1. mars 2013

Sterk krone gir pensjonister visum

Skrevet av 

 

Mens mange svenske og danske pensjonister ikke mottar nok pensjon til å få pensjonistvisum i Thailand, sørger sterk norsk krone for at en norsk minstepensjonist kommer over grensen på 65.000 baht pr måned.

For få år siden fikk danskene femten prosent flere baht for sine kroner enn nordmenn. I flere måneder nå har norske kroner faktisk vært sterkere enn danske kroner.

For nordmenn bosatt i Thailand er det all grunn til å være fornøyd med senere måneders kursutvikling. Siden kursen nådde en bunn i juli i fjor, da snittkurs for måneden var 5,24, har det stort sett vært en stigende trend. Snittkursen i januar endte på 5,41 kroner.

 

Kortvarig fall

Da sentralbanksjef Øystein Olsen holdt sin årstale 14. februar medførte hans kritikk av norsk økonomi at kursen på norske kroner mot baht falt fra 5,42 til 5,39 i løpet av minutter. Mest sannsynlig vil dette fallet i den norske kronekursen være kortvarig. Det er ikke noe i norsk økonomi som tilsier et fall i verdien på norske kroner. De fleste valutaanalytikere spår heller at norske kroner vil fortsette å styrke seg fremover.

Når norske kroner styrker seg, er det en tendens til at valutaene til andre store råvareeksporterende land gjør det samme. Australske og new zealandske dollar og også baht er eksempler på sterke valutaer.

[ annonse ]

 

Oljeprisen avgjør

Det som fremover kan svekke kronen er en kraftig svekking av oljeprisen. Dette er nok forventet på litt lengre sikt – ikke på denne siden av sommeren. Men det vil samtidig gi sentralbanksjefen en mulighet til å øke den norske styringsrenten. For øyeblikket er kronen alt for sterk til at han tør å øke styringsrenten, og derved gjøre kronen enda mer attraktiv. Men et fall i oljeprisen vil gi større mulighet til økte styringsrenter, som igjen vil styrke kronen, men også redusere norsk kjøpekraft og ikke minst dempe pristigningen i boligmarkedet.

 

Kronen gjør livet enklere

Om ikke norske eksportbedrifter er like glade for en svært sterk krone, så gjør det livet enklere for nordmenn bosatt i Thailand, som mottar lønn eller trygd fra Norge. At nordmenn i snitt også har høyere lønnsnivå og høyere trygdeytelser enn både svensker og dansker, gjør nordmenn til de skandinaviske vinnerne. De har den sterkeste krona og de beste lønningene og trygdene.

 

Strenge regler

Mens norske borgere får beholde hele sin alderspensjon selv om de bosetter seg i Thailand, mister for eksempel danske borgere en del av sin pensjon. Det danskene kaller folkepensjon består av et grunnbeløp på 5804 kroner og et pensjonstillegg på 6028 kroner. Pensjonstillegget kan en danske bosatt i utlandet søke om å få beholde hele eller deler av tiden.

Svenske pensjoner er basert på en garantipensjon på 7899 svenske kroner per måned for en enslig pensjonist. Den har alle svensker rett på, uavhengig av hvor mye de har tjent, så lenge de tilfredsstiller kravene til bosted. Desto mer du har hatt i pensjonsopptjening, desto mindre vil garantipensjonen være. Svensker som mottar garantipensjon vil ikke få lov til å ta denne med seg til land utenfor EU/EØS. Det betyr at enkelte svensker kan få svært lite pensjon utbetalt hvis de bosetter seg i Thailand.

 

Ikke under 5,00 siden 2008

Dansk folkepensjon er for lav til at den tilfredsstiller thailandske krav til pensjon eller inntekt på 65.000 bath per måned for at en skal få oppholdstillatelse (”pensjonistvisum”). For å få dette må en dansk borger ha cirka 12.100 – 12.200 danske kroner per måned for få visum, mens en svenske må ha 13.700 – 13.800 svenske kroner. En nordmann må ha 12.000 – 12.100 kroner. Norsk minstepensjon er 13.136 kroner per måned. Først når kursen på baht faller under 4,95 vil en norsk minstepensjonist ikke kvalifisere. En må helt tilbake til desember 1998 for å finne en måned hvor snittkursen for en hel måned var under fem kroner. Da var snittkursen for desember måned 4.98. Det faktum at en norsk minstepensjon kvalifiserer til pensjonistvisum gjelder for øvrig kun for de som har søkt om og fått fritak for kildeskatten på 15 prosent – det vil si de som betaler skatt til Thailand.

Nå er thailandske regler slik at det går an å søke om årsvisum basert på en kombinasjon av penger som har stått i en thailandsk bank minst tre måneder og en månedlig pensjon. Så det finnes fortsatt muligheter for folk med liten pensjon.

(Thailands Tidende utgave 3/2013 –  1. mars 2013)

 

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge