1. januar 2014

NAV: – Vi har ingen agenter i Thailand

Skrevet av 

Det oppsto for en tid siden rykter på Facebook om at representanter for NAV drev oppsøkende virksomhet i Thailand, inkludert Pattaya, for å avdekke trygdesvindel blant nordmenn. Thailands Tidende tok kontakt med direktør i NAV Kontroll, Sverre Lindahl, for å spørre om dette.

– Har NAV agenter i utlandet som sjekker hvorvidt uføretrygdede har lønnet arbeid?

– Nei, svarer Lindahl. – NAV Kontroll har ikke agenter i utlandet. NAV arbeider imidlertid målrettet og systematisk med å avdekke trygdesvindel. Dette gjelder svindel begått av stønadsmottakere så vel i Norge som i utlandet.

– Har det noen gang vært agenter fra NAV i Thailand?

– Nei, NAV Kontroll har aldri hatt medarbeidere i Thailand for å gjennomføre kontroll av stønadsmottakere. For noen få år siden var imidlertid en representant for NAV Kontroll i Thailand og deltok på informasjonsmøter. I disse møtene informerte NAV både om rettigheter og plikter vedrørende ytelser fra folketrygden. Vår oppgave var å informere om arbeidet mot trygdemisbruk og konsekvensene ved å begå trygdemisbruk.

– Kan dere bekrefte eller avkrefte at det har vært representanter fra NAV i Thailand inneværende år?

– NAV Kontroll har ikke hatt representanter i Thailand inneværende år. Vi er heller ikke kjent med at andre har representert NAV i Thailand i inneværende år.

(Thailands Tidende utgave 1/2014 – 1. januar 2014)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge