– Helfo ber meg reise til Norge for å ta hofteoperasjon, sier Per Mabøl. – Helfo ber meg reise til Norge for å ta hofteoperasjon, sier Per Mabøl. Foto: Privat
1. april 2014

– NAV trekker meg uten forklaring

Skrevet av 

Per Mabøl fikk verken forvarsel eller forklaring før NAV trakk ham for det de hevder er manglende trygdeavgift siden 2010. – Hvordan kan NAV opptre på denne måten, spør Mabøl.

 

Per Mabøl (46) fra Vestby utenfor Oslo fikk i februar et brev i posten fra NAV. Der sto det av han var skyldig avgift til Folketrygden for årene 2011–13 på 29.116 kroner og at det heretter ville bli trukket 1215 kroner ekstra pr måned fra trygden hans til dette beløpet var inndekket.

– Hvordan kan NAV gjøre dette, spør Mabøl? Skal de ikke gi forvarsel? Skal de ikke måtte forklare hva dette dreier seg om?

Vi har sett kopi av brevet til Mabøl, og det er ikke godt å bli klok på. Det står som forklaring «Løpende avgift er pr i dag 7%. Skyldig avgift på kr 29.116 er overført til 2014.»

Mabøl fikk samtidig tilsvarende brev for 2012 og 2011. For 2010 fikk han ikke noe brev, selv om det til og med for det året i ettertid er blitt trukket 2668 kroner.

 

Samtidig med kildeskatten

[ annonse ]

– La du ikke merke til at de hadde glemt å trekke trygdeavgift? At du plutselig fikk høyere utbetalinger?

– Nei, det la jeg ikke merke til, sier Mabøl. – Dette skjedde samtidig med innføring av kildeskatten, slik at min netto utbetaling jo uansett gikk ned. Jeg aksepterer for øvrig ikke at de har latt være å trekke, jeg mener bestemt at jeg er blitt trukket.

Mabøl legger til: – Uansett er det ikke min oppgave å gå NAV etter i sømmene og sjekke at de gjør jobben sin.

Mabøl har netto ca. hundre tusen baht utbetalt i måneden. Han sier at han nok alltids skal klare seg med mindre. – Det er prinsippet jeg er ute etter, sier Mabøl. – Hvordan kan NAV opptre på denne måten?

Mabøl er mer bekymret for andre nordmenn han kjenner i Thailand: – Hvem vet om det ikke også er minstepensjonister som har opplevd dette. Etter at kildeskatten ble innført har folk på minstepensjon hatt smalhans. Jeg kan ikke se for meg at en norsk minstepensjonist vil kunne takle å bli trukket trygdeavgift tilsvarende det jeg nå blir.

 

Melde seg ut av folketrygden?

Mabøl er dataingeniør og jobbet for Telenor Privat da han ble uføretrygdet. Han hadde et uhell med en arm som gjorde videre dataarbeid umulig. I tillegg har han Bekhterevs sykdom, så uføretrygd var utveien.

Mabøl er oppbrakt over måten NAV opptrer på. Han sier at selv inkassoforetak må gi forvarsel og oppgi regnestykke for det skyldige beløpet. Men NAV kan altså bare trekke.

Mabøl har vært frivillig medlem av folketrygden siden han flyttet til Thailand for tretten år siden. Han har observert at kostnadene forbundet med dette stadig har økt. Han bruker ikke sitt medlemskap, men har det som back-up:

– Når man har Bekhterevs sykdom så blir man ikke bedre, det går bare en vei. Likeledes er det umulig å få privat forsikring med en kronisk sykdom.

Mabøl lurer nå likevel på om han er bedre tjent med å droppe medlemskapet i Folketrygden og sette til side penger i banken isteden.

 

Helfo-nei til hofteoperasjon

En av grunnene til at han nå vurderer å droppe folketrygden, er at Helfo har satt stopper for en hofteoperasjon. Mabøl skulle ha sin operasjon nummer to for en knust hofte, og fikk et tilbud på Bangkok Pattaya Hospital på 490.000 baht.

– Dette mente Helfo var altfor dyrt, forteller Mabøl. – De ba meg komme hjem til Norge og ta operasjonen der.

Mabøl stiller spørsmålstegn med om Norge hadde tjent noe på at han gjorde operasjonen hjemme. Uansett har Mabøl verken tid eller penger til å dra til Norge for å få tatt operasjonen.

– Jeg har regnet ut at jeg må tilbringe 3–4 måneder hjemme for å få dette til. Det er snakk om fastlege, deretter spesialist, dernest konsultasjon på sykehus. Etter dette er det ventetid på operasjon, som jeg har fått vite ligger på ca. 6–8 uker.

Mabøl har ikke noe bosted i Norge, og det vil bli dyrt å bo der i fire måneder. Men hovedgrunnen til at han ikke kan tilbringe fire måneder i Norge er forpliktelsene han har i Thailand. Mabøls kone Pranee er handikappet, så både hun og de to sønnene på 9 og 12 er avhengig av at Mabøl kjører dem til henholdsvis marked og skole.

– Jeg sjekker nå om det er mulig at en thailandsk lege kan gå gjennom spørsmålet om hofteoperasjon, slik at jeg kan sitte på venteliste her og dra hjem til Norge kun for sykehusoppholdet, men jeg har ikke store forhåpninger, sier Mabøl.

 

Ingen standardhistorie

Pranee Mabøl er handikappet etter en mopedulykke et par år før hun traff Per. Hun har en amputert underarm og forbrent hud som følge av ulykken. Paret møttes da Per var på sin første tur til Thailand:

– Jeg er ikke noe barmenneske, så jeg var isteden på besøk hos en kamerat i Lopburi. Jeg elsket Thailand fra første dag, og bestemte meg for å flytte hit. Kona til en engelskmann var veldig interessert i at jeg skulle møte en snill venninne av seg. Jeg gikk motvillig med på et møte. Dermed var det gjort, sier Mabøl

Han forteller om språkproblemer i starten, men nå snakker Pranee engelsk og han snakker thai. De har nå to sønner. Pranee har en datter på 18 år fra sitt første ekteskap. Den første ektemannen sa ifølge Per Mabøl takk for seg etter at han hadde besøkt sin skadede og forbrente kone på sykehuset etter mopedulykken. To år etter traff hun altså Per.

Familien bor nå i Sa Kaeo-provinsen helt på grensen til Kambodsja. Det er seks kilometer til nærmeste marked. Landpostbudet kommer innom når posten har hopet seg tilstrekkelig opp, og det er ingen internettforbindelse på stedet. Sistnevnte faktum har gjort at Mabøl har måttet leie seg et rom i nærmeste tettsted, hvor han har datautstyret sitt og tilgang til omverdenen.

---

 

– Lager nye rutiner

 

NAV Internasjonalt sier at Per Mabøl ikke er den eneste utenlandsboende nordmann som har opplevd disse trekkene.

 

– NAV har hatt forsinkelser i årsavregningen, og derfor har flere pensjonister fått tilsendt en årsavregning for flere år tilbake, opplyser direktør Thore Hansen i NAV Internasjonalt.

Han sier videre: – Siden trekket i trygdeavgiften ikke er justert på noen år og både trygdeavgiften og pensjonsutbetalingen har økt, vil noen få tilleggstrekk i pensjonen for å nedbetale restavgiften. Vi ser at dette har slått uheldig ut for noen av våre brukere.

Hansen sier at NAV pr i dag ikke har satt opp en oversikt over hvor mange dette kan gjelde. – Dette gjelder et mindretall av våre frivillige medlemmer som er bosatt i Thailand, opplyser han.

På spørsmål fra oss presiserer han at det også gjelder frivillige medlemmer i andre land enn Thailand.

Hansen forklarer: – I år har vi justert forskuddstrekkene fra og med mars måned for dem det gjelder. Når skatteetaten har utført likningen for 2013, vil de sende oss oppdaterte lister over skatteemigrerte pensjonister slik at vi får fanget opp enda flere. Vi vil også gi skatteemigrerte pensjonister førsteprioritet i våre avregninger, slik at vi i størst mulig grad unngår situasjoner med tilbakekreving på tre kalenderår.

– Hvor mange år har NAV hjemmel for å gå tilbake i tid og trekke trygdeavgift når feilen tydeligvis er på NAVs side?

– Vi forholder oss til foreldelsesloven og krever opptil tre kalenderår tilbake i tid. 

Trygdeavgiften for pensjonister med kildeskatt økte fra 7,0 til 7,4 prosent fra 1. januar i år.

(Thailands Tidende utgave 4/2014 – 1. april 2014)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge