21. mars 2009

Frende vil vurdere rutinene

Skrevet av 
Frende Forsikring innrømmer at et godt forsikringstilbud bør inneholde forsikringsvilkårene. Ambassaden klargjør reglene for å få tildelt norsk personnummer.

AV: NICOLAI JOHANSEN

Vi skrev i utgave 4 om ekteparet Rong som bestilte reiseforsikring via internett fra Frende Forsikring. De fikk ikke tilsendt forsikringsvilkårene sammen med tilbudet via e-post, og visste derfor ikke at Thipsara Rong ikke var dekket grunnet manglende norsk personnummer. Forsikringsselskapet tar nå rutinene opp til vurdering, basert på vår henvendelse. Vi stilte følgende spørsmål til Vegar Styve, som er skade- og innkjøpsdirektør:
- Hva skjer dersom en takker ja til forsikringstilbudet og reiser før man har mottatt vilkårene i posten?

- Bør inneholde vilkår
- Etter min kunnskap gjør vi dette på samme måte som andre selskaper i Norge. Når det gjelder din erfaring hvor vi har sendt tilbud via e-post uten å legge ved vilkår har du absolutt et poeng. Et fullstendig og godt tilbud bør inneholde både pris og vilkår, men veldig ofte er ikke kundene opptatt av vilkårene fordi de er ganske like i de fleste selskap. Det er dessverre ofte pris som betyr mest for kunden, og derfor ønsker ofte kundene ikke å få tilsendt en bunke med papir før de eventuelt har tegnet en forsikring. Styve legger til at erfaringen er at kunder som vet at de skal på en reise litt utenom det vanlige, for eksempel i spesielle områder eller over lengre tid, gjerne er mer opptatt av vilkår og ønsker dette tilsendt.
Styve tar selvkritikk når det gjelder kundebehandling, og sier: - Vi bør uansett alltid spørre om kunden vil ha tilsendt vilkår sammen med tilbudet, og det er noe vi - basert på dine gode spørsmål - vil minne våre kunderådgivere om.

Poengtere begrensninger
Når det gjelder kravet om at forsikringstaker skal ha norsk personnummer, ser Styve også problemet:
- Det er selvsagt slik at ikke absolutt alle kunder eller mulige kunder er bevisst denne begrensningen, og det er derfor dette og mange andre momenter er poengtert tidlig i vilkårene. Som den profesjonelle part burde Frende og andre selskaper dog være enda flinkere til å poengtere viktige begrensninger i salgssamtalen. Det er dessverre slik at vi aldri vil klare å gjøre dette fullt ut, og at selskapene derfor er avhengig av at kundene har et bevisst forhold til vilkårene.

Fra Svenn-Ove Jakobsen på ambassaden i Bangkok får vi følgende oppklaring angående personnummer for utlendinger som gifter seg med nordmenn:
- For å få norsk personnummer og statsborgerskap kreves det botid i Norge. Hvis du er gift, registrert partner eller samboer med norsk borger, må tiden du har bodd i Norge og tiden dere har vært gift, registrerte partnere eller samboere totalt være minst syv år. Du må ha bodd i Norge til sammen minst tre år i løpet av de siste ti årene, sier Jakobsen. Han legger til:
- Hvis nordmannen er trygdet vil den thailandske part kunne få etterlattepensjon fra Norge hvis paret har vært gift i minst 5 år. Den thailandske part vil da få tildelt et såkalt D-nummer fra folkeregisteret, men det er ikke et ordentlig personnummer.

(Pattaya Tidende utgave 6/2009 - 21. mars 2009)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge