Siv Jensen Siv Jensen Foto: Helge Heyerdahl
1. september 2013

Lover kamp om kildeskatten

Skrevet av 

Siv Jensen vil gjøre noe med kildeskatten hvis hun kommer i maktposisjon. Frp vurderer for tiden også et lokallag i Thailand.

Vi møtte Jens Stoltenberg og Siv Jensen under en av deres tv-sendte valgdueller og ville gjerne spørre dem om situasjonen for nordmenn bosatt i utlandet. Siv Jensen tok seg tid til å svare på våre spørsmål, mens statsministeren valgte å ikke stille opp.

– Hvorfor skal utenlandsbaserte velgere gå for Frp?

– Det er mange grunner til det. For det første fordi vi ønsker å redusere skatte- og avgiftstrykket. Dernest fordi en av de tingene mange utenlandsboende er opptatte av er kildeskatten. Den har vi stemt imot og forsøkt å reversere. Vi har ikke lykkes så langt, men det kan vi gjøre noe med hvis vi kommer i regjering etter valget.

 

– Ikke overdommer

– Hvilke endringer vil de som bor utenlands merke om Frp kommer til makten?

– Jeg tror at utenlandsboende nordmenn er en sammensatt gruppe. Det er mange grunner til at folk har valgt å bosette seg i utlandet, som helsemessige årsaker eller at man heller ønsker å tilbringe pensjonstilværelsen ute. Jeg har ikke tenkt å gjøre meg til overdommer over de valgene. Det som er viktig for Frp er å sikre folks rettigheter enten de vil tilbringe alderdommen ute eller hjemme. Uansett må vi sørge for å ivareta rettighetene deres på best mulig måte.

[ annonse ]

 

I dialog om lokallag

– Det er en gruppe nordmenn som nå snakker om å starte en lokalavdeling av Frp i Thailand. Hva tenker du om det?

– Det at folk samler seg og har felles interesse er bra, men man kan ikke bruke Frps navn uten å ta kontakt med oss. Jeg vet nå at det i dette tilfellet allerede har blitt tatt kontakt, så det får vi diskutere nærmere med dem. Jeg vet det er veldig mange nordmenn som er bosatt i Thailand. Men det er et stort land, og det er ikke nødvendigvis sånn at alle bor på samme sted.

Siv Jensen sier at de skal gå i dialog med initiativtakerne i Thailand for å se om det er naturlig for Frp å ha et lokallag i Thailand. Hun forteller at det er ressurskrevende for Frp å drive lokallag i utlandet:

– Vi har allerede noen lokallag i utlandet, men har satt en liten stopp for utviklingen av det fordi det krever ganske mye ressurser å ta vare på det på en ordentlig måte. Men det er viktig for oss å være i dialog med alle disse menneskene, og jeg synes det er veldig flott at det er mange Frp-velgere som viser engasjement, avslutter Siv Jensen.

(Thailands Tidende utgave 7/2013 –  1. september 2013)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge