1. juli 2009

Uttalelser skapte stor forvirring

Skrevet av 
Juridisk sett:

Et besøk til Phuket nylig fra sjefen for "Land Department" i Thailand har skapt forvirring i et allerede svakt eiendomsmarked. Følgende utsagn er blitt sitert i ulike nyhetsmedia: "Utlendinger som bruker thailandske stedfortredere til å kjøpe land i Thailand vil få skjøtene inndratt hvis de blir tatt, dette gjelder også i tilfeller hvor stedfortrederen er utlendingens ektefelle." Byråkraten uttalte at de utlendinger som ønsket å kjøpe eiendom i Phuket kunne kjøpe innenfor de 49% som er tilrettelagt for utlendinger i ethvert kondominium som bygges i Thailand.

Unntaket som også ble nevnt er hvis den thailandske ektefellen har tilstrekkelig med penger til å kjøpe eiendommen for seg selv. Men hvis ektefellen er blitt gitt midlene fra sin utenlandske ektefelle er det altså i strid med loven. "Hvis vi sjekker og i ettertid finner ut at thaien har brukt utenlandske penger for eiendomskjøp i Thailand vil skjøtene bli inndratt", het det.

Utsagnene fra sjefen for Land Department er i henhold til lovens bokstav. I praksis har imidlertid landkontoret allerede ordnet denne saken ved at utlendingen underskriver på at ektefellens midler som er brukt til kjøp av eiendom er hennes egne, en gave fra ektefellen for eksempel. Dette betyr at den utenlandske ektefellen ikke har noen rettigheter til eiendommen ved eventuell skillsmisse eller død og kan ikke saksøke for å få pengene tilbake. Dette er den såkalte Estoppel-loven, på engelsk "Gag Law". Når denne loven er anvendt, blir inndragelse unødvendig, og ytterligere diskusjon rundt denne loven blir dermed meningsløs.

Denne uttalelsen egner seg til å skape ekstra usikkerhet i eiendomsmarkedet i Thailand, som allerede er rammet hardt av den økonomiske krisen.

AV: Kamnod Soponvasu, Thai Legal & Associates.

(Pattaya Tidende utgave 10/2009 - 1. juli 2009)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Thailand i Norge