1. september 2013

Barnerapport klar om kort tid

Skrevet av 

Astrid Veum Mydland, prosjektleder for kartleggingsprosjektet «Thai-norske born i fokus» som Sjømannskirken i Pattaya har hatt ansvar for, skal innen 15. september levere sin rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

I 2011 uttalte sjømannsprest Jan Olav Johannessen til kirkens eget nettsted: – Vi ser stadig eksempler på barn med norsk far og thailandsk mor som lever under håpløse forhold, men vi vet dessverre ikke hvor mange dette gjelder.

Det ble også opplyst at sjømannskirken i Pattaya gjennom oppsøkende virksomhet registrerte at mange barn med norsk statsborgerskap, eller barn som oppfyller kravene til norsk statsborgerskap, ikke fikk de rettigheter og goder de har krav på.

 

Budsjett på 900.000 kroner

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet bevilget 700. 000 kroner til prosjektet i desember 2011. I tillegg bevilget Sjømannskirken 200.000 kroner. Lite er kjent med hensyn til om prosjektet har bekreftet Johannessens inntrykk av situasjonen til barn med norsk far og thailandsk mor.

Prosjektleder Mydland opplyste i desember i fjor til NRK at hun var ferdig med kartleggingsarbeidet og at hun forventet å kunne levere en rapport i mai måned. Men 25. mai i år søkte Sjømannskirken departementet om tillatelse til å levere rapporten 15. oktober. Departementet svarte med å gi kirken frist til 15. september.

Det betyr at rapporten blir levert til et departement som på det tidspunkt er preget av valgresultatet, og kanskje ikke er i stand til å følge opp eventuelle anbefalinger med det aller første.

[ annonse ]

 

15.000 nordmenn i Thailand?

I forbindelse med søknaden ble det av kirken uttalt at det finnes rundt 15.000 nordmenn i Thailand. Svært mange er bosatt sammen med, eller gift med, thailandske kvinner. Hvis bare ti prosent av disse har ett eller flere barn sammen med sin thailandske partner kan det bety at det er 1500, kanskje over 2000 norsk-thailandske barn.

Det hersker nå stor spenning blant en del nordmenn til i hvilken grad rapporten kan dokumentere at situasjonen er så alvorlig som Johannessen har fryktet, og om den kan bekrefte at antallet nordmenn er så høyt som antydet.

(Thailands Tidende utgave 7/2013 –  1. september 2013)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge