Royal Orchide Sheraton kostet 877 kroner pr natt da vi sjekket Royal Orchide Sheraton kostet 877 kroner pr natt da vi sjekket illustrasjonsfoto: Terje Engø
2. oktober 2012

Skyhøye diettsatser

Skrevet av 

En norsk statsansatt på besøk til Bangkok får mer enn tre ganger så mye i diettpenger som sine svenske og danske kolleger. De samme statsansatte jobber nå med å kutte ytelsene til nordmenn bosatt i Thailand.

Det var mange nordmenn som reagerte da Brochmannutvalget besøkte Thailand og konkluderte med at levekostnadene her er en tredel av kostnadene i Norge - samtidig som utvalgets medlemmer selv bodde på luksushoteller og kasserte inn skyhøye diettsatser.

I den offentlige utredningen ”Migrasjon og velferd”, bedre kjent som Brochmannrapporten, ble det satt fokus på levestandarden til norske trygdemottakere bosatt i utlandet, deriblant Thailand.

Regjeringen har, som Thailands Tidende skrev i forrige utgave, satt i gang en utredning for å vurdere graderte betalinger av trygdeytelser i utlandet. De skal ha en innstilling klar ved nyttår.

Hotell til 8000 baht

En norsk statstjenestemann på tur til Thailand kan bruke 1000 kroner per døgn på mat. En svensk kollega må klare seg med under en tredjedel, 317 (norske) kroner. Og en danske får bare 311 kroner i diett ved opphold i Thailand. En norsk tjenestemann har altså hele 320 prosent høyere diettsats enn en dansk.

Norske tjenestemenn på reise har også en maksimal sats for hotellovernatting. I Bangkok er den 1500 kroner, i overkant av 8000 baht.

En undersøkelse gjort ved hjelp av Hotels.com viser at det i oktober kun er 5 av 63 femstjerners hoteller i Bangkok som koster mer enn dette. De kan med andre ord velge og vrake blant Bangkoks ypperste luksus.

[ annonse ]

 

Satsene i Kambodsja kritiseres

En av de som reagerer på de høye diett- og hotellsatsene for statsansatte nordmenn er rådgiver Knut Iversen Foseide. Han har arbeidet i Kambodsja i to år.

Tidligere i år sendte Foseide, som er rådgiver for Misjonsalliansen, en henvendelse til Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartmentet (FAK). Han finner satsene urealistisk høye. Men departementet forsvarer disse i et svar til Foseide.

I henvendelsen skriver Foseide blant annet: ”I Kambodsja er nattillegget satt til 1700 kroner og kostnaden til mat satt til 800 kroner. (Dette er ikke) fundert på virkelige kost- og losjipriser her i Kambodsja”.

Foseide opplyser at det dyreste femstjerners hotellet i Phnom Penh - Raffles - koster 1200 kroner. De dyreste restaurantene har en snittpris på et treretters måltid på 120 kroner.

Foseide konkluderer med at det praktisk talt er umulig å nå opp til både nattillegget og mattillegget. Han sier at gjennomsnittprisen på god overnatting og et trygt måltid ligger på henholdsvis 250 og 30 kroner.

Forlanger nøysomhet

Foseide stiller spørsmål ved hvilke konsekvenser dette får for ansvarlighet i pengebruk av stasansatte, og til kravene staten stiller til nøysomhet hos andre:

”Staten, gjennom NORAD, krever at hver eneste krone i bistandsarbeid skal bli bærekraftig formidlet, og det er flott, det oppmuntrer oss til å være nøysomme forvaltere. Samtidig uttrykker Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartementet en politikk som kan slå beina vekk på den samme nøysomhetstankegangen ved å lage/opprettholde reiseregulativ som er direkte misvisende.”

Priser fra ambassaden

Henvendelsen ble besvart juridisk rådgiver Didrik Tårnesvik i FAK. Han forklarte at satsene fastsettes i forhandlinger med hovedsammenslutningene (LO Stat, YS Stat, UNIO Stat og Akademikerne). Som grunnlag for disse forhandlingene innhentes det satser fra utenriksstasjonene.

Tårnesvik opplyser at det for Kambodsjas del er ambassaden i Thailand som har oppgitt prisene.

Tårnevik legger til: ”I våre føringer legger vi blant annet vekt på sikkerhet. Jeg er imidlertid usikker på hvor mye vekt dette spiller inn for Kambodsja i dag.”

Uenighet om ”Raffles”

Tårnevik kommenterer eksemplet med luksushotellet Raffles:

”Du oppgir et hotell, Raffles, som det dyreste hotellet i Phom Penh. Den prisen du opererer med er kr 1 200. Vi har fått oppgitt kr 1 685 for dette hotellet, og dette er det nest dyreste hotellet vi har fått oppgitt.  Årsaken til forskjellene er vi usikre på, men det kan skyldes rommets størrelse.”

Tårnevik opplyser at når det gjelder kostsatsen for land i Asia legges det ofte til grunn prisene fra restaurantene på de hotellene som er oppgitt. Dette kan ofte gi utslag i uvanlig høye satser sett i forhold til ordinære restaurantpriser på stedet.

Dertil kommer det ifølge Tårnevik også valutaberegninger som kan gi endringer på sikt.

Tårnevik poengterer at overnatting skjer etter regning, og at beløpet kun er ment som et maksimumsbeløp.

I begynnelsen av september erklærte nettstedet Hotels.com Kambodsja som det rimeligste stedet i verden for hotellovernatting.

(Thailands Tidende utgave 8/2012 - 1. oktober 2012)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge