1. februar 2014

Åtte nordmenn anmeldt av NAV

Skrevet av 

Den siste statistikken fra NAV viser at én av seks trygdemisbrukere blant nordmenn i utlandet holder til i Thailand.

 

I løpet av de første åtte månedene av 2013 anmeldte NAV Kontroll 49 personer som i strid med vilkårene oppholdt seg utlandet. Av disse befant åtte personer seg i Thailand. Det er direktør i NAV Kontroll, Sverre Lindahl, som opplyser dette til Thailands Tidende.

Som vi skrev i forrige utgave, så opplyser NAV at de ikke har personer lokalisert i Thailand som driver oppsøkende kontrollvirksomhet mot trygdesvindel. De har imidlertid noe som kalles Kontrollteam for utlandssaker. Dette teamet skal ifølge instruksen «utreder tips om trygdemisbruk, foreta risikoanalyser og gjennomføre kontroller». Opprinnelig hadde de spesielt fokus på de seks landene Polen, Marokko, Pakistan, Sverige, Spania og Thailand, men Lindahl opplyser nå at fokus er hele verden.

 

Samarbeider med ambassaden

Daværende direktør Magne Fladby i NAV Kontroll fortalte i 2010 litt om situasjonen i et intervju med Arbeidsmiljøsenteret:

– Selv om vi trapper opp kontrollarbeidet i utlandet, må vi erkjenne at muligheten for å slippe unna med trygdemisbruk er større i utlandet enn hjemme i Norge. (…) Med andre ord er det å drive kontrollarbeid av trygd utenfor Norges grenser en massiv oppgave. Derfor er NAV helt avhengige av solide kontaktnett, og har derfor blant annet Utenriksdepartementet som samarbeidspartner. Gjennom utenriksstasjonene får vi lettere tilgang til informasjon om de som mottar trygd og oppholder seg i utlandet.

[ annonse ]

 

Spania-kontor nedlagt

NAV opprett et eget servicekontor i Spania i 2005. Det ble lagt ned 1. april 2012. Lindahl opplyser at det ikke er planer om å opprette flere kontorer i utlandet. Han forteller om erfaringen fra Spania:

– Spania-kontoret var en vellykket satsning, men av flere grunner valgte vi å legge det ned. Vi hadde etablert utlandsteamet i Norge. De har spesialkompetanse på denne typen saker. Ved å legge ned Spania-kontoret fikk vi frigjort budsjettmidler som brukes fleksibelt i vår kontrollvirksomhet generelt. Servicevirksomheten er nå også bedre dekket over nett og telefon enn tidligere, både i pensjonsenhetene og ved NAV Internasjonalt.

 

Problemer med datasikkerhet

Antall ansatte i NAV Kontroll har økt fra 200 til 425 på fire år fra 2009 til 2013, ifølge Forvaltningsdatabasen.

I mars 2012 var Datatilsynet på tilsyn hos NAV Kontroll for å undersøke om virksomheten var i tråd med personopplysningsloven. I sin tilsynsrapport konkluderte Datatilsynet med at NAVs kontroller kan være svært inngripende for den enkelte. Dette blant annet fordi de henter inn informasjon om personer fra offentlige etater, virksomheter eller andre personer i deres krets.

NAV svarte på Datatilsynets varslede vedtak. Etter å ha behandlet svaret, vedtok Datatilsynet at NAV måtte gjøre flere endringer i sin kontrollvirksomhet. Dette var noen av hovedpunktene i vedtaket:

1. NAV informerer ikke personer om at de er kontrollert og at etaten har hentet inn opplysninger om dem.

2. NAV har ikke god nok informasjonssikkerhet, og det er for lett å hente ut sensitive personopplysninger for ansatte som ikke skal ha tilgang til opplysningene.

3. NAV har ikke gode nok rutiner for internkontroll.

 

– Våre rutiner er bedret

– NAV Kontroll har fulgt opp alle innspillene fra Datatilsynet, sier Lindahl. – Tilbakemeldingen vi har fått er at de er fornøyd med det vi har gjort. Stortinget har gitt NAV vid adgang til å hente inn opplysninger. Innspillene fra Datatilsynet er gjennomgått og det er blitt presisert i rundskrivene hva vi kan hente inn uten å varsle brukeren.

(Thailands Tidende utgave 2/2014 – 1. februar 2014)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Nyoppusset leilighet - Pattaya
( / Leilighet selges)

Nyoppusset leilighet - Pattaya

Pool Villa sentralt Hua Hin
( / Til salgs)

Pool Villa sentralt Hua Hin

Condo 1 soverom Jomtien
( / Leilighet til leie)

Condo 1 soverom Jomtien

Thailand i Norge