1. april 2014

Leserinnlegg: Tidspunkt for Sjømannskirkens gudstjeneste

Skrevet av 

«11.00 som klokkeslett for gudstjenester ble bestemt for noen hundre år siden i Norge»

 

Fra 2003 til 2009 var det gudstjeneste i kirken i Pattaya to ganger pr måned – den andre og siste søndag i hver måned kl. 17.00. Gudstjeneste to ganger pr måned er praksis i andre norske sjømannskirker.

Etter at Jan Olav tiltrådte som prest i august 2009 ble det etter noen måneder gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. Menigheten ble ikke spurt før det ble bestemt.

Jeg, blant flere, protesterte på at tidspunktet ble forandret. Blant annet mener vi at gudstjeneste og påfølgende kirkekaffe som avholdes på det varmeste tidspunkt på døgnet er uheldig. Og for de som må velge mellom badeliv og kirke tilsier det at kl. 17.00 er et mer egnet tidspunkt.

Expats Club har hatt møter annenhver søndag kl.13.00 siden de startet opp. Selv om en kan rekke begge deler er det en lite heldig løsning. Søndag er også helligdag i Thailand. De thailandske naboer til kirken vil opplagt være mer positive til gudstjeneste kl. 17.00.

11.00 som klokkeslett for gudstjenester ble bestemt for noen hundre år siden i Norge. Det var bøndene i Hedmark og Oppland, som da var politisk maktbasis i Norge, som gikk inn for kl. 11.00 som det beste tidspunkt for gudstjeneste. De hadde da rukket å bli ferdig med fjøsstellet før de gikk i kirken.

Nå er det kommet ny prest her og jeg håper at han kan forandre tidspunktet for gudstjeneste til kl.17.00 slik det var før. Jeg mener også at kirken bør vurdere å ha gudstjeneste to ganger pr måned, blant annet for å spare midler som kan brukes på andre ting som kirken er tilhenger av.

[ annonse ]

For ca. to år siden hadde vi diskusjonskvelder to ganger pr måned, hvor vi tok opp forskjellige temaer av allmenn interesse. Dette ble etter ca. seks måneder avsluttet, antagelig grunnet mangel på ressurser. Det er viktig å sette i gang noe som engasjerer, særlig for de fastboende. Det er av stor betydning at vi blir mer aktive på det åndelige plan.

For nordmenn isolert sett, inkludert turister, kan Pattaya sammenlignes med en norsk småby når det gjelder innbyggertall. Når det gjelder tilgang og kvantitet på Guds ord er det ingen slik by i Norge som kan måle seg med Pattaya. I tillegg til gudstjeneste hver søndag kl. 11.00, har vi hverdagsmesse i kapellet hver onsdag kl. 16.00 (liten gudstjeneste) og morgensamling i kapellet hver lørdag kl. 11.00. Kirken har åpent alle dager unntatt mandager fra 12.00 til 16.00. Det er da alltid en prest eller andre troende med gode kvalifikasjoner tilstede.

Det er praktiske ting jeg har drøftet i denne artikkelen. Jeg er glad i sjømannskirken og ønsker på denne måten og ta opp ting som jeg mener bør vurderes. Kopi av dette innlegget vil etter publisering bli sendt sjømannskirkens hovedkontor i Bergen.

Carsten Røisli

(Thailands Tidende utgave 4/2014 – 1. april 2014)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge