1. august 2009

Oppfordrer til boikott av regjeringspartiene over skatt

Skrevet av 
Foreningen Emigrant1 har både leder og to styremedlemmer bosatt i Thailand. De klager nå Skattedirektoratet inn for Sivilombudsmannen og oppfordrer til boikott av de tre regjeringspartiene i kommende valg.

AV: DAG A. EKEBERG

Foreningen Emigrant1 ble startet i mai i år og er nå fullt engasjert i spørsmål om skatt på pensjon for nordmenn som bor i utlandet.
Lederen heter Webjørn Engesrønningen og bor i Bangkok. Av de fem andre styremedlemmene bor to i Thailand, Hans Dragsnes og Arthur Sandberg. Det er sistnevnte som står som saksansvarlig og har forfattet henvendelsen som nå går ut til norske politikere og presse. I denne henvendelsen oppfordrer de alle nordmenn som bor i utlandet - samt familie, venner og kjente av disse nordmennene, til å boikotte regjeringspartiene under kommende stortingsvalg. For å avlyse oppfordringen til boikott krever Emigrant1 at de tre regjeringspartiene umiddelbart reverserer holdning til loven om 15% kildeskatt som er planlagt innført fra nyttår. De henviser også til organisasjonen "Seniorsaken" hvor tidligere skattedirektør Erling Ree Pedersen mener at loven bygger på et sviktende og uriktig grunnlag.

Klager inn Skattedirektoratet
Emigrant1 har klaget Skattedirektoratet ved underdirektør Elisabet Fladmark inn for Sivilombudsmannen grunnet det de hevder er feil tolkning av skatteavtalene med Spania, Thailand og Pakistan, samt grov misforstand i forståelsen av thailandske lover og regler.
"Vi ber Sivilombudsmannen om, på formelt grunnlag, å stanse forarbeidet som nå pågår i Skattedirektoratet - da forutsetningene for å pålegge uføre og gamle kildeskatt på pensjoner med 15 % er bygd på feilaktig grunnlag", heter det i klagen.
- Det mest graverende er at man ikke ser forskjell på lønn og pensjon, og dermed at Norge som forhandlingspart bryter avtaletekster med land vi har skatteavtaler med, sier lederen i organisasjonen Webjørn Engesrønning.
- Pensjonister og uføre som drar ut av landet og dermed avlaster det allerede skakkjørte helse- og sosialsystem, burde heller belønnes - fordi de velger å tilbringe livets kveldsstund uten å ligge Norge til byrde, sier Engesrønning, som i sitt 40-årige arbeidsliv jobbet som lærer ved Sosialhøyskolen i Stavanger, som rådmann og sosialsjef i flere kommuner.

Urimelige krav til bevis
- Jeg blir dypt og inderlig forbannet når jeg ser at offentlige tjenestemenn på høyeste nivå i Skattedirektoratet ikke forstår engelsk, sier Engesrønning. - At man ikke har kunnskap om skattelovene i f.eks. Thailand hvor jeg bor, gjør at det iverksettes tiltak som overhode ikke tar hensyn til thailandsk lovgivning. Resultatet er at de norske kravene blir meningsløse - og fullstendig umulige å oppfylle for den enkelte.
Kravene som fremsettes av direktoratet overfor gamle og uføre mennesker er ikke mulig å imøtekomme uten hjelp av tolk, advokat og oversettelsesassistanse.
Kostnadene ved slik hjelp umuliggjør bevisførsel for den mest ressurssvake gruppen av nordmenn. Dette er umoralsk, sier Engesrønning, som mener at et bevis for at man er bosatt i utlandet - såkalt Certificate of Residence - må holde for å oppfylle kravet i avtaleteksten med f.eks. Spania, Thailand og Pakistan om at man bare skal være skattepliktige til bostedslandet.

Chonburi har system
For Thailands vedkommende kan disse fåes ved å ta med passet til Revenue Office. De teller antall dager du har oppholdt deg i Thailand i et gitt kalenderår, og gir deg bostedsbeviset. Revenue Office i Chonburi City håndterer slike saker for folk i Pattaya-området. Chonburi er den provinsen i Thailand med flest fastboende nordmenn, og de vet hvordan slike henvendelser håndteres. Phuket har også fastboende nordmenn, men Revenue Office i Surat Thani skal ettersigende ennå ikke ha noe system for utstedelse av bostedsbevis. Det er rimelig å anta at brorparten av Thailands 76 provinser ikke har noen erfaring med å utstede bostedsbevis.
Styremedlem Arthur Sandberg kan fortelle at organisasjonen Emigrant1 får 5-10 nye medlemmer hver uke for tiden, og hadde ved siste opptelling passert 100 medlemmer, De bruker også en liste på over 2000 e-postadresser til å kommunisere med utflyttede nordmenn.

Brev fra Thailand til Kristin Halvorsen

Interesseorganisasjonen Khon Norway har sendt et åpent brev til finansminister Kristin Halvorsen om skattespørsmål for nordmenn bosatt i Thailand.

I brevet ber de om en oppklaring angående kildeskatten og påpeker samtidig klandreverdige forhold fra saksbehandlere i Skatteetaten.
Brevet avsluttes med en rekke konkrete spørsmål til ministeren. I brevet heter det at det er stor mangel på kunnskap om Thailand i Skatteetaten. De påpeker at Thailand ikke har noen form for selvangivelse, slik noen saksbehandlere virker å tro.
Likeledes er det mye tyngre å forholde seg til myndighetene for nordmenn i Thailand sammenlignet med f.eks. Spania. I Spania bor nordmenn ofte i kolonier og myndighetene er vant til å ha kontakt med nordmenn. I Thailand er det mange som har bosatt seg ute i distriktene, engelskkunnskaper der er ofte helt fraværende. Det er også lange avstander til myndighetskontorene i Thailand. Eksempelvis må de som bor i Phuket reise 30 mil til sitt provinssete.

Merkverdige krav
I en pressemelding fra Finansdepartementet i november 2007 heter det blant annet at "etter gjeldende skatteavtaler med eksempelvis Spania, Pakistan og Thailand har Norge frasagt seg retten til å skattelegge pensjonsinntekt til en person som er bosatt der", og Khon Norway spør: "Siden Norge har frasagt seg retten til å skattelegge pensjonsinntekt til en person som er bosatt i Thailand, hvorfor legger da enkelte skattekontor og saksbehandlere opp til så mange merkverdige former for krav og synsing i sin kommunikasjon med disse pensjonistene? Hvorfor stiller de krav som det er umulig for pensjonistene å oppfylle?".
I brevet er det også et sitat fra Halvorsens innlegg i Odelstinget i februar hvor hun sier at pensjonister i Thailand ikke trenger bekymre seg.

(Pattaya Tidende utgave 11/2009 - 1. august 2009)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge