2. august 2012

Vil endre reglene for familiegjenforening

Skrevet av 

To og et halvt år etter at reglene om inntektskravet i familiegjenforeningssaker ble strammet inn, varsler justisminister Grete Faremo en oppmykning igjen.

Det skal nå bli lettere å få innvilget visum i gjenforeningssaker for blant annet barnefamilier.

Utlendingsloven ble endret med virkning fra januar 2010. Før 2010 ble det ikke stilt inntektskrav til den norske partneren. Men lovendringen gjorde at UDI forlangte en dokumentert inntekt tilsvarende lønnstrinn 8 (242.400 kroner) for den som søkte om å bli gjenforenet med for eksempel sin thailandske kone. Det ble inn

ført rigide krav til dokumentasjon av inntekt både foregående år og sannsynlig inntekt i fremtiden.

I flere saker har personer som har gjennomført utdanning, skiftet jobb og derfor vært uten fast inntekt i en periode, eller hatt utenlandsinntekt tilpasset lønnsnivå i et annet land, fått avslag på gjenforening med utenlandsk ektefelle.

Teksten i Utlendingsloven blir ikke endret, men en ny forskrift gir UDI større rom for fleksibilitet i tolkningen. Det vil i fremtiden bli gitt mulighet for å gjøre unntak når det gjelder inntektskravet for foregående år. De nye reglene skal primært gjøre det lettere for familier som har levd i et lagvarig og etablert familieliv over flere år med felles barn å kunne få innvilget familiegjenforening.

- I en ny forskrift gir vi større rom for fleksibilitet i en del saker hvor regelverket har virket unødig rigid, uttalte justis- og beredskapsminister Grete Faremo til VG Nett.

De gjeldende regler for familiegjenforening har blitt kritisert i pressen en rekke ganger. Reglene i noen saker har rammet kvinner i tilfeller hvor de har vært hjemmeværende med felles barn. Det er heller ingen andre europeiske land som stiller krav til inntekt bakover i tid. Det foreligger også en dom i EU-domstolen som fastslår at familiegjenforening ikke kan avslås bare på grunn av at den europeiske ektefellen har for lav inntekt. Det kreves at sakene vurderes individuelt slik at det kan tas høyde for midlertidig svekket inntektsevne som følge av sykdom, studier og lignende. I Norge har det ikke vært gitt mulighet for skjønn i slike saker.

[ annonse ]

(Thailands Tidende utgave 6/2012 - 1. august 2012)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge