Kjetil Martinsen Kjetil Martinsen Foto: Dag A. Ekeberg
1. mars 2013

Fikk avslag på valutaklagen til NAV

Skrevet av 

Kjetil Martinsen har tapt store penger gjennom fem år på at hans pensjon har blitt sendt til Thailand som amerikanske dollar. Men selv om saksbehandler anbefalte å anke, fikk han blankt nei. Over hundre nordmenn er i samme situasjon som Martinsen.

Det var NAV Klageinstans i Kristiansand som svarte på brevet til Martinsen. Det var underskrevet av avdelingsdirektør Siri C. Thommesen. Svaret lød: ”Du tilkjennes ikke erstatning da vilkårene for erstatning ikke er oppfylt. Til orientering er avgjørelsen ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan dermed ikke påklages.”

Hovedpoenget til klageinstansen virker å være at Martinsen burde oppdaget dette selv. De skriver: ”Dersom du hadde undersøkt kontoutskriftene nærmere ville du blitt orientert om at du mottok uførepensjonen din i amerikanske dollar.”

 

”Må selv bære risiko”

NAV skriver videre: ”Det forventes at mottakere av trygdeytelser holder seg orientert om bevegelser på egen konto (...)”

Kjetil Martinsen er ikke spesielt godt fornøyd med denne avgjørelsen:

– Jeg har aldri bedt om at min pensjon skal overføres i dollar. Hvorfor i alle dager skulle jeg be om det? Her er det noen i NAV som har vært inne på min konto og bestemt at det skal overføres i dollar.

[ annonse ]

Et annet utsagn i avslaget lyder: ”Det fremgår videre på din profil på NAVs nettside en oversikt over dine pensjonsutbetalinger. Ved å undersøke nærmere ville du sett at utbetalingene ble foretatt i amerikanske dollar.”

– Dette er en morsom påstand men jeg har nå vært inne på min profil og er ikke i stand til å se hvilken valuta som blir overført, sier Martinsen.

 

Må bevise selv

Ikke nok med at et slik vedtak ikke kan ankes, men det hevdes også at det er pensjonisten selv som har bevisbyrden i slike saker. Dette skriver Thommesen:

”I relasjon til kravene i erstatningsloven § 2-1 har saksøkeren bevisbyrden for at vilkårene for erstatning er til stede. Det er altså saksøkeren som må bevise at han ikke har fått den veiledning loven pålegger forvaltningen. Det må påvises at forvaltningen har handlet klanderverdig og må godtgjøres at eventuelle misforståelser skyldes uaktsomhet fra NAV sin side.”

 

NAV: Har ikke mulighet

Ulrik Holmsen, seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet, har i ettertid svart på våre spørsmål i denne saken. Han uttaler:

– Vi ser at Martinsen tror noen i NAV har vært inne på hans konto og bestemt at det skal overføres i dollar. Det er altså ikke tilfelle. Da Martinsen i 2007 ba om å få pengene utbetalt til sin thailandske bank, var det vanlig å utbetale USD fordi ikke alle thailandske banker tok i mot annen valuta fra utlandet.

Holmsen sier videre: – Vi forstår godt at det er frustrerende å måtte betale så mye av pensjonen sin i vekslings- og bankgebyrer. Men å gi informasjon om hvilke banker som til enhver tid har det laveste gebyret og hvilken valuta som til enhver tid er mest lønnsomt å benytte, har vi ikke mulighet til. Vi vil oppfordre pensjonister som får pengene utbetalt til thailandsk bank om å sjekke hvilken valuta de får pengene utbetalt i og om de kunne spart penger ved å velge en annen valuta eller bank.

Holmsen sier at det ikke er mulig å klage til NAV eller Trygderetten på avslag om erstatning. Det skyldes at erstatningskrav behandles etter vanlige privatrettslige regler. – Dersom Martinsen ønsker å ta saken videre, kan han sende saken sin til Sivilombudsmannen og få en vurdering derfra, eller han kan anlegge søksmål ved de ordinære domstoler.

– Jeg går definitivt videre med saken, sier Martinsen til oss.

Vi stilte et oppfølgende spørsmål til NAV: “Har dere virkelig ikke ressurser til å informere de 136 personene som får sin pensjon overført som USD eller Euro om at de bør vurdere å endre valuta?” Dette spørsmålet har vi ikke fått noe svar på.

(Thailands Tidende utgave 3/2013 –  1. mars 2013)

Taper nesten 2000 baht pr måned


[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge