2. juli 2012

Frihandelsavtale igjen aktuelt

Skrevet av 

Norske myndigheter arbeider nå igjen aktivt sammen med EFTA-landene for å få i gang forhandlinger med Thailand om en frihandelsavtale.

AV: TERJE ENGØ

Forhandlingene ble lagt på is som følge av de politiske urolighetene i Thailand som startet med militærkuppet i 2006.

Det er seniorrådgiver Ove Christian Owe i Handelspolitisk avdeling i Nærings- og Handelsdepartementet som opplyser dette til industrikonsernet REC, som vurderer Thailand som et godt marked for sine solpaneler. Det skrives for tiden en bacheloroppgave om temaet av noen studenter på vegne av selskapet.

- Norge, sammen med de øvrige landene i EFTA;  Island, Liechtenstein og Sveits, innledet forhandlinger med Thailand om en frihandelsavtale høsten 2005. Vinteren 2006 ble andre forhandlingsrunde gjennomført, opplyser Owe.

Etter dette ble forhandlingene lagt på is da den politiske situasjonen forverret seg utover våren og sommeren 2006.

Foreslår uformelt møte

Åttende mai sendte nestleder Ivo Kaufmann ved EFTAs hovedkvarter i Geneve en henvendelse til Srirat Rastapana, som er ansvarlig for handelsforhandlinger ved det thailandske handelsdepartementet. Det spørres der etter muligheten for å arrangere et utformelt møte mellom henne og representanter fra EFTA, etter at hun har foreslått dette for den sveitsiske ambassadøren i Bangkok.

[ annonse ]

Etter det Thailands Tidende forstår er ikke noe møte avholdt ennå. Et slikt møte vil fortsatt bare være ett av mange skritt på veien mot en frihandelsavtale med Thailand.

Toll og investeringer

Hensikten med en frihandelsavtale er primært å få redusert tollbarrierer mellom Thailand og EFTA, samt få lagt til rette for gjensidige investeringer. Det siste kan være et problem siden thailandsk lov fortsatt er å anse som uklar når det gjelder sikkerheten utenlandske investorer har. For Norges vedkommende er den illustrert ved den uklare situasjonen Telenor opplever i forbindelse med sitt eierskap i Dtac.

I 2001 eksporterte Thailand varer til Norge for 2,17 milliarder baht. Importen av norske produkter var 4,45 milliarder baht. I fjor var importen fra Norge verdt hele 10,88 milliarder baht, mens eksporten til Norge 5,55 var milliarder baht. Thailand har med andre ord et stort underskudd i handelsbalansen med Norge.

De siste ti årene har det jevnt over blitt importert dobbelt så mye som det har blitt eksportert. Nå er disse tallene ikke helt rettferdige, da Norge er leverandør av blant annet råstoff til mange thailandske bedrifter. Blant annet reeksporteres mye norsk fisk som er foredlet i Thailand. Dette skaper arbeidsplasser og valutainntekter for Thailand

Mindre byråkratisk

Det er lite som tyder på at Thailand kan øke sin eksport til Norge i særlig grad, selv om en frihandelsavtale kommer på plass. Derimot kan en avtale gjøre det mindre byråkratisk å importere og eksportere produkter mellom landene. Og ikke minst kan det legge til rette for mer forutsigbarhet med hensyn til investeringer. Selv om en avtale forholder seg til gjeldende lovverk, vil de synspunkter som EFTA måtte ha på thailandsk lovverk bli formidlet videre.

Norske avtaler i Asia:

Norge har bilateralt eller som del av EFTA inngått frihandelsavtaler med 24 land. Blant disse finnes tre asiatiske land; Sør-Korea, Singapore og Hong Kong. Det er ytterligere fire land hvor det er inngått samarbeidserklæringer om handel, deriblant Malaysia.

For åtte lands vedkommende pågår det forhandlinger i skrivende stund. Blant asiatiske land gjelder dette Thailand, Kina, Indonesia og India.

Forhandlingene med Kina er foreløpig lagt på is som følge av konflikten med Norge etter at en kinesisk dissident ble tildelt Nobels Fredspris. Denne konflikten er fastlåst og forholdet er nå så kjølig at kinesiske myndigheter ser ut til å blokkere for at kinesiske borgere reiser på ferie til Norge.

Norge startet bilaterale forhandlinger med Kina i 2008, men det har ikke vært forhandlinger etter den åttende forhandlingsrunden som ble avholdt i september 2010.

(Thailands Tidende utgave 5/2012 - 1. juli 2012)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge