1. april 2013

Stadig flere visum til Norge

Skrevet av 

 

Rekordmange utlendinger fikk visum for å besøke Norge i fjor. Stadig flere av dem som kommer er turister, og en økende andel er fra Kina. For thaiene var det en liten nedgang i turismen, men til gjengjeld en stor økning i antall arbeidstillatelser.

 

UDI-direktør Frode Forfang uttalte nylig at norske myndigheter ønsker å legge til rette for at så mange som mulig har legitime formål med å besøke Norge. For tiden innvilges hele 95% av alle visumsøknader. Antall thaier som fikk turist/besøksvisum til Norge falt imidlertid fra 7265 i 2011 til 7195 i fjor.

Rent logisk burde antallet thaier økt, sett på bakgrunn av at stadig flere norske menn gifter seg med thailandske kvinner. Antakelig medfører de strenge kravene som stilles thailandske besøkende og turister at mange velger andre reisemål enn Norge, eller simpelthen ikke bruker penger og tid på å søke om visum til Norge. Det er vanskelig å forklare på annen måte når det er flere filippinere enn thaier som kommer til Norge på turistvisum.

Det er to kategorier besøkende som utgjør økningen. Det er de som vil besøke familie eller venner i Norge, og de som kommer hit som turister. Russiske borgere er fortsatt den klart største gruppen som reiser til Norge, men Kina har den største økningen, ifølge tall fra UDI.

 

Sesongarbeidere

[ annonse ]

Det siste året har det vært en økning i antall thaier som får arbeidstillatelse i Norge. I dette tallet inngår ikke ektefeller som får arbeidstillatelse som følge av at de innvilges familiegjenforening. De 140 som i fjor fikk arbeidstillatelse var i første rekke sesongarbeidere innen landbruk. Det finnes ingen egen statistikk for dette. Men ser en på hvilke kvartaler det ble innvilget visum, så ble 117 av 140 arbeidstillatelser innvilget i første og andre kvartal. En parallell finnes for vietnamesere. Det ble i fjor innvilget 655 arbeidstillatelser. Av disse ble 557 innvilget i første og andre kvartal. Vietnamesere er i ferd med å ta over rollen som polske sesongarbeidere har hatt i norske jordbæråkere.

Til sammenligning viser tall at antallet indere som får arbeidstillatelse er ganske likt kvartal for kvartal. Dette skyldes at de fleste inderne er høyt utdannet. Mange er ingeniører og jobber i oljerelatert virksomhet. En annen interessant gruppe er nepalesere. I fjor fikk 74 nepalesere arbeidstillatelse. Antakelig var så godt om alle sherpaer som arbeidet med bygging av stier og lignende i norske fjell. Dette er tungt arbeid som norske arbeidstakere ikke ønsker. For nepalesere gjelder samme mønster som for thaier og vietnamesere. De fleste søknader er innvilget i første halvår. Det er i sommerhalvåret det er mulig å jobbe i fjellet. Arbeidsgivere er blant annet foreninger tilsluttet Den Norske Turistforening og Statens Naturoppsyn.

(Thailands Tidende utgave 4/2013 –  1. april 2013)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge