Thailandske forbrukere får i liten grad glede av prisfallet. De betaler det samme som da prisene var på topp. Thailandske forbrukere får i liten grad glede av prisfallet. De betaler det samme som da prisene var på topp. Foto: Terje Engø
1. desember 2014

Magre tider for risbøndene

Skrevet av 

Mange risbønder drar slukøret hjem når de har solgt årets avling til oppkjøperne. I Isan er nå normal pris for upolert A-kvalitets jasminris rett i overkant av 10 baht per kilo. En må tilbake til 2008 for å finne like lave priser.

 

Mange bønder har avlinger som ikke tilfredsstiller eksportkravene til jasminris (kalt Hom Mali). Har risen vært utsatt for fuktighet, har for korte korn, korn som brekker lett eller andre problemer som reduserer kvalitet, faller prisen raskt ned mot 5–6 baht per kilo, noen ganger lavere.

Det er flere årsaker til den lave prisen. Hovedårsaken er at verdensmarkedet har overskudd av proteiner som hvete, soya og ris. Yingluck-regjeringens oppkjøpsordning for ris resulterte i fall i thailandsk eksport av ris, men den internasjonale markedsprisen økte ikke som følge av dette. Tvert imot, den fortsatte å falle, siden andre land økte sin produksjon og eksport. Hadde mer thailandsk ris blitt solgt til reell markedspris ville antakelig risprisene vært enda lavere.

Det kvantum som nå eksporteres for å redusere thailandske rislagre erstatter i år i praksis lavere eksport fra konkurrerende land. Økt thailandsk eksport har ikke økt utbudet av ris i det internasjonale markedet fra i fjor til i år.

 

Fallende forbruk

Samtidig faller veksten i det kinesiske konsumet og forbrukere i mange land reduserer konsumet av polert ris til fordel for andre proteinkilder. Blant annet øker etterspørselen etter mais til mat dobbelt så raskt som ris. I Kina faller etterspørselen etter ris raskt og The International Grain Council regner med at Kinas risproduksjonen vil reduseres fra 141,5 millioner tonn i fjor til 138 millioner tonn i 2018, parallelt med at importen også vil bli redusert.

[ annonse ]

En annen faktor som påvirker risprisen kraftig er produksjonen i Indonesia. Landet importerte i 2011 hele 2,3 millioner tonn. I 2013 falt importen til én million tonn. Thailand eksporterte 915.000 tonn ris til Indonesia i 2012, 315.000 tonn i 2013 og bare 87.000 tonn i fjor. Et godt år for indonesiske risbønder merkes med andre ord på lommeboka for thailandske risbønder.

The International Grain Council publiserte tidligere i høst en markedsrapport hvor de varslet utflating i prisene. Men det var før råoljeprisene stupte.

Fallende priser på råolje vil på sikt medføre at etterspørsel etter biodrivstoff også faller. Derved vil mer proteiner blir produsert for konsum, noe som fremover kan redusere prisen på ris.

 

Taper kvalitet

Ris som er lagret over lengre tid taper kvalitet. Den blir matt og gul som følge av oksydering, smaken endres og ofte er den utsatt for forurensning fra innsekter og rotter som gjør at den ikke lenger tilfredsstiller mange lands hygienekrav.

Risen som ble liggende lagret som resultat av oppkjøpsordningen til den forrige regjeringen konkurrerer med andre ord i et annet markedssegment enn ny ris. Den lagrede risen vil i første rekke bli solgt til land i Afrika hvor pris er viktigere enn kvalitet. Thailand er påført store tap som følge av korrupsjon i innkjøpsordningen.

 

Bøndene taper

Normalt god avling er rundt fem sekker ris per rai. En sekk er ca. 85 kilo. Bønder uten eget land leier land. Leieprisen er normalt 1–1,5 sekk pr rai. Da prisen var på sitt høyeste var prisen gjerne to sekker. Mange landeiere har nå fastsatt prisen til 1500 baht per rai. De er nervøse med tanke på utviklingen i risprisen.

Samtidig med at prisen bøndene får er på sitt laveste nivå siden 2008, så har ikke prisen på ris til forbruker falt nevneverdig. Ny jasminris av toppkvalitet koster nå 40–45 baht på de fleste markeder.

Ris kjøpes normalt av oppkjøpere som ofte bare lagrer og selger risen videre, eller møller som polerer og pakker risen. Deretter selges den til eksportører eller til nasjonale oppkjøpere. I begynnelsen av november ble polert jasminris av A-kvalitet eksportert for 1071 amerikanske dollar pr tonn. Det vil si at eksportørene fikk rundt 35 baht per kilo. 

 

65 prosent svinn

Å sammenligne prisen eksportørene får med prisen bøndene får blir litt feil. Risen bøndene leverer inneholder rester av ugress, innsekter, umodne riskorn, rester av rishalm og annen forurensning. Dette kan gjerne utgjøre flere prosent av vekten. Når mølla har fjernet kliet og risen er polert reduseres vekten med rundt 65 prosent. Kliet og annet avfall blir i stor grad brukt til energiproduksjon i møllene eller solgt til forprodusenter for 1–3 baht per kilo.

Fikk bonden 10 baht, vil det si at den polerte risen har fått en kostnad på 15,2 baht. I tillegg kommer lønn, utgifter til produksjon, sekker, pakking og transport osv.

Koster risen 43 baht på supermarkedet, er det sju prosent merverdiavgift inkludert. I realiteten er det en profittmargin på 15–20 baht som tilfaller andre enn bonden. For toppkvalitets ris som eksporteres er profittmarginen per kilo rundt det halve, og for enkelte kvaliteter sannsynligvis nede i under 5 baht.

 

Nye subsidieordning

Juntaen har avsluttet den statlige oppkjøpsordningen som Yingluck-regjeringen innførte. I stedet er det innført en ordning som i år gir risbøndene 1000 baht pr rai, men maksimalt 15.000 baht.

Når dette skrives er det kø hos myndighetene for å registrere seg som risdyrkere. I familier hvor et familiemedlem har dyrket mer enn 15 rai, fordeles nå landet på flere familiemedlemmer. Den nye ordningen vil sannsynligvis medføre at Thailand får ny rekord i antall risbønder. I praksis vil ordningen innebære at også årets avling blir kraftig subsidiert.

1000 baht pr rai betyr ca. 200 baht pr sekk, som ikke er ubetydelig når man vet at en sekk i dag er verdt ca. 850 baht. Er avlingen dårlig blir subsidiene enda høyere. 

Selv om 1000 baht per rai hjelper godt i en tid med lave priser, blir det i år magre tider for mange risbønder. Prisene for arbeidskraft, leie av traktorer og treskere, gjødsel og sprøytemidler er høyere enn i 2008. Ergo blir det i realiteten et dramatisk prisfall når prisen de får betalt for risen er på 2008-nivå.

 

Fakta om rismarkedet

- Ifølge organisasjonen The International Grain Council ble det produsert 476 millioner tonn ris i sesongen 2013/14. 41 millioner tonn ble eksportert, mens det resterende ble konsumert i produksjonslandene.

- Av den samlede internasjonale handelen med ris på 41 millioner tonn ble 34 millioner tonn produsert i India, Pakistan, Thailand, Vietnam og USA.

- Det er estimert at det var en global lagerbeholdning av ris på 103 millioner tonn per 30. oktober. I år vil den øke med én million tonn. Mye av økningen er på grunn av økt thailandsk produksjon av jasminris.

(Thailands Tidende utgave 10/2014 – 1. desember 2014)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge