Mack London på et billig hotellrom i Kambodsja Mack London på et billig hotellrom i Kambodsja Foto: Privat
1. november 2013

– Tapte 25 millioner baht i Cha-am

Skrevet av 

Mack London forteller sin historie fra skjulested i Kambodsja:

Norske Mack London rømte fra Thailand istedenfor å møte opp i retten i Phetchaburi 1. august. Nå er han strandet i Kambodsja, syk og uten pass. London mener seg urettmessig anklaget for skattesvindel. Ambassaden vil ikke gi ham nødpass.

 

Mack London (53) forteller oss at han har hjerteproblemer og trenger medisinsk behandling. Den dramatiske flukten til nabolandet var resultatet av en tvist med en thailandsk eiendomsutbygger i Cha-am. Vedkommende er ifølge London en person med innflytelse i området. De utviklet et samarbeid allerede i 2003. Da den økonomiske verdenskrisen inntraff gikk salget ned og problemene startet.

London skulle møte i retten 1. august tiltalt for skattesvik, men valgte isteden å rømme til Kambodsja. Passet ble ifølge London borte på veien til Kambodsja. Han sier at de som ordnet med flukten somlet det bort. Den norske ambassaden trekker denne uttalelsen i tvil, og vil uansett ikke utstede nødpass når han er etterlyst av thailandsk politi.

 

Salget gikk godt

London forteller oss at den thailandske utbyggerens gode kontakter gjorde at London fikk eksklusive salgsrettigheter for noen av eiendomsprosjektene, og salget til det norske markedet fungerte i en lang periode bra. For tiden er prosjektene hans fortsatt å finne på finn.no, blant annet Thai Paradise Nord, en rekkehusbebyggelse som formidles av firmaet hans.

[ annonse ]

London sier: – I løpet av tiden salgsvirksomheten hadde pågått viste det seg at utbygger ikke hadde innbetalt nødvendige skatter og avgifter for sin fortjeneste på eiendommene de hadde solgt, blant annet til mitt selskap. Det medførte at utbygger ble ilagt skatt og straffeskatt på til sammen ca. 15 millioner baht. Da kom de til meg og ba om at jeg betalte halvparten av skatten de var ilagt, noe jeg selvfølgelig ikke var interessert i.

 

Inn på teppet

Innrapporteringen førte i følge London til at han ble innkalt til skattemyndighetene for å dokumentere sine regnskaper.

– Regnskap og underbilag ble fremlagt og resultatet ble at jeg fikk medhold, mens utbygger ble pålagt å betale. Situasjonen gjorde at samarbeidsklimaet oss imellom ble svært anstrengt.

London forteller at strømmen til hans tre boliger og selskapets lokaler ble stengt.

Etter å ha engasjert et advokatfirma i Bangkok ble han rådet til å motregne noe av tilgodehavendet mot innbetalinger fra kunder som ennå ikke hadde betalt hele kjøpesummen: – I og med at salgskontraktene var inngått mellom mitt selskap og kunden direkte var dette legalt.

– Hvordan reagerte motparten på det?

– Mottiltaket fra deres side var å stoppe registrering av skjøtene på kundenes eiendommer. Det endte med at jeg ble anmeldt av to kunder for å ha underslått deler av deres innbetalinger.

Mack Londons daværende advokat tok affære, og hadde flere møter med utbygger. London forteller at advokaten deretter trakk seg fra saken. London tapte deretter tre eiendommer som han hadde betalt for men ennå ikke fått transport over til seg selv, som han sier

 

– Jeg kan dokumentere

– Hva vil du si til de som leser dette og er skeptiske til din historie?

– Da vil jeg si at jeg kan dokumentere alle regnskapsmessige transaksjoner i forbindelse med mitt samarbeid med utbygger. Bilagene er også egenhendig signert av utbygger.

London fortsetter: – Saken har lenge vært svært belastende. Jeg har blitt alvorlig syk, blitt skilt fra min thailandske kone og i praksis mistet muligheten til å følge mine to døtre i Thailand. Men sist men ikke minst har jeg mistet alt av verdier, noe som overskrider 25 millioner baht totalt.

 

Valgte å flykte

– På tross av de sterke båndene valgte du altså å flykte, selv om du har uttalt at du antar du ikke vil bli pågrepet om du melder deg for det thailandske rettsvesenet. Hvorfor?

– Jeg kan ikke være sikker på at retten mener det samme i dag som den gjorde 1. august, og kan derfor ikke uten videre møte opp der uten penger. Det andre punktet er at jeg trenger omgående medisinsk behandling, noe jeg har hatt behov for i tre måneder nå, og som jeg må til Norge for å få.

London trenger et nytt pass:

– Jeg må ordne opp med myndighetene her i Kambodsja, og til det trenger jeg pass, som jeg jo ikke har. Og uten dette passet kan jeg heller ikke reise noen steder, forklarer Mack London fra sitt skjulested i Kambodsja.

 

Ambassaden kan hjelpe

Thailands Tidende har i skrivende stund ennå ikke fått noen kommentar fra ambassaden, men i følge Aftenposten sier ambassaden at de vil hjelpe London med å komme seg til Thailand, og at de også har opprettet kontakt med de thailandske myndighetene slik at London skal komme seg ut av Kambodsja. I en e-post til Londons advokat skriver ambassaden at de vil hjelpe til slik at han kan møte i retten uten å risikere pågripelse før oppmøtet.

---

Kontroversiell i Cha-am

Mack London er en kontroversiell person i det norske miljøet i Cha-am, hvor han i tillegg til eiendom også de siste årene har drevet Scandic Bar. Han har solgt over 300 eiendommer i byen, hvorav 90 prosent av kundene har vært nordmenn.

London har opplevd negativ omtale på diskusjonsfora. Vi fant frem til en kunde av London, som for noen år siden kjøpte leilighet av ham. Han ønsker å være anonym, men er positiv i sin omtale: «Vi er meget fornøyd med vår leilighet i Cha-am. Når det gjelder Mack London så kjenner vi ham meget godt og ser med bekymring på hans situasjon. Vi har hørt så mange rykter og bakvaskelser krydret med misunnelse og ondskap i forbindelse med hans virksomhet i Cha-am, at vi har besluttet å ikke uttale oss om ham, vi kommuniserer direkte med ham.»

På Londons firma Thai Property - Thaieiendom Co.,Ltd. står det at de nå ønsker å satse i Pattaya-området. 27. juli spurte han via sin facebookside om noen kunne låne ham 80.000 kroner til å betale ned rettskravet.

Etternavnet hans er for øvrig ikke engelsk, men er forkortet fra det litauiske Londonowich. Familien hans stammer opprinnelig fra Litauen, ifølge en reklame for Scandic Bar.

---

Uenighet om nødpass

Det er uenighet mellom ambassaden og Politidirektoratet i Oslo om hvorvidt Mack London skal ha rett til nødpass. Ambassaden viser til passloven §5a hvor det står at pass ikke skal gis til noen som er etterlyst.

Ambassaden har opprettholdt sitt vedtak etter at London klaget. Da skrev de ifølge Aftenposten at det også er andre «tungtveiende hensyn» for at London ikke skal få pass. Ambassaden viser til at de er avhengige av et godt forhold til myndighetene i Thailand og de ikke kan bli sett på som å hjelpe lovovertredere med å flykte fra Thailand. De vil heller ikke at saken skal sette presedens.

Politidirektoratet, som er klageinstans i slike saker, er ikke enig med ambassaden. De viser til et brev fra Justisdepartementet til Utenriksdepartementet hvor det kommer frem at hjemmelen som ambassaden viser til ikke kan brukes alene for å si nei til nødpass dersom en nordmann er etterlyst i utlandet.

Politidirektoratet har ikke omgjort vedtaket, men de sier at ambassaden må vurdere søknaden til London om nødpass på nytt. Ambassaden har nå kontaktet Utenriksdepartementet, fordi de mener at Politidirektoratets konklusjon ikke er i tråd med deres egen «Bruksplan for pass». Ifølge ambassaden står det der at «Ved straffeforfølgelse i utlandet skal ikke pass utstedes uten samtykke fra gjeldende lands myndigheter.»

Politidirektoratet bekrefter overfor Aftenposten at de har myndighet til å omgjøre et avslag fra ambassaden, og at ambassaden da er forpliktet til å utstede nødpass.

---

Mack London (f. 1960):

- Har solgt eiendom siden 2003, først gjennom selskapt Cha-am Property og deretter via selskapet Thai Property – Thaieiendom.

- Startet med eiendom da to bekjente spurte om han kunne skaffe dem hus i Cha-Am.

- Landet på Don Muang i 2001 med to kofferter, fire pappesker og 100.000 baht.

- Planen var å fortsette eksisterende agentvirksomhet med bl.a. barneklær.

 

(Thailands Tidende utgave 9/2013 – 1. november 2013)


[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge