Roar Walther Johansen sammen med sønnen Kjell-Markus og kona Angkana Roar Walther Johansen sammen med sønnen Kjell-Markus og kona Angkana Foto: Privat
1. februar 2013

Spebarnsmor kastet ut av Norge

Skrevet av 

Regjeringens inntektsregler for familiegjenforening sørger for at åtte måneder gamle Kjell-Markus Johansen nå bor i Norge med kun sin far. Mor Angkana er sendt tilbake til Thailand.

AV: STIG M. SOLBERG, NA24

– Jeg har satt meg helt fast og ser ikke noen løsning, sier Roar Walther Johansen. Han tjente nemlig for lite i inntektsåret 2011. Konsekvensen av for lav inntekt var at kjæresten og mamma til Kjell-Markus, thailandske Angkana Nakoon, på kort varsel ble kastet ut av Norge.

Roar sitter nå med en syv måneder gammel unge på fanget som alenepappa på Jessheim.

– På grunn av egen sykdom er det ikke lett å ta seg av vårt lille barn alene, sier Johansen, som søkte om uføretrygd i 2012, men fikk avslag. Han mottar nå arbeidsavklaringspenger.

 

Uviss fremtid

– Jeg håper jo på å bli bedre slik at jeg kan begynne å jobbe igjen og forsørge familien, sier Johansen. – I tillegg var Angkana veldig innstilt på å lære seg norsk for raskest mulig å komme seg ut i jobb.

[ annonse ]

Han beskriver Angkana som en ung og frisk jente med mange år foran seg i arbeidslivet.

– Ville ikke det være en fordel for Norge at Angkana kom og bidro? Er det ikke slik at Norge mangler arbeidskraft?

Johansen vet ikke hvor lenge NAV vil holde ham i ordningen med arbeidsavklaringspenger, men sier: – Så lenge jeg går under denne ordningen sørger inntektsregelen for at Angkana må forbli i Thailand.

 

SV tar opp saken

– Å leve sammen med den ektefellen eller partneren man selv har valgt er en grunnleggende menneskerett og en verdi som SV holder høyt. Å kunne leve sammen med familien sin er dessuten av avgjørende betydning for folks helse og livskvalitet. Da kan vi ikke ha familieinnvandringsregler som splitter familier og hindrer barn i å vokse opp sammen med foreldrene sine på grunn av lav inntekt på søknadstidspunktet, uttaler Aksel Hagen (SV).

Dagens inntektskrav for familieinnvandring, som er på over 242.000 kroner, er ifølge Hagen en av grunnene til at mange tusen personer årlig for avslag på sin søknad om å få leve sammen med sin ektefelle og sine barn.

Ifølge SV-politikeren er det også mange med tilstrekkelig inntekt, men som likevel opplever å få avslag fordi det stilles strenge krav til dokumentasjon av fjorårets inntekt. Inntektskravet gjør dessuten at studenter som gifter seg og ønsker å leve sammen med sin ektefelle må avslutte studiene og heller jobbe fulltid for å oppfylle inntektskravet.

 

Forslag i høringsrunde

– Vi skal nå arbeide oss gjennom innspillene til de forskriftsendringene som har vært ute til høring. Her er det blant annet lagt vekt på at en i mindre grad skal se på tidligere inntekt, men konsentrere seg om framtidig inntekt. Det er bra, sier Hagen. Han mener det er viktig å ha et regelverk som muliggjør familiegjenforening og familieetablering for studenter. Arbeidsavklaringspenger bør også telle med i vurderingene.

– Som SV-representant vil jeg derfor arbeide for at inntektskravet ikke heves slik som foreslått i høringsbrevet, og at studenter ikke rammes av dette inntektskravet, sier Hagen. Det langsiktige målet må være å bygge ned inntektskravet slik at familiegjenforening ikke blir vanskeliggjort av en splittende nasjonsgrense. Ikke minst er dette viktig der det kommer felles barn inn i bildet.

(Thailands Tidende utgave 2/2013 – 1. februar 2013)

 

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge