Thairestauranter sjekkes Foto: Privat
30. juni 2013

Thairestauranter sjekkes

Skrevet av 

 

En gjennomgang av Arbeidstilsynets postjournaler viser at det er gitt mange varsler om pålegg til thailandske og andre asiatiske restauranter for brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet fokuserer for tiden på bedrifter med høy andel utenlandske ansatte.

Selv om det også i Thailand er ulike tilsyn og krav, kan de neppe måle seg med Norge. Kravene som Arbeidsmiljøloven setter til selv en liten restaurant er omfattende. For thailendere som ønsker å drive matservering i Norge kan nok jungelen av regler være vanskelig å forholde seg til. En gjennomgang av postjournalene har avdekket et tjuetalls asiatiske restauranter som har fått ulike påelgg.

Erfaringene viser at de fleste klarer å ordne opp i de pålegg de måtte få fra Arbeidstilsynet før tilsynet gir dagbøter eller stenger virksomheten. Eksempelvis ble Ban Thai Take Away i Namsos gitt flere pålegg etter tilsyn i februar. 25. april hadde bedriften fått på plass kopier av arbeidsavtaler, gyldige skattekort, timelister og lønnsavregninger som Arbeidstilsynet krevde.

Et av problemene er at arbeidstidsplaner, HMS-plan, gyldige arbeidskontrakter og mye annet skal finnes tilgjengelig på restauranten, selv om alt regnskaps- og kontorarbeid utføres andre steder.

 

Sju pålegg til en restaurant

Naree Thai Restaurant i Stavanger er en annen restaurant som nylig har fått uanmeldt besøk av Arbeidstilsynet. Selve tilsynet fant sted 28. februar. Tilstede var seks ansatte. Ifølge tilsynsrapporten ble tilsynet gjennomført som en del av Arbeidstilsynets kontroll med arbeidsinnvandring innen ulike bransjer. Formålet med tilsynet var å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår for utenlandsk arbeidskraft ut fra reglene i arbeidsmiljøloven og utlendingsloven.  Arbeidstilsynets innsats mot sosial dumping skal bidra til å sikre opprettholdelsen av den norske arbeidsmiljøstandarden og motvirke ulik behandling av arbeidstakere.

[ annonse ]

 

Ingen alvorlige lovbrudd

Tilstede da tilsynet kom var kjøkkensjef, kokkehjelp, kjøkkenhjelp og tre servitører. De fleste av disse hadde vært i Norge i flere år, og alle hadde lovlig opphold. Men likevel ble det en lang smørbrødliste med hele sju pålegg. Ingen alvorlige lovbrudd, men likevel sannsynligvis nok byråkrati til å holde daglig leder Marte Nareenad Yooyued Rognan opptatt i lang tid.

Nye arbeidstidsplaner, ansettelskontrakter, arbeidstidsoversikter, periodevise planer for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten, valg av verneombud og påfølgende opplæring av ombudet (minimum 40 timers kurs).

Da Arbeidstilsynet utførte tilsynet var daglig leder bortreist. Kjøkkensjefen hadde da ansvar for de ansatte. Det medførte at tilsynet ga et sjuende pålegg; Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, har nødvendig kompetanske til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Restaurantens daglige leder må derfor lage en beskrivelse av hvordan arbiedsgiver sikrer at arbeidstaker som har til oppgave å lese eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse.

Samtlige pålegg  må være gjennomført innen 15. juli. Hvis ikke kan bedriften bli ilagt dagbøter, eller i verste fall bli stengt.

Musikeren Sigvart Dagsland har i et intervju med Rogalands Avis erklært restauranten som hans favoritt for en god lunsj i Stavanger.

(Thailands Tidende utgave 5/2013 –  1. juli 2013)

 

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge