er pålagt av Skatteetaten i Norge å trekke 30% skatt av alle brukere som ikke har levert skattekort eller opplysninger om fritak fra skatt.

I regelverket heter det at en etterlatt taper denne pensjonen hvis vedkommende gifter seg på nytt eller inngår et samboerforhold, eventuelt får barn. Man er pliktig til å opplyse norske myndigheter om dette. Likeledes er man pliktig til å opplyse om eventuelle arbeidsinntekter man måtte få i fremtiden, som vil redusere størrelsen på den utbetalte pensjonen. Hovedregelen for å få etterlattepensjon er at man må ha vært gift med avdøde i minst fem år, men har man felles barn får man pensjonen uansett. Hvis den etterlatte har omsorg for avdødes egne barn, kan man få pensjon hvis omsorgstiden og ekteskapet til sammen varte minst fem år.

Etterlattepensjonen er grunnbeløpet i folketrygden ("G") pluss 55% av tilleggspensjonen. Den er behovsprøvet mot arbeidsinntekt, men ikke mot kapitalinntekter. (dae)

(Pattaya Tidende utgave 14/2009 - 1. november 2009)

 

Lest 1165 ganger
annonse:

forsiden

Utgave 12 – 1. desember:
Abonner på gratis e-avis for å lese hele utgaven

Siste rubrikkannonser

Trommis og keyboardist
( / Tjenester)

Trommis og keyboardist

Condo Jomtien - langtidsleie
( / Leilighet til leie)

Condo Jomtien - langtidsleie

Ønsker leilighet i Jomtien
( / Leilighet til leie)

noimage

Jomtien Plaza Condotel
( / Leilighet til leie)

Jomtien Plaza Condotel

View Talay 5c
( / Leilighet selges)

View Talay 5c